Gedenkboekje Eeuwfeest St.Nicolaaskerk 16 Feb 1887- 16 Feb 1987Bron informatie

 • Titel Gedenkboekje Eeuwfeest St.Nicolaaskerk 16 Feb 1887- 16 Feb 1987 
  Korte titel Eeuwfeest St.Nicolaaskerk 
  Bron-ID S164 
  Tekst Pater Mikael Nijholt werd op 19 juli 1941 te Gemert tot priester gewijd. Als missionaris te werken was zijn ideaal. De kans daartoe werd hem aangeboden, toen hij op 16 april 1946 vertrok naar Tanganyika. Met grote idealen bezield heeft hij er gewerkt en is hij velen tor steun geweest. Helaas maakte een korte, maar hevige ziekte een einde aan dit nog betrekkelijk jong priesterleven. Na 16 jaar missiearbeid overleed hij op 9 november 1962 te Mhonde. 
  Verbonden met Michiel NIJHOLT
  Sippe NIJHOLT