Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 16,635

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 333» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Althof, Antje Pieters, weduwe Jacob Robijn (de Wit)
7 kinderen (zie op De Wit)
Mairie Workum, fol. 97v 
ALTHOF, Antje Pieters (I4903)
 
102 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. NIJHOLT, F. (I8982)
 
103 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. NIJHOLT, E. (I8990)
 
104 Andries Johannes Assema, geboren circa 1560 te Oldeouwer, bijzitter van Doniawerstal, dijksgedeputeerde van Veenhuizen tot het Rode Klif, Andries Johannes is overleden op 15-05-1640 in Oldeouwer aldaar in de kerk begraven.
Hij ging een relatie aan met:Sjouck Tjercks van Solckema 
Gezin F151
 
105 Anna was rheuma-patiente en werd vele jaren verpleegd in het R.K. Verpleeghuis "Bertilla" in Drachten. NIJHOLT, Anna Cecilia (I8540)
 
106 Anna [379], geb. Makkum 4-4-1873, rk, overl./begr.
Beverwijk 1/5-1-1946, tr. [142] Wonseradeel 13-6-1896
(aktenummer 81) Ruurd ALTENA [384], geb. Gaast
26-9-1868, handelaar, overl. Makkum 12-1-1918, zn. van
Jan Johannes Altena [385] en Klaaske Sikkes van der
Zee [386].
Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
ROLSMA, Anna (I5670)
 
107 Antje Johanna
DE JONG [372], geb./ged.(rk) Makkum 12/20-4-1811,
koopvrouw, dr. van Johannes Johannesz. de Jong [373], 1811
te Makkum, en Pietje Jelmersdr. van der Zee [374]. 
DE JONG, Antje Johannes (I5361)
 
108 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. BOSMA, M.C.M. (I9392)
 
109 arbeider NIJHOLT, Lykle Harmens (I7249)
 
110 Arbeider NIJHOLT, Meinte Lykles (I7293)
 
111 Arbeider NIJHOLT, Lykle Ydes (I7451)
 
112 Arbeider NIJHOLT, Hessel Ydes (I7457)
 
113 Arbeider NIJHOLT, Jetze Sjoerds (I7513)
 
114 Arbeider BOUMA, Libbe Bonnes (I7526)
 
115 Arbeider BONTHUIS, Ids (I7595)
 
116 Arbeider KNOOP, Durk (I7720)
 
117 Arbeider PALSTRA, Bauke Lieuwes (I7770)
 
118 Arbeider KNOOP, Jan (I7926)
 
119 Arbeider NIJHOLT, Yme Hessels (I7700)
 
120 Arbeider DE JONG, Pieter Meintes (I11921)
 
121 Arbeider BOSMAN, Klaas Ydes (I11940)
 
122 Arbeider bij de Ned. Tramweg Mij. NIJHOLT, Jelle (I8233)
 
123 Arbeider bij Ned.Tramweg Mij. NIJHOLT, Hessel (I8225)
 
124 Arbeider en dagloner NIJHOLT, Lykle Johannes (I7498)
 
125 Arbeider en daglooner
 
NIJHOLT, Sjoerd Lykles (I7292)
 
126 Arbeider en veldwachter GENEE, Otto Eeltjes (I2758)
 
127 Arbeider, veldwachter DE JONG, Meinte Hielkes (I11923)
 
128 Arbeidster KOOPMANS, Reinskje Buddes (I7522)
 
129 Arend Hendriks Westra Geboorteplaats: Jannisga Geboortejaar: 1812
Huwelijkse staat: Gehuwd met Grietje Jans Botten Huwelijksplaats: Lemmer
Huwelijksjaar: 1842 / 1843
Ouders: Hendrik Willems Westra en Gebbigjen Arends Tuten (beide overleden te Munnekeburen)
Bijzonderheden: 1856: het gezin bestaat uit man, vrouw en drie kinderen; de man is de enige kostwinner en thans afwezig en op weg naar Heerenveen (naar de Officier van Justitie aldaar); Arend was dezelfde persoon die gesignaleerd is in het Algemeen Politieblad van 1855 op bladz. 118 onder nr. 53. Arend werd onder Drenthe wegens bedelarij aangehouden en naar Assen opgezonden; het gezin woonde op 'de Witman' te Slagharen; in februari 1859 werd Arend beschuldigd van diefstal van turf van Berend Heinrich Wubbeling; de burgemeester schrijft daarover: 'de beklaagde is bij mij bekend als een luie landloper die zich bij voortduring aan bedelarij overgeeft hoewel er voor hem evenals voor zoveel anderen genoeg werk te krijgen was aan de Rijksgrenzen op Hannoversch grondgebied met het graven van keien waardoor veel ingezetenen van Dedemsvaart en Slagharen dezen winter hun brood hebben gevonden. Reeds vroeger moet genoemde Westra, een grote gezonde sterke kerel, wegens bedelarij veroordeeld zijn geworden en in de Kolonie Ommerschans gedetineerd zijn geweest.' Arend werd tot 14 dagen gevangenisstraf veroordeeld  
WESTRA, Arent Hendriks (I6809)
 
