Aantekeningen


Treffers 201 t/m 250 van 19,398

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 388» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
201 boer te Ypecolsga(Friesland) BRUYNSMA, Eelke Eelkes (I5006)
 
202 Boerderij "de Rode Hel" OVERMEER, Lieuwe Ages (I6070)
 
203 Boerenarbeider en veehouder GENEE, Bauke Thomas (I3579)
 
204 Boerenbedrijf KLOOSTERHOF, Harmen Jelles (I2808)
 
205 Boerenbedrijf en kerkmeester RK-gemeente Sint Nicolaasga RYPKEMA, Tjitske Wybes (I7503)
 
206 Boerenbedrijf en slager NIJHOLT, Jan Harmens (I7475)
 
207 Boerendienstmeid GENEE, Annigjen Ottes (I2804)
 
208 Boerenknecht VAN DER ZEE, Jan Rinkes (I3389)
 
209 Boerenknecht BROUWER, Albert Fokkes (I6356)
 
210 Boerenknecht VELTKAMP, Jacob (I7447)
 
211 Boerenknecht DE LANGE, Andries Lubberts (I7500)
 
212 Boerenknecht JORNA, Bauke (I7564)
 
213 Boerenknecht VAN DER ARK, Teake Meinderts (I7605)
 
214 Boerenknecht WALTA, Douwe (I7881)
 
215 Boerenknecht bij Laes Auckes NN, Pytter Joannes (I1389)
 
216 Boerenknecht en arbeider NIJHOLT, Yde Lykles (I7287)
 
217 Boerenknecht en arbeider/opperman BONTHUIS, Sibbele (I7604)
 
218 Boerenknecht en daglooner NIJHOLT, Johannes Lykles (I7291)
 
219 Boerenknecht en Inlandsche Kramer FABER, Jorrit Sijtzes (I6359)
 
220 Boerenknecht/chauffeur NIJHOLT, Johannes (I8559)
 
221 Boerenknecht/fabrieksarbeider NIJHOLT, Age (I8858)
 
222 Boerenmeid VOGELVANGER, Aafke Hessels (I7443)
 
223 Boerin DE VRIES, Joukjen Thijsses (I16163)
 
224 Bolsward, dopen, doopjaar 1723
Gedoopt op 1 december 1723 in Bolsward
Dopeling: Grittie, dochter
Vader: Sjouke Elings
Moeder: Iebeltje Jans
Getuige: Auke Elinx
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: GRIETJE
Vader: SJOUKE ELINGS
Moeder: IEBELTJE JANS
Getuige: AUKE of AUKJE ELINGS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : DTB 152
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2005 
HOMMINGA, Grietje Siuckes (I5288)
 
225 Bolsward, dopen, doopjaar 1790
Dopeling: Mayke
Geboren in Bolsward
Gedoopt op 29 oktober 1790 in Bolsward
Dochter van Foppe Ietes en Stientje Melis
Getuige: Douwe Yttis
Opm.: Doopnaam Maria zie Fokke
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : MAAIKE
Vader : FOPPE IETES
Moeder : STIJNTJE MELIS
Getuige : DOUWE of DOUWTJE IETES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : DTB 152
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2005 
FLAPPER, Meike Foppes (I13541)
 
226 Bolsward, dopen, doopjaar 1796
Dopeling: Barbara
Geboren in Bolsward
Gedoopt op 29 november 1796 in Bolsward
Dochter van Tomas Iepes en Klaaske Pieters Broek
Aanwezig: Hinke Joostens
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : BERBER
Vader : THOMAS IEPES
Moeder : KLAASKE PIETERS BROEK
Aanwezige : HENDRIK of HINKE JOOSTES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. H. Franciscus Bolsward, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 153
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2005 
DE HAAN, Berber Thomas (I12818)
 
227 Bolsward, dopen, doopjaar 1797
Dopeling: Oeke
Geboren in Gronds
Gedoopt op 26 mei 1797 in Bolsward
Kind van Iepe Dirks Hollander en Geertje Gerrits
Aanwezig: Gooitske Siebrens
Opm.: Doopnaam: Odatio
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : OEKE of OEKJE
Vader : IEPE DIRKS
Moeder : GEERTJE GERRITS
Aanwezige : GOOITSKE SIEBRENS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. H. Franciscus Bolsward, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 153 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2005 
HOLLANDER, Oeke Ypes (I5272)
 
228 Bolsward, dopen, doopjaar 1799
Dopeling: Maryke
Gedoopt op 24 september 1799 in Bolsward
Dochter van Pieter Jelles en Aaltje Jans
Aanwezig: Hille Jans
Opm.: Doetje Sjoerds als tweede getuige
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : MARIA
Vader : PIETER JELLES
Moeder : AALTJE JANS
Aanwezige : HILLE of HILTJE JANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. H. Franciscus Bolsward, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 153
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2005 
ZIJLSTRA, Marijke Pieters (I6042)
 
