Documenten


Treffers 1 t/m 48 van 48     » Zie Galerij

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Familienaam 1811 Akke Ruurd wed van Homme Eelkes
Familienaam 1811 Akke Ruurd wed van Homme Eelkes
 
 
2
Familienaam Bruin Bruins Agricola
Familienaam Bruin Bruins Agricola
 
 
3
Familienaam Cornelis Johannes Zwaga
Familienaam Cornelis Johannes Zwaga
 
 
4
Familienaam Engele Tittes de Wolff
Familienaam Engele Tittes de Wolff
 
 
5
Familienaam Ids Tjittes de Boer
Familienaam Ids Tjittes de Boer
 
 
6
Familienaam Klaas Annes Heeroma
Familienaam Klaas Annes Heeroma
 
 
7
Familienaam Klaas Feikes Altena
Familienaam Klaas Feikes Altena
 
 
8
Familienaam Meindert Roelofs de Ree
Familienaam Meindert Roelofs de Ree
 
 
9
Familienaam Riemer Ruurds Huitema
Familienaam Riemer Ruurds Huitema
 
 
10
Familienaam Ruurd Jentjes van der Werf
Familienaam Ruurd Jentjes van der Werf
 
 
11
Familienaam Sietze Gerbens Fluitman
Familienaam Sietze Gerbens Fluitman
 
 
12
Geboorteakte Mindert Willems Kuipers
Geboorteakte Mindert Willems Kuipers
 
 
13
Geboorteakte van Dina Visser
Geboorteakte van Dina Visser
Geboorteakte nummer 38 
 
14
Geboortekaarje Sierk Laurentius Michael vd Heide
Geboortekaarje Sierk Laurentius Michael vd Heide
 
 
15
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
16
Gedichtje Hielkje Akke Bootsma
Gedichtje Hielkje Akke Bootsma
Gedichtje in poesie-album van Hielkje Akke Bootsma van haar moeder Janke Kuipers 
 
17
Gevelsteen Karremanstraat, Harlingen
Gevelsteen Karremanstraat, Harlingen
 
 
18
Huwelijk Theo van Willigenburg en Helena de Wolff
Huwelijk Theo van Willigenburg en Helena de Wolff
Bedankkaartje huwelijk 
 
19
Huwelijksakte Obe Broersma en Aaltje Gerlofsma
Huwelijksakte Obe Broersma en Aaltje Gerlofsma
 
 
20
Melle vd Heide in Carré
Melle vd Heide in Carré
 
 
21
Ontbinding huwelijk Obe Broersma en Aaltje Gerlofsma
Ontbinding huwelijk Obe Broersma en Aaltje Gerlofsma
 
 
22
Overlijden Klaas Roos
Overlijden Klaas Roos
Bedanktkaartje na overlijden 
 
23
Overlijdensadvertentie Elisabeth Maria vd Heide
Overlijdensadvertentie Elisabeth Maria vd Heide
 
 
24
Overlijdensadvertentie Herman Sterk
Overlijdensadvertentie Herman Sterk
 
 
25
Overlijdensadvertentie Hermanus vd Heide
Overlijdensadvertentie Hermanus vd Heide
 
 
26
Overlijdensadvertentie Hessel Aukes
Overlijdensadvertentie Hessel Aukes
 
 
27
Overlijdensadvertentie Iemkje vd Heide
Overlijdensadvertentie Iemkje vd Heide
 
 
28
Overlijdensadvertentie Margaretha Maria Susanna Veldman
Overlijdensadvertentie Margaretha Maria Susanna Veldman
 
 
29
Overlijdensadvertentie Maria van der Hoek
Overlijdensadvertentie Maria van der Hoek
 
 
30
Overlijdensadvertentie Minke Sijmonsma
Overlijdensadvertentie Minke Sijmonsma
 
 
31
Overlijdensadvertentie van Henk Seerden
Overlijdensadvertentie van Henk Seerden
 
 
32
Overlijdensakte Jacob Hanzen
Overlijdensakte Jacob Hanzen
 
 
33
Overlijdensakte Jantje de Jong
Overlijdensakte Jantje de Jong
 
 
34
Overlijdensakte Sophia Johannes de Vries
Overlijdensakte Sophia Johannes de Vries
 
 
35
Overlijdensakte van Elisabeth Terpstra
Overlijdensakte van Elisabeth Terpstra
 
 
36
Overlijdensakte van Jelle Jan Nijholt
Overlijdensakte van Jelle Jan Nijholt
 
 
37
Overlijdensakte van Jeltje Eelkes de Jong
Overlijdensakte van Jeltje Eelkes de Jong
 
 
38
Overlijdensakte van Pieter Flapper
Overlijdensakte van Pieter Flapper
 
 
39
Overlijdensakte Willem Dirks Kuipers
Overlijdensakte Willem Dirks Kuipers
 
 
40
Overlijdenskaart IJsbrand vd Heide
Overlijdenskaart IJsbrand vd Heide
 
 
41
Overlijdenskaart Jan vd Heide
Overlijdenskaart Jan vd Heide
 
 
42
Overlijdenskaart Johanna van Slooten
Overlijdenskaart Johanna van Slooten
 
 
43
Overlijdenskaart Riemie Wierda
Overlijdenskaart Riemie Wierda
 
 
44
Overlijdesakte van Sibbele Sibbeles Postma
Overlijdesakte van Sibbele Sibbeles Postma
 
 
45
Oversteekpapieren naar Rotterdam van Hermanus Jan vd Heide
Oversteekpapieren naar Rotterdam van Hermanus Jan vd Heide
 
 
46
Postidentiteitskaart Willem vd Heide
Postidentiteitskaart Willem vd Heide
 
 
47
Scheepsverklaring bootsman Arie vd Heide
Scheepsverklaring bootsman Arie vd Heide
Scheepsverklaring van scheepsramp in 1894 met de brik "Twee Gebroeders". Arie vd Heide was matroos aan boord van dit schip en eerste getuige van de Nederlandse vice-consul te Christiansand (Noorwegen), dhr. N. Rosenkilde, die deze verklaring opstelde.  
 
48
Trouwboekje Pier Vellinga en Joukje vd Heide
Trouwboekje Pier Vellinga en Joukje vd Heide