Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 19,755

      1 2 3 4 5 ... 396» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Documenttype BS Overlijden Erfgoedinstelling Brabants Historisch Informatie Centrum Plaats instelling 's-Hertogenbosch Collectiegebied Noord-Brabant Archief 550 Registratienummer 4110
Aktenummer 35 Registratiedatum 20-01-1931 Akteplaats 's-Hertogenbosch Collectie Bron: boek, Deel: 4110, Periode: 1931 Boek Overlijdensregister 's-Hertogenbosch 1931
Overledene Anna Maria Alberdina Hootsmans Geslacht Vrouw
Vader Antonius Hootsmans Moeder Maria Rijk
Relatie Tilgincius Galema
Gebeurtenis Overlijden Datum 19-01-1931 Gebeurtenisplaats 's-Hertogenbosch  
HOOTSMANS, Anna Maria Alberdina (I17260)
 
2 Geboorteregister 1863 Bron: BS Geboorte Soort registratie: BS Geboorte akte (Akte)datum: 25-11-1863
Zoon Bernardus Palstra geboren 24-11-1863
Vader Sjoerd Palstra Moeder Beitske Bernardus Koelman
Bronvermelding Geboorteregister 1863, archiefnummer 30-43, Burgerlijke Stand Workum - Tresoar, inventarisnummer 1015, aktenummer 0114 Gemeente: Workum Periode: 1863 
PALSTRA, Bernardus (I17846)
 
3 Geboorteregister 1904 Bron: BS Geboorte Soort registratie: BS Geboorte akte (Akte)datum: 28-03-1904
Zoon Tjitte de Jong geboren 26-03-1904
Vader Petrus de Jong Moeder Aukje Hoogma
Bronvermelding Geboorteregister 1904, archiefnummer 30-44, Burgerlijke Stand Wymbritseradeel - Tresoar, inventarisnummer 1062, aktenummer 0078 Gemeente: Wymbritseradeel Periode: 1904 
DE JONG, Tjitte (I19355)
 
4 Geboorteregister 1908 Bron: BS Geboorte Soort registratie: BS Geboorte akte (Akte)datum: 20-01-1908 Soort akte: Geboorteakte
Dochter Helena Johanna Mensinga geboren 18-01-1908 te Leeuwarden, wonende te Leeuwarden
Vader Matthijs Mensinga Moeder Baukje Leistra
Bronvermelding Geboorteregister 1908, archiefnummer 1002, Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1811-1941 - Historisch Centrum Leeuwarden, inventarisnummer 3457, aktenummer 0052 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1908 
MENSINGA, Helena Johanna (I18156)
 
5 Huwelijksregister 1864 Aktes 1/50 Bron: BS Huwelijk Soort registratie: BS Huwelijk akte (Akte)datum: 14-05-1864
Vader Siemen Thomas Siemonsma Moeder Hotske Reins Lolkema
Bruidegom Rein Siemonsma leeftijd 41 jaar, geboren te Greonterp
Bruid Maria Plantinga leeftijd 32 jaar, geboren te Abbega
Vader Uiltje Oeges Plantinga Moeder Hiske Willems van der Meer
Bronvermelding Huwelijksregister 1864, archiefnummer 30-44, Burgerlijke Stand Wymbritseradeel - Tresoar, inventarisnummer 2022, aktenummer 0048 Gemeente: Wymbritseradeel Periode: 1864 
Gezin F2914
 
6 Huwelijksregister 1876 Aktes 1/65 Bron: BS Huwelijk Soort registratie: BS Huwelijk akte (Akte)datum: 01-06-1876
Vader Durk Ottes de Jong Moeder Elisabeth Symons de Bruin
Bruidegom Simon de Jong leeftijd 26 jaar, geboren te Workum
Bruid Lijsbeth Veldboer leeftijd 23 jaar, geboren te Westhem (Wymbritseradeel)
Vader Ate Pieters Veldboer Moeder Sjoerdje Johannes Palstra
Bronvermelding Huwelijksregister 1876, archiefnummer 30-15, Burgerlijke Stand Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 2028, aktenummer 0042 Gemeente: Harlingen Periode: 1876 
Gezin F2163
 