229 Bolsward, dopen, doopjaar 1800
Dopeling: Henricus
Gedoopt op 15 augustus 1800 in Bolsward
Zoon van Gerlof Harmens en Hendrikje Harmens
Aanwezig: Maryke Siebrens
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : HENDRIK
Vader : GERLOF HARMENS
Moeder : HENDRIKJE HARMENS
Aanwezige : MARIA SIEBRENS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. H. Franciscus Bolsward, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 153
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2005 
KRAMER, Henricus Gerlofs (I7021)
 
230 Bolsward, dopen, doopjaar 1801
Dopeling: Elisabetha
Gedoopt op 6 februari 1801 in Bolsward
Dochter van Arjen Jochems en Grietje Tjepkes
Getuige: Jetske Tepkis
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : LIJSBET
Vader : ARJEN JOCHEMS
Moeder : GRIETJE TJEPKES
Getuige : JETSE of JETSKE .....,
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : DTB 152
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2005 
DRAAISMA, Elisabeth Arjens (I5109)
 
231 Bolsward, dopen, doopjaar 1802
Dopeling: Trientje
Gedoopt op 27 april 1802 in Bolsward
Dochter van Pieter Jelles en Aaltje Jans
Aanwezig: Ritske Jans
Opm.: Doetje Sjoerds als tweede getuige
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TRIJNTJE
Vader : PIETER JELLES
Moeder : AALTJE JANS
Aanwezige : RITSKE of RITSKJE JANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. H. Franciscus Bolsward, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 153
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2005 
ZIJLSTRA, Trijntje Pieters (I6044)
 
232 Bolsward, dopen, doopjaar 1803
Dopeling: Sjoerd
Gedoopt op 19 augustus 1803 in Bolsward
Kind van Arjen Klaas en Grietje Tjepkes
Getuige: Antje Claasis
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SJOERD of SJOERDJE
Vader : ARJEN KLASES
Moeder : GRIETJE TJEPKES
Getuige : ANSKE of ANTJE KLASES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : DTB 152
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2005 
DRAAISMA, Sjoerd Arjens (I5115)
 
233 Bolsward, dopen, doopjaar 1805
Dopeling: Elisabet
Geboren in Bolsward
Gedoopt op 14 december 1805 in Bolsward
Dochter van Allert Wilkes en Anna Jans
Aanwezig: Lolkje Jans
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : LIJSBET
Vader : ALLERT WILKES
Moeder : ANTJE JANS
Aanwezige : LOLKJE JANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. H. Franciscus Bolsward, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 153
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2005 
WILKENS, Elisabeth Alderts (I5991)
 
234 Bolsward, dopen, doopjaar 1805
Dopeling: Nicolaas
Gedoopt op 24 augustus 1805 in Bolsward
Zoon van Arjen Klaas en Grietje Tjepkes
Getuige: Klaas Joghims
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : NICOLAAS
Vader : ARJEN KLASES
Moeder : GRIETJE TJEPKES
Getuige : KLAAS .....,
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : DTB 152
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2005 
DRAAISMA, Nicolaas Arjens (I5111)
 
235 Bolsward, dopen, doopjaar 1807
Dopeling: Jelle
Gedoopt op 5 februari 1807 in Bolsward
Kind van Pieter Jelles en Aaltje Jans
Aanwezig: Doetje Jelles
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JELLE of JELTJE
Vader : PIETER JELLES
Moeder : AALTJE JANS
Aanwezige : DOOITSE of DOETJE JELLES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. H. Franciscus Bolsward, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 153
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2005 
ZIJLSTRA, Jelle Pieters (I7099)
 
236 Bolsward, dopen, doopjaar 1808
Dopeling: Teetske
Gedoopt op 17 december 1808 in Bolsward
Dochter van Fonger Hoites en Jantje Fongers
Getuige: Agnetie Atis
Opm.: Doopnaam Theodora
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TEETSKE
Vader : FONGER HOITES
Moeder : JANKE FONGERS
Getuige : AGNIETJE ATES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : DTB 152 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2005 
HUITEMA, Taetske Fongers (I7964)
 
237 Bolsward, dopen, doopjaar 1809
Dopeling: Klaaske
Gedoopt op 27 juli 1809 in Bolsward
Dochter van Arjen Klaas en Grietje Tjepkes
Getuige: Vroukje Klaases
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : KLAASKE
Vader : ARJEN KLASES
Moeder : GRIETJE TJEPKES
Getuige : FROUKJE KLASES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811 Inventarisnr. : DTB 152
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2005 
DRAAISMA, Klaaske Arjens (I5112)
 
238 Bolsward, dopen, doopjaar 1811
Dopeling: Hepke
Gedoopt op 9 maart 1811 in Bolsward
Kind van Tjalling Laas en Aatje Iepkes
Aanwezig: Wiebe de -?
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : HEPKE of HEPKJE
Vader : TJALLING LASES
Moeder : AATJE IEPKES
Aanwezige : WIEBE of WIEPKJE
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. H. Franciscus Bolsward, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 153
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2005 
VAN DER ZEE, Hepke Tjallings (I7209)
 