130 Arjen Arnoldus van Balen is geboren omstreeks 1740 in Akkrum, zoon van Arnoldus Ariens van Balen en Rinske Uiltjes. Hij is gedoopt op 24-2-1753 in Irnsum. Arjen Arnoldus is overleden op 25-7-1827 in Irnsum (Rauwerderhem), 87 jaar oud. Arjen Arnoldus trouwde, 34 jaar oud, op 17-4-1774 in Irnsum met Sytske Sybrens, 27 jaar oud. Sytske is geboren omstreeks 1747, dochter van [waarschijnlijk] Sybren Aukes. Sytske is overleden op 5-6-1819, 72 jaar oud. VAN BALEN, Arjen Arnoldus (I6617)
 
131 Arnoldus Ariens van Balen. Arnoldus is geboren in of kort voor 1698 in de Kempen. (site van M. Philippe)
Arnoldus Ariens trouwde op 18-3-1731 in Grouw met Rinske Uiltjes. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-3-1731 in de R.K. Kerk te Irnsum. Bruid en bruidegom woonden te Akkrum. Vr zijn huwelijk was Arnoldus ruiter in een compagnie onder Nassau.  
VAN BALEN, Arnoldus Arjens (I6619)
 
132 Arnoldus Arjens van Balen is geboren in 1776 in Wartena, zoon van Arjen Arnoldus van Balen en Sytske Sybrens. Arnoldus Arjens is overleden op 7-7-1823 in Irnsum, 47 jaar oud. Arnoldus Arjens trouwde op 29-5-1803 in de R.K. parochie te Irnsum met Antje Wopkes Hoogma. Antje Wopkes is geboren omstreeks 1783 en overleden op 2-5-1831 in Irnsum. VAN BALEN, Arnoldus Arjens (I6632)
 
133 Arnoldus DEN SMEET (Den Smedt). Gedoopt circa 1585, overleden voor 1641.
Gehuwd voor de kerk circa 1612 met Elisabetha LOUKENS, dochter van Matheus LOUKENS en Maria LEMMENS. Gedoopt circa 1585, overleden voor 1646.
Uit dit huwelijk:
1. Dirrick GIJSELS. Gedoopt op 31-03-1602 te Overpelt.

2. Judoca GIJSELS. Gedoopt op 17-10-1604 te Overpelt, overleden op 17-06-1679 te Overpelt op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 08-08-1622 te Overpelt met Antonis STALMANS, 23 jaar oud.

3. Joannes DIE SMEET, gedoopt op 29-04-1607 te Overpelt.

4. Petrus DEN SMEET, gedoopt op 31-08-1610 te Overpelt.

5. Barbara DEN SMEET. Gedoopt op 22-06-1613 te Overpelt (getuige(n): Joannis Kuenen en Catharina Deckers), overleden op 11-02-1690 te Overpelt op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd met Leonardus IN DEN HOECK.

6. Aleidis DEN SMEDT (Den Smeet). Gedoopt op 04-04-1616 te Overpelt (getuige(n): Godefridus Hoeben en Griet Van Exel).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 12-02-1640 te Overpelt met Michael SLECHTEN.

7. Maria DEN SMEDT. Gedoopt op 04-04-1616 te Overpelt (getuige(n): Mathias Lonkens en Griet Hoeben), overleden op 26-02-1698 te Overpelt op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 07-01-1638 te Overpelt met Mathijs STALMANS, 43 jaar oud.
Gehuwd voor de kerk (2) op 23-jarige leeftijd op 04-09-1639 te Overpelt met Ariaen PRAETS, 32 jaar oud.
Gehuwd voor de kerk (3) op 32-jarige leeftijd op 02-05-1648 te Overpelt met Nicolaus JANSSEN.
Gehuwd voor de kerk (4) op 42-jarige leeftijd op 04-07-1658 te Overpelt met Antonius MAES.