7 Huwelijksregister 1922 Bron: BS Huwelijk Soort registratie: BS Huwelijk akte (Akte)datum: 03-08-1922
Vader Jarig Hettinga Moeder Johanna Galema
Bruidegom Jan Hettinga leeftijd 48 jaar, geboren te Burgwerd
Bruid Baukje Teernstra leeftijd 34 jaar, geboren te Bolsward
Vader Rients Teernstra Moeder Ymkje de Boer
Bronvermelding Huwelijksregister 1922, archiefnummer 30-07, Burgerlijke Stand Bolsward - Tresoar, inventarisnummer 2047, aktenummer 0043 Gemeente: Bolsward Periode: 1922 
Gezin F1529
 
8 Overlijdensregister 1863 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 20-08-1863
Overledene Ate Pieters Veldboer leeftijd 45 jaar, overleden op 20-08-1863 Diversen: gehuwd
Bronvermelding Overlijdensregister 1863, archiefnummer 30-13, Burgerlijke Stand Franekeradeel - Tresoar, inventarisnummer 3009, aktenummer 0089 Gemeente: Franekeradeel Periode: 1863 
VELDBOER, Atte (I17787)
 
9 Overlijdensregister 1901 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 22-01-1901
Overledene Ymkje Boomsma leeftijd 66 jaar, overleden op 21-01-1901 Diversen: weduwe
Vader Jelle Boomsma
Bronvermelding Overlijdensregister 1901, archiefnummer 30-07, Burgerlijke Stand Bolsward - Tresoar, inventarisnummer 3024, aktenummer 0013 Gemeente: BolswardPeriode: 1901 
BOOMSMA, Ymkje (I19384)
 
10 Rauwerderhem, dopen, doopjaar 1808
Dopeling: Wopke
Gedoopt op 15 mei 1808 in Irnsum
Kind van Arnoldus Arriens en Antje Wopkes
Peter: Tjipke
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : WOPKE of WOPKJE
Vader : ARNOLDUS ARJENS
Moeder : ANTJE WOPKES
Peter : TJEPKE,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Irnsum, doop 1714-1811 Inventarisnr. : DTB 585
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 16-1-2007 
VAN BALEN, Wopke Arnoldus (I10044)
 
11 " 2 : ARIEN ARJENS, geboren te IJlst (FR) op 24 oktober 1676.
Gehuwd 03.06.1693 HEEG (ATTESTATIE IJSBRECHTUM) TRIJNTJE SIJTZES
Is dit waar? Hij zou nog maar 17 jaar zijn geweest. Had zijn vader soms deze TRIJNTJE als vrouw in 2e huwelijk? 
PRAETS, Arien Arjens (I4472)
 
12 "Bōlekūrrinster" NIJHOLT, Sjoukje Harmens (I7473)
 
13 "Greate Yeb" VREEZE, Pietje de (I689)
 
14 "Ik ben tot niets gebracht en ik wist het niet. Als een wezenlooze was ik voor U, o Heer! En altijd was ik bij U. Aan mijne hand hebt Gij mij vastgehouden. Gij hebt mij naar Uwen wil geleid en mij in Uwe heerlijkheid opgenomen" Ps. LXXII, 21-23.
De merkwaardige tekst uit het bidprentje wijst op zijn geestelijk gestoord zijn. 
Ą NIJHOLT, Augustinus (I7892)
 
15 "Lytse Yeb" VAN DER TOL, Tetje Corn. (I666)
 
16 "Stille Auke" AUKES, Auke Alberts (I3449)
 
17 (afkomstig van Kornwerd), overl. Makkum 3-2-1777
(aangifte), tr.(rk)(1) [130] Makkum 9-4-1725 (Getuigen bij
het huwelijk: Trintie Hendriks en Acke Piebis) Hieke
(Hycke) WATSIS [337] (afkomstig als jonge dochter van
Wons), overl. voor 1727. 
Hessel Sierksz. (I4598)
 
18 (Buwalda) Hij was waarschijnlijk boer op stem 27 te Tjerkwerd.
State Buwaldaburen 
Sybolt Fockes (I4809)
 
