Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 40 van 40

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
JORNA, Tjeerd Hilles 
 27 mrt 1726Warga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15368
2
LEIKER, Susanna 
 27 mrt 1776Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6243
3
LEIKER, Susanna Hendriks 
 27 mrt 1776Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11224
4
NN, Gosse Wopkes 
 27 mrt 1788 I16210
5
FOKKEMA, Geeske Jans 
 27 mrt 1796Scharnegoutum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2113
6
SLAGER, Ruurd Roelofs 
 27 mrt 1797Noordwolde(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9518
7
TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, Maria Sabina 
 27 mrt 1810Ter Idzard(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6159
8
AUKES, Jan Gerbens 
 27 mrt 1814Woudsend(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3518
9
BROUWER, Douwe Taekeles 
 27 mrt 1825Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16621
10
DRAAISMA, Helena Nicolaas 
 27 mrt 1832Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7059
11
ANDRINGA, Jan Annes 
 27 mrt 1834Menaldumadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7395
12
KOLK, Jan Jacobs 
 27 mrt 1842Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10332
13
KRUL, Lolkjen Meinderts 
 27 mrt 1845Sloten(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12047
14
VALLINGA, Otte 
 27 mrt 1849Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17732
15
POT, Franke 
 27 mrt 1850Hemelumer Oldeferd(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8404
16
KINGMA, Minke Broers 
 27 mrt 1852Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16996
17
SLAGER, Aaltje 
 27 mrt 1863Ooststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9531
18
VAN MECHE, Sytske 
 27 mrt 1863Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9905
19
LANDMAN, Afke Tjittes 
 27 mrt 1868Haskerland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13403
20
ASMA, Sibbeltje 
 27 mrt 1870Hemelumer Oldeferd(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11420
21
REEKERS, Antje Jans 
 27 mrt 1874AEngwirden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8625
22
WITTEVEEN, Akke 
 27 mrt 1876Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18655
23
HANZEN, Jeltje 
 27 mrt 1879Haskerland)Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11880
24
TOONEN, Johanna Helena 
 27 mrt 1879Cuijk en Sint Agatha(Noord Brabant) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18047
25
DAMSMA, Antje 
 27 mrt 1880Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10084
26
HIEMSTRA, Lolkje 
 27 mrt 1886Hennaarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15713
27
BIJHOLT, Johanna Jantina 
 27 mrt 1890Veendam(Groningen) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16447
28
ALBADA JELGERSMA, Theodoor Willem Jacob Jozeph 
 27 mrt 1891Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11053
29
POELSMA, Heere 
 27 mrt 1891Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16446
30
VAN DER VEEN, Lolke 
 27 mrt 1894Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17723
31
HAARSMA, Johannes 
 27 mrt 1895Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9950
32
ZEINSTRA, Nicolaas 
 27 mrt 1896Franekeradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17394
33
BULSING, Pieternella 
 27 mrt 1897's-Gravenhage(Zuid Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15335
34
HOBBEMA, Tjietske 
 27 mrt 1900Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15683
35
HETTINGA, Attje 
 27 mrt 1906Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16965
36
GERRITSMA, Anna 
 27 mrt 1907Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18033
37
VAN DER WERF, Berber Beitske 
 27 mrt 1911Leeuwarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12823
38
DE VREEZE, Elisabeth 
 27 mrt 1927Bakhuizen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I248
39
DE WOLFF, Grietje Theresia 
 27 mrt 1933Sint Nicolaasga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I211
40
AUKES, Barbara Siep Jozf 
 27 mrt 1941 I698

Gedoopt

Treffers 1 t/m 4 van 4

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
SPOELSTRA, Pieter Willems 
 27 mrt 1783Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3129
2
HEEROMA, Herema Annes 
 27 mrt 1791Wolvega(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9589
3
TEMMING, Jan Johannes 
 27 mrt 1804Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3749
4
DE WOLFF, Trijntje 
 27 mrt 1808Blauwhuis(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54

Overleden

Treffers 1 t/m 22 van 22

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
RHEEN, Hette Lockesz 
 27 mrt 1552Goutum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14666
2
VELDMAN, Rinse Pieters 
 27 mrt 1804Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2784
3
KLAZES, Jetske 
 27 mrt 1837Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I672
4
POELSMA, Wytze Taekes 
 27 mrt 1848Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16579
5
ZIJLSTRA, Bauke 
 27 mrt 1872Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16717
6
BERGSMA, Willemke 
 27 mrt 1873Menaldumadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17607
7
JORNA, Fokjen Feikes 
 27 mrt 1873Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18833
8
NIJHOLT, Jannes Jans 
 27 mrt 1882Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6873
9
ADEMA, Levenloos kind 
 27 Mara 1889Hennaarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19562
10
SLAGER, Aaltje 
 27 mrt 1890Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9649
11
DOUMA, Jantje Reinders 
 27 mrt 1901Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9743
12
KOOPMANS, Anne Cornelis 
 27 mrt 1902Blauwhuis(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5959
13
BOSMA, Teye Thiemen 
 27 mrt 1909Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7783
14
BROUWER, Reinskje 
 27 mrt 1920Gaasterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20073
15
VAN DER WEY, Jouke 
 27 mrt 1935Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20010
16
NIJHOLT, Harmen 
 27 mrt 1937Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9565
17
BELJON, Jacobus 
 27 mrt 1946Lemsterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15927
18
ROORDA, Bouke Age 
 27 mrt 1957Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13155
19
DE BOER, Sybrandus 
 27 mrt 1964Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19629
20
TADEMA, Trijntje 
 27 mrt 1964Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18940
21
HELWIG, Maria Cornelia Adriana 
 27 mrt 1983Alkmaar(Noord Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6346
22
HAARSMA, Laurentia Geertruida 
 27 mrt 1992Zwanenburg(Noord Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15675

Getrouwd

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
GROENHOF, Hendrik 
VAN DER VEEN, Johanna 
 27 mrt 1926Tietjerksteradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17761
I17760

Gescheiden

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gescheiden   Persoon-ID 
1
FLAPPER, Auke 
DE REE, Froukje 
 27 mrt 1944Rotterdam(Zuid Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12006
I12005