8. Matheus DE SMET. 
DEN SMEET, Arnoldus (I5765)
 
134 Ary van Zevenhoven Doopnaam: Ary Gijsbertsze
Geboren: 00-00-1690 te Zegveld ?????????????
Ouders: Gijsbert van Zevenhoven en ???
Echtgenoot:
Hendrikkie van Doorn 
VAN ZEVENHOVEN, Ary Gijsbertsze (I10119)
 
135 Augustinusga, Gerkesklooster, Stroobos, Harkema, Opeinde, Drogeham, Buweklooster Bron: Naamsaanneming 1811 Soort registratie: Naamsaanneming 1811 inschrijving (Akte)datum: 1811 Plaats: Augustinusga Bijzonderheden: Zijn weduwe Sietske Halbes Kind(eren): Doetje 2, Jan 1 Ingeschreven Ruurd Jans de Swart wonende te Harkema Opeinde
Bronvermelding Augustinusga, Gerkesklooster, Stroobos, Harkema, Opeinde, Drogeham, Buweklooster, archiefnummer 29, Register van familienamen - Tresoar, inventarisnummer 0034 Periode: 1811-1825  
DE SWART, Ruurd Jans (I6836)
 
136 Baarderadeel, huwelijken 1778
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 mei 1778 in Bozum
Man : Thomas Hendriks afkomstig van Wirdum
Vrouw : Grietje Zintjes afkomstig van Bozum
Gestandaardiseerde namen: THOMAS HENDRIKS en GRIETJE SINTS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Bozum 1731-1811
Inventarisnr.: 65
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Leeuwarderadeel, huwelijken 1778
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 mei 1778 in Wijtgaard
Man : Thomas Hendriks afkomstig van Wirdum
Vrouw : Grietie Sentis afkomstig van Bozum
Gestandaardiseerde namen: THOMAS HENDRIKS en GRIETJE SINTS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Wijtgaard 1744-1811
Inventarisnr.: 485
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Leeuwarderadeel, huwelijken 1778
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 mei 1778 in Bosum
Man : Thomas Hendriks afkomstig van Wirdum
Vrouw : Grietje Sentjes afkomstig van Bozum
Opmerking : getrouwd te Bozum
Gestandaardiseerde namen: THOMAS HENDRIKS en GRIETJE SINTS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Wirdum 1772-1810
Inventarisnr.: 483
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172525221
 
137 Baarderadeel, huwelijken 1793
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 juni 1793 in Bozum
Bruidegom: Siebren Riemers afkomstig van Bozum
Bruid: Sjoukjen Jans afkomstig van Bozum
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: SIEBREN RIEMERS
Bruid: SJOUKJE JANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Bozum 1731-1811 Inventarisnr.: DTB 65
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172526512
 
138 Bakker/Broodbezorger NIJHOLT, Epke (I7754)
 
139 Bakker/chauffeur/centrigugist zuivelfabriek NIJHOLT, Lubbert (I8235)
 
140 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. NIJHOLT, J.A. (I9201)
 
141 Barradeel, dopen, geboortejaar 1805, doopjaar 1805
Dopeling: Bauke
Geboren op 16 januari 1805 in Sexbierum
Gedoopt op 3 maart 1805 in Sexbierum
Kind van Lambert Reinders en Antje Nieses
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : BAUKE of BAUKJE
Vader : LAMMERT REINERS
Moeder : ANTJE NIESES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Sexbierum, doop 1619-1812 Inventarisnr. : DTB 106
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-8-2006 
MULDER, Bauke Lammerts (I5543)
 
142 begraven in de kerk BANGMA, Elingh Douwes (I4963)
 
143 begraven in de kerk BUMA, Antie Hommes (I5016)
 
144 Begraven in de kerk, maar niet in het Hommingagraf BUMA, Lolck Wopckes (I5018)
 
145 begraven in het Hommingagraf in de kerk VAN BUWALDA, Sjoerdtje Ulbes (I5041)
 
146 begraven in het Hommingagraf in de kerk VAN HOMMINGA, Aucke Siuckes (I5278)
 
147 begraven in het Hommingagraf in de kerk VAN HOMMINGA, Doetie Auckes (I5283)
 
148 begraven in het Hommingagraf in de kerk HOMMINGA, Eling Siuckes (I5285)
 
149 begraven in het Hommingagraf in de kerk HOMMINGA, Siucke Auckes (I5293)
 
150 begraven in het Hommingagraf in de kerk HOMMINGA, Ulbe Auckes (I5296)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 333» Volgende»