19 (in de Pelter Rijt) PRAETS, Margaretha (I5633)
 
20 (suppl. nr 1-16) VISSER, Hessel Rintjes (I3084)
 
21 (v. Aaltje, ovl en Geert H. Tromp) Laas 20, Woudsend, Hielke 18, Woudsend;
AALTJE LASES, geboren te Oudega (w) op 4 april 1767, gedoopt te Blauwhuis RK Meter Aaltien Epkes op 4 april 1767, overleden op 19 mei 1794, 27 jaar oud, dochter van LAES TJALLINGS en FOUW MEIJES.
Bij de doop van Aaltje was meter: AALTIEN EPKES Aaltje huwde op 09.06.1789 GEERT HIELKES TROMP (gerechtboek 869 R.A.)
Zij is getrouwd te ,GERECHT BK 869 op 9 juni 1789, op 22-jarige leeftijd met GEERT HIELKES TROMP, geboren rond 1767.
2 : LAES (GEERTS) TROMP, geboren te O/OOSTHEM, gedoopt te BLAUWHUIS (P.JACOB FRANKIS) op 24 maart 1791, overleden voor 24 oktober 1850, hoogstens 59 jaar oud.
LAES IS x 19/22.06.1814 WOUDSEND GEM.WYMBR. met JAPIKJE JANS OUKES oftewel JACOBJEN JANS AUKES * 24.07.1791 WOUDSEND GEMWYMBR., dochter van JAN.A.AUKES en BOUKJEN GERBENS FLUITMANS. Zij trouwden met dispensatie 3e en 4e graad.
3 : HIELKE (GEERTS) TROMP, geboren te NIEUWEZIJL, gedoopt te BLAUWHUIS (P.WIEBE LASES) op 15 augustus 1792, overleden te Dedemsvaart (OV).
HIELKE diende in het 125e regiment van NAPOLEON. ( dit is niet voor 100 % zeker, gezien de talrijke "TROMPEN" met dezelfde namen) x 1. GRIETJE VAN JELGERHUIS Uit dit huwelijk 1 dochterje RIKA, die bij een brand om het leven kwam xx2. CATHARINA VAN RIEL * 1799 Leeuwarden. Uit dit huwlijk: GERARD * 1827 Leeuwarden, lancier geworden, gehuwd, woonde in Borssele,Zeeland JAN JACOBUS * Breda
HIELKE is in Rusland geweest met Napoleon.Weer thuis werd hij timmerman,later is hij politie-agent geworden in Breda.Daarna oppasser in het Rijksopvoedingsgesticht in de Schans(ommerschans-Balkbrug) Later trok hij bij zijn jongsten zoon JACOBUS in Dedemsvaart.
4 : HEBKE (HIPATIUS) (GEERTS) TROMP, gedoopt te WOUDSEND (P.TJALLINK LASES) op 28 april 1794 
VAN DER ZEE, Aaltje Lazes (I6018)
 
