Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 35 van 35

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
PUNTER, Hendrikjen Jans 
 17 apr 1791Oudeschoot(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2501
2
KOOPMANS, Reinskje Buddes 
 17 apr 1814Nijega(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7522
3
HUITEMA, Johannes Fongers 
 17 apr 1817Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2442
4
DRAAISMA, Tjepke 
 17 apr 1841Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7064
5
BONTHUIS, Helegonda Idses 
 17 apr 1843Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7379
6
VAN DEN BERG, Lubbert 
 17 apr 1845Lemsterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9851
7
WALTA, Thijs 
 17 apr 1845Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10895
8
ADEMA, Symentje 
 17 apr 1861Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19245
9
BRANDSMA, Gerarda 
 17 apr 1862Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20482
10
WIERSMA, Catharina Geertruida 
 17 apr 1862Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20288
11
SPOELSTRA, Sijke 
 17 apr 1865Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3135
12
KIMMAN, Johan Herman 
 17 apr 1868Roswinkel(Drenthe) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3616
13
WESTENDORP, Alida 
 17 apr 1869Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5093
14
VAN DER ZEE, Riemke 
 17 apr 1870Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19512
15
AUKES, Jan 
 17 apr 1871Indijk(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3607
16
DE WOLFF, Marijke 
 17 apr 1871Greonterp(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37
17
DE BOER, Catharina 
 17 apr 1874Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20725
18
TEPE, Maria Margaretha 
 17 apr 1874Schoterland(nu Heerenveen)(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2584
19
BLEEKER, Elske 
 17 apr 1879Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7710
20
ADEMA, Simon 
 17 apr 1880Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19623
21
BOOTSMA, Sybolt 
 17 apr 1881Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16550
22
GALAMA, Taeke 
 17 apr 1881Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17402
23
ETTEMA, Rudolf Theodorus 
 17 apr 1884Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20916
24
GALEMA, IJsbrand 
 17 apr 1887Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17483
25
TEENSMA, Jan 
 17 apr 1888Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20751
26
VAN DEN BERG, Jogchum Harms 
 17 apr 1889Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9861
27
KRAMER, Acronius 
 17 apr 1891Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17277
28
MULDER, Baukje 
 17 apr 1891Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18795
29
HAVEN, Anna 
 17 apr 1892Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9561
30
KOLK, Hiltje 
 17 apr 1895Ooststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10344
31
HERGAARDEN, Willem 
 17 apr 1899Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19934
32
JORNA, Tjipke 
 17 apr 1899Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18383
33
POSTMA, Schelte 
 17 apr 1903Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18844
34
HOEKSTRA, Wietske 
 17 apr 1905Tirns(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9007
35
DE JONG, Pietje 
 17 apr 1908Barradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16755

Gedoopt

Treffers 1 t/m 4 van 4

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
NN, Janke Kornelise 
 17 apr 1730Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11959
2
RIJPMA, Sjoerd Jarings 
 17 apr 1779Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I545
3
NN, Willem Douwes 
 17 apr 1782Wijtgaard(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16516
4
RYPKEMA, Pieter Tjitskes 
 17 apr 1790Haskerland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5655

Overleden

Treffers 1 t/m 27 van 27

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
NN, Lieuwe Ages 
 17 apr 1799Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2883
2
OVERMEER, Lieuwe Ages 
 17 apr 1799Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6070
3
Gelbrig Anes 
 17 apr 1814Tzummarum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4565
4
Riekjen Rientzes 
 17 apr 1820Lutkewierum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4746
5
VAN DER HOF, Akke Gerrits 
 17 apr 1848Hemelumer Oldeferd(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5239
6
VAN DER WEY, Johannes Aukes 
 17 apr 1858Hieslum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5983
7
POSTMA, Sikke Eelkes 
 17 apr 1862 I16808
8
DE JONG, Jeltje Eelkes 
 17 apr 1869Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11175
9
JETTEN, Harmen Roelofs 
 17 apr 1874Lemsterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16648
10
GERRITSMA, Petrus 
 17 apr 1875Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10751
11
AGRICOLA, Baukjen 
 17 apr 1883Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11625
12
MULDER, Lieuwe 
 17 apr 1896Franekeradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18468
13
POPMA, Taeke 
 17 apr 1905Schoterland(nu Heerenveen)(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6179
14
ETTEMA, Jeltje 
 17 apr 1910Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5106
15
GALAMA, Levenloos kind 
 17 apr 1918Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8146
16
DIJKSTRA, Teerdske Johannes 
 17 apr 1919Gaast(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2915
17
HERDER, Romkjen 
 17 apr 1928Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11587
18
DE WOLFF, Titus Gerardus 
 17 apr 1931Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18371
19
MULDER, Tetje 
 17 apr 1939Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11833
20
HOBBEMA, Durk 
 17 apr 1942Idaarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15679
21
HOBBEMA, Durk 
 17 apr 1942Idaarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20841
22
DE JONGE, Alida 
 17 apr 1945Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15536
23
DE WOLFF, Marijke 
 17 apr 1945Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37
24
GROENIER, Anna Wilhelmina 
 17 apr 1945(USA) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3777
25
VAN DER WEIDE, Antje 
 17 apr 1945Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17013
26
VAN DER WEIDE, Elisabeth 
 17 apr 1951Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1566
27
HETTINGA, Catharina Feronica 
 17 apr 1957Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20663

Begraven

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
VAN DER WERF, Douwe 
 17 apr 1942Blauwhuis(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11736

Getrouwd

Treffers 1 t/m 8 van 8

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
VAN BALEN, Arjen Arnoldus 
Sytske Sybrens 
 17 apr 1774Irnsum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6617
I6618
2
VAN VELLINGA, Gerrit 
BOOMSMA, Ymkje 
 17 apr 1879Menaldumadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19381
I19384
3
WITTEVEEN, Simon 
KEA, Maria 
 17 apr 1901Ouder-Amstel(Noord Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17129
I17130
4
DE WINTER, Antoon Antonius 
DE ZEE, Aaltje 
 17 apr 1902Utingeradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3176
I3177
5
FLAPPER, Jitte 
AGTER, Sjoukje 
 17 apr 1920Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7332
I20248
6
VAN DER WERF, Jozeph 
VAN DER WERF, Monica 
 17 apr 1926Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20297
I20296
7
VAN DER WERFF, Jozeph 
VAN DER WERF, Monica 
 17 apr 1926Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18336
I18337
8
SCHOONHOFF, Herman Gerben 
VAN DER BILT, Petronella Johanna Francisca 
 17 apr 1929Haarlem(Noord Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20394
I20395