239 Bolsward, huwelijken 1723
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 maart 1723
Bruidegom: Sjuwke Elings Homminga
Bruid: Ybeltje Jans afkomstig van Bolsward
Opmerking : getuigen: Auke Mintes, Sasse Gerkes, attestatie 1 februari 1723, de huwelijksgeboden van Sjuwke uit naam van Riemke Sjoukes tot Cubaard gespierd op 27 Februari, spieringe in het Hof ontslagen
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: SJUK ELINGS HOMMINGA
Bruid: IEBELTJE JANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL)Ondertrouwregister Gerecht Bolsward 1696-1749 Inventarisnr.: DTB 132
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F6272
 
240 Bolsward, huwelijken 1798
Vermelding: Ondertrouw op 2 november 1798
Man : Pieter Jelles Zeilstra afkomstig van Bolsward
Vrouw : Aaltje Jans Faber afkomstig van Bolsward
Gestandaardiseerde namen: PIETER JELLES en AALTJE JANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Bolsward 1750-1811 Inventarisnr.: 133
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Bolsward, huwelijken 1798
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 november 1798
Man : Piter Jelles Seilstra afkomstig van Bolsward
Vrouw : Aaltje Jans Faber afkomstig van Bolsward
Gestandaardiseerde namen: PIETER JELLES en AALTJE JANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Heilige Franciscus Bolsward 1724-1811 Inventarisnr.: 153
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F6630
 
241 Bolsward, huwelijken 1800
Vermelding: Ondertrouw op 11 april 1800
Man : Arjan Claeses afkomstig van Bolsward
Vrouw : Grietje Tjepkes afkomstig van Bolsward
Gestandaardiseerde namen: ARJEN KLASES en GRIETJE TJEPKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Ondertrouwregister Gerecht Bolsward 1750-1811 Inventarisnr.: 133
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Bolsward, huwelijken 1800
Vermelding: Ondertrouw op 11 april 1800
Man : Arjan Claases afkomstig van Bolsward
Vrouw : Grietje Tjepkes afkomstig van Bolsward
Gestandaardiseerde namen: ARJEN KLASES en GRIETJE TJEPKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Ondertrouwregister Gerecht Bolsward 1750-1811 Inventarisnr.: 133
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F6560
 
242 BORN: ,
DIED: 29 DEC 1853, Workum
BURIED: ,
MARRIED: Baukjen Louws ANDELA, 9 FEB 1817, Workum
CHILDREN:
Tjeerd Jacobs BUWALDA
Louw BUWALDA
Anke Jacobs BUWALDA
Louw Jakobs BUWALDA
Woonde te Workum 
BUWALDA, Jacob Tjeerds (I5034)
 
243 BORN: , Workum
DIED: 19 APR 1855, Wymbritseradeel, Woudsend
BURIED: ,
MARRIED: Gerrit Yntes KINGMA, ,
Woonde te Woudsend 
BUWALDA, Geeske Tjeerds (I5029)
 
244 BORN: , Workum
DIED: 26 AUG 1858, Workum
BURIED: ,
MARRIED: Pieter Durks de BOER, 3 SEP 1797, Workum
CHILDREN:
Syntje Pieter de BOER
Sjoerdtsje Pieter de BOER
Durk Pieter de BOER
Tjeerd Pieter de BOER
Unte Pieter de BOER
Kornelis Pieter de BOER
Auke de BOER
Antje Pieter de BOER
Woonde te Workum 
BUWALDA, Reinskjen (I5039)
 
245 BORN: , Workum
DIED: 27 JUL 1847, Workum
BURIED: ,
MARRIED: Jan TJALKES, ,
MARRIED: Wiebe Hendriks POSTMA, 14 MAY 1825, Wonseradeel
Woonde te Workum. Naam volgens overlijdensakte : Douwkje. 
BUWALDA, Dieuwke Tjeerds (I5026)
 
246 Botenmaker NIJHOLT, Nicolaas (I7758)
 
247 Bouke HESSELS [348], geb. Kornwerd, ged.(rk) Makkum 13-1-1739 (Getuige: Grietje Bouwes i.p.v. Jaerig Sierks). Bouke Hessels (I4497)
 
248 Boukjen Hessels [365], geb. Kornwerd, ged.(rk) Makkum
19-9-1797 (Getuige: Fetsie Jellis), tr. [344]
Wonseradeel 22-11-1828 (aktenummer 80) Cornelis
Pieters DE BOER [870]. 
ROLSMA, Baukjen Hessels (I5672)
 
249 Bouma, Jouke Jacobs, Wolsum
k. Jantje 2, Trijntje 1
Mairie Nijland, fol. 67 
BOUMA, Jouke Jacobs (I4989)
 
250 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. DE JONG, B.J. (I9413)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 388» Volgende»