22 (v. Vrouk en Gerke Ruurds Huitema) Anskjen 17, Vouw 15, Gerkjen 13; (v Vrouk en Dooitse Klazesd Iedema) Klaas 8, Waltje 6, Laas 5;
A-VI-c : FROUCK LASES,
, geboren te Oudega, gedoopt te BLAUWHUIS (M.ULCK HEPKES) op 14 oktober 1768 (rooms-katholiek), overleden na 1810, minstens 42 jaar oud, dochter van LAES TJALLINGS (A-V-b) en FOUW MEIJES.
Bij de doop van FROUK LASES was meter ULCK HEPKES. FROUK huwde met GERKE HUITEMA op 19 mei 1795 (boek 869) Hij was een zoon van RUURD en ANSKE HUITEMA
Kinderen uit dit huwelijk: ANSKJEN * 10.02.1796 gedoopt ANASTASIA meter ANSKE GERKENS
VOUW * 20.03.1798 gedoopt FLAVIA meter FOUW LASES
GERKJEN * 21.09.1800
Tweede huwelijk met DOITSE KLAAS IEDEMA
Kinderen uit dit huwelijk:
KLAAS * 13.o4.1806 peter MEIJE LASES van Idsega
WALTJE * 05.03.1809 meter WALTJE DOOITSES
LAAS * 18.04.1811 gedoopt LAZARUS peter TJALLING LASES
Zij is getrouwd te HEEG,GERECHT,6 APR 1795 (KERK) op 19 mei 1795, op 26-jarige leeftijd (1) met GERKE RUURDS HUITEMA (24 jaar oud), geboren te OUDEGA/HIESLUM op 26 mei 1770, gedoopt te Blauwhuis (FR) op 27 mei 1770, overleden voor 1806, hoogstens 36 jaar oud, zoon van RUURD RIEMERS (A-V-o) en ANSK GERKES.
Uit dit huwelijk:
" 1 : ANSKEN (ANASTATIA) (GERKES) HUITEMA, gedoopt te HEEG (M.ANSKEN GERBENS) op 10 februari 1796.
" 2 : VOUW (FLAVIA) (GERKES) HUITEMA, geboren te ,M.FOUW LASES, gedoopt te HEEG (M.FOUW LASES) op 20 maart 1798.
" 3 : GERKJEN HUITEMA, gedoopt te Blauwhuis (FR) op 21 september 1800.
Zij was gehuwd (2) met DOITSE KLAZES IEDEMA, geboren tussen 1760 en 1786, overleden na 1811, minstens 25 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
" 4 : KLAAS (DOITZES) IEDEMA, geboren te Oudega (WYMBR.DL.), gedoopt te BLAUWHUIS,P.MEYE LAASES, ((van Idsega)) op 13 april 1806.
" 5 : WALTIE IEDEMA, gedoopt te BLAUWHUIS (M.WALTIE DOOITSE) op 5 maart 1809.
" 6 : LAAS (LAZARUS) (DOITSES) IEDEMA, geboren te Oudega (WYMBR.DL.), gedoopt te BLAUWHUIS (P.TJALLING LASES) op 18 april 1811 
VAN DER ZEE, Vrouk Lazes (I6039)
 
23 (van Sybren),
Ype 7, Klaas 6, Lysbeth 2, Woltje ½, 
IEDEMA, Sybren Klases (I5344)
 
24 (Volgens het overlijdensboek Sierk (Sjerk) Hessels,
overleden te Kornwerd op 4 april 1806 op de leeftijd
van 73 jaar, nalatende: 3 kinderen uit het eerste
huwelijk en 2 kinderen uit het tweede huwelijk ?? en 8
kleinkinderen) 
Sierig (Sierk) Hessels (I4785)
 
25 * Doniawerstal, huwelijken 1791
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 juni 1791 in Langweer
Man : Cornelis Johannes afkomstig van Boornzwaag
Vrouw : Rimkje Willems afkomstig van St. Nicolaasga
Gestandaardiseerde namen: KORNELIS JOHANNES en RIEMKJE WILLEMS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Langweer Teroele Dijken Boornzwaag 1609-1810, Hiaten Inventarisnr.: DTB 214
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

* Doniawerstal, huwelijken 1791
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 juni 1791 in Op de Heide
Man : Cornelis Jois
Vrouw : Rimke Wilms
Opmerking : getuigen: Trientje Tjebbes en anderen
Gestandaardiseerde namen: KORNELIS ..... en RIEMKJE WILLEMS
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Op de Heide (1835: St. Nicolaasga) 1716-1811 Inventarisnr.: DTB 223
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

* Doniawerstal, huwelijken 1791
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 juni 1791 in Langweer
Man : Cornelis Johannes afkomstig van Langweer
Vrouw : Rimkje Willems afkomstig van St. Nicolaasga
Gestandaardiseerde namen: KORNELIS JOHANNES en RIEMKJE WILLEMS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast St. Nicolaasga Doniaga Idskenhuizen Legemeer 1613-1811, Hiaten Inventarisnr.: DTB 221
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172526424
 
26 * Op basis van de bekende gegevens nemen we aan dat Trijntje Lijker een kind is van Trijntje Robijns Lijker, eerder gehuwd met Johannes Foppes de Vries. Die overleed echter in 1830. Een vader is niet bekend. Gezin F510
 
27 * parrega 18-9-1904 zv Sible Romlkes Teernstra en Hielkjen Veldmans. † Sneek 3-5-1960
Anna Tolsma * Bolsward 18-10-1912 dv Petrus Age Tolsma en Pietje Idzes Piekema, † workum 27-6-1986
zij trouwden Bolsward 20-1-1940 
TEERNSTRA, Sible Romkes (I5812)
 
28 . Jan Sierks ROLSMA [376], geb. Kornwerd 7-3-1846
(bev.register geeft aan: Makkum) (Getuige: Sjoerd Hessels
Rolsma), boereknecht 1862, overl. Makkum 16-4-1937, tr.
[146] Makkum 12-5-1872 (aktenummer 74 Wonseradeel)
Sybrigje Oeges PLANTINGA [377], geb. Abbinga 15-4-1844,
overl. Makkum 1-12-1922, dr. van Oege Uiltjes Plantinga
[378] en Hendrikje Lieuwes Veldman [670]. 
ROLSMA, Jan Sierks (I5683)
 
29 . Jansin HESSELS [345], geb. Kornwerd, ged.(rk) Makkum
23-12-1731 (Getuige: Grietie Bouwes i.p.v. Tieets
Sieriks). 
Jansin Hessels (I4646)
 
30 09-03-1956. Begraven op de RK begraafplaats te Bolsward. NOTA, Eke Pieters (I5550)
 
31 1 Dooitse Klazes Yedema is mogelijk geboren te Wolsum, is gedoopt op zondag 17 november 1765 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Fokke Ytes (zie III-D)), zie IV-C.
2 Marijke Klazes Yedema is mogelijk geboren te Wolsum te Parrega, is gedoopt op woensdag 9 maart 1768 te Blauwhuis (doopgetuige was Ytte Doerks), zie IV-D.
3 Yte Klazes Ydema is gedoopt op maandag 15 februari 1773 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Jacob Ytes (zie III-E)).
4 Wypke Klazes Ydema is gedoopt op maandag 11 maart 1776 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Douwe Ytes (zie III-F)), wonende te Greonterp.
5 Sybren Klazes Ydema is geboren rond 1778 te Parrega, is gedoopt op maandag 8 juni 1778 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Durk Ytes (zie III-C)), zie IV-E.
6 Lutske Klazes Ydema is gedoopt op zaterdag 25 augustus 1781 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Fokke Ytes (zie III-D)). 
YDEMA(YEDEMA), Klaas Dooitses (I6015)
 
32 1. Margareta PRAETS. Gedoopt op 02-04-1641 te Overpelt, overleden op 13-10-1726 te Overpelt op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 24-07-1682 te Overpelt met Servatius VAN BAELEN, 38 jaar oud. 
Gezin F6577
 
33 1.1. Doniawerstal, dopen, doopjaar 1779
Dopeling: Gatske
Gedoopt op 4 november 1779
Dochter van Romke Hoytes en Grietje Piers
Aanwezig: Mertentje Piers
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GATSKE
Vader : ROMKE HOITES
Moeder : GRIETJE PIERS
Aanwezige : MARTJEN PIERS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Op de Heide, St. Nicolaasga, doop 1715-1812 Inventarisnr. : DTB 223 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 16-8-2006 
HUITEMA, Gatske (I10423)
 
34 15 weken oud WITTEVEEN, Stephanus (I17132)
 
35 18 Apr 2024: Geen gegevens gevonden GREVE, Maria (I20957)
 
36 1e vrouw Lubbertus Lycklema a Nijholt LIJSTRA, Aaltje Hoytes (I157)
 
37 2 : ALTIEN EPKES (Meter ALTIEN TIALLIN)
Meter bij de doop van ALTIEN ROEMERS: AELTIEN TIALLINCKS
.Ze lieten de vlg. kinderen dopen in Heeg:
HEUTE/HUITE/HOYTE JOOSTZ dp 22.09.1779 get. onbekend
EPKJEN JOOSTZ dp 04.01.1782 get. EPKE RIEMERS + 1782
EPKJEN JOOSTZ dp 19.07.1783 get. id.
SIEBE JOOSTZ dp 11.10.1786 get. ULK HEUTES
WYBE JOOSTZ dp 24.07.1791 get
RIEMER EPKES JOOST was boer en AALTJE werkte mee op het boerenbedrijf JOOST en al zijn kinderen nemen later de naam HUITEMA aan. 
NN, Altien Epkes (I4455)
 
38 2. Margareta PRAETS. Overleden op 16-09-1639 te Overpelt.
Gehuwd voor de kerk (1) ??-??-1594 te Overpelt met Antonius SCEPERS.
Gehuwd (2) met Petrus VLEMINX. 
PRAETS, Margaretha (I5633)
 
39 2e echtgenote Jaring de Wolff DEELSMA, Grietje Harings (I23)
 
40 2e huwelijk met de dochter van Sytske de Moed, zus van Ybeltje de Moed(1e huwelijk) DE WINTER, Antoon (I3172)
 
41 2e vrouw Lubbertus Lycklema a Nijholt VENEMA, Trijntje (I158)
 
42 3 : RIJMER EPKES, gedoopt te BLAUWHUIS OF,P.RIJMER RUURDS (HEEG) op 13 januari 1750, overleden rond 1750. NN, Riemer Epkes (I4758)
 
43 3 : SIBLE HYLKES.
dit is een broer van TRIJNTJE HIELKES KETELAAR EN KERST HIELKES
X in 1745 ATTIEN SYTSES
kinderen uit dit hwelijk:
15.02.1746 OUDEGA HYLKE p.HEPKE LASES
09.12.1749 OUDEGA ARJEN p. YPKE HYLKES
zijn er ook nog een LAMMERT en een SIETSE geboren?
HYLKE SIBLES x MEINSKE OUDKERS uit dit huwlijk: r.k.Woudsend 21.07.1762 SIBELE P.LAMMERT SIBLES 27.04.1764 ANNA P.GERTJAN OUDKERS uit een tweede huwelijk met PIETRIK VOKLES r.k. Blauwhuis 28.11.1771 * Dedgum ATTIEN p.SYTSE SIBLES 04.11.1773 id TRIENTIEN m TRIENTIEN VOKLES 28.07.1776 id VOKLE p TJALKE JANS 10.12.1779 id SYTSKE m ATTIEN SYTSES 06.08.1783 id VOKELTJE m WILLEMKE JANS 30.04.1788 id HIELTIE p HIELTIE HEPKES
" 4 : YPKE HIELTJES KETELAAR, volgt onder A-V-h. 
PRAETS, Hieltje Arjens (I4600)
 
44 3 kinderen YPMA, Jetske Yebs (I668)
 
45 3 kinderen Johannes (I677)
 
46 3. Maria PRAETS.
Gehuwd voor de kerk op 12-10-1614 te Overpelt met Servatius SERVATY (Vaes). 
PRAETS, Bartholomeus (I5631)
 
47 4 : RIJMER EPKES, gedoopt te HEEG (P.RIJMER RUERDS) op 1 september 1751, volgt onder A-VI-a. NN, Riemer Epkes (I4759)
 
48 4 : WIEBE (SUITBERTUS) LASES, geboren te Oudega op 3 september 1772, gedoopt te Blauwhuis (FR) op 4 september 1772 (rooms-katholiek) (doopgetuige was Hemme Sibles), volgt onder A-VI-e.
(v. Wiebe en Gerbrig Jacobs) Vouw 9, Liesbeth 7, Laas 1 
VAN DER ZEE, Wiebe Suitbertus Lazes (I6040)
 
49 41 jaar DE WOLFF, Trijntje Foekes (I769)
 
50 5 Johannes Klazes Hagedoorn is geboren op zaterdag 3 oktober 1807 te Heeg, is RK gedoopt op vrijdag 23 oktober 1807 aldaar, zie 2. Entje Arjens (I4532)
 

      1 2 3 4 5 ... 396» Volgende»