Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 35 van 35

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
HEEROMA, Herema Annes 
 20 mrt 1791Wolvega(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9589
2
HUITEMA, Flavia 
 20 mrt 1798 I5310
3
VAN DER WERF, Agata Feddes 
 20 mrt 1814Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76
4
BOOSMAN, Jan Roels 
 20 mrt 1817Oudeschoot(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2505
5
VAN BALEN, Trijntje Arnoldus 
 20 mrt 1820Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10049
6
MIEDEMA, Kornelis 
 20 mrt 1828 I15485
7
ETTEMA, Meindert 
 20 mrt 1833Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18775
8
YEDEMA, Theodorus 
 20 mrt 1840Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14854
9
VAN AALZUM, Ruurdje Popkes 
 20 mrt 1845Haskerland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9865
10
TOPMA, Hinke 
 20 mrt 1862Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10674
11
WIERDSMA, Johannes 
 20 mrt 1864Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11332
12
VELTMAN, Lieuwe 
 20 mrt 1868Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10776
13
BOOSMAN, Agatha Ages 
 20 mrt 1869Heerenveen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2563
14
HUITEMA, Tjitte 
 20 mrt 1880Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7535
15
JELLESMA, Marten 
 20 mrt 1880Gaasterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16959
16
VAN DEN OEVER, Germina 
 20 mrt 1880Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18393
17
HANZEN, Sytske 
 20 mrt 1881Haskerland)Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17040
18
ASMA, Jeltje 
 20 mrt 1882Hemelumer Oldeferd(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11439
19
ASMA, Siebrig 
 20 mrt 1882Hemelumer Oldeferd(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11435
20
ENGWIRDA, Sjoerdje 
 20 mrt 1882Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16571
21
VAN SCHELTINGA, Arie 
 20 mrt 1882Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10869
22
MAES, Abraham Jacobus 
 20 mrt 1883Leiden(Zuid Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15314
23
AGRICOLA, Aaltje 
 20 mrt 1885Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6254
24
HUITEMA, Tjitte Rientses 
 20 mrt 1886Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7580
25
NIJHOLT, Marijke 
 20 mrt 1887Sint Nicolaasga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8213
26
LEENSTRA, Geeske 
 20 mrt 1889Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18461
27
VAN DER WEYDE, Aaltje 
 20 mrt 1890Menaldumadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15862
28
JORNA, Theodorus Benedictus 
 20 mrt 1895Barradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6775
29
LANGIUS, Bauke 
 20 mrt 1895Sint Nicolaasga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8886
30
DE JONG, Tjitte 
 20 mrt 1897Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14615
31
HOOGMA, Feike 
 20 mrt 1897Baarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15950
32
VELTMAN, Gerben 
 20 mrt 1899Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18824
33
VAN DER SCHOOT, Lamberta Johanna Wilhelmina 
 20 mrt 1906Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18681
34
GALAMA, Jacob Michiel 
 20 mrt 1909Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17472
35
ZWAGA, Douwe Theodorus 
 20 mrt 1915Utingeradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17876

Gedoopt

Treffers 1 t/m 7 van 7

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
NN, Wapke Tietes 
 20 mrt 1736Bakhuizen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3328
2
Jan Sierigs 
 20 mrt 1766Makkum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4636
3
NN, Trijntje Bruins 
 20 mrt 1788Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11693
4
DE REE(TJEBBEMA), Dieuwke Tjebbes 
 20 mrt 1792Sint Nicolaasga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14398
5
DE JONG, Gesien 
 20 mrt 1795Kuinre(Overijssel) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7266
6
JILDERTS, Anskjen Reinders 
 20 mrt 1806Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2868
7
KUIPERS, Folkert Jacobs 
 20 mrt 1811Blauwhuis(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7245

Overleden

Treffers 1 t/m 23 van 23

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
HOMMINGA, Eling Siuckes 
 20 mrt 1706Tjerkwerd(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5285
2
OVERDIJK, Ymkje Tiemens 
 20 mrt 1815Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15471
3
FOEKEMA, Sjoerd Pieters 
 20 mrt 1821Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5138
4
ANDELA, Leentje (Lieuwke) Paulus 
 20 mrt 1841Hitzum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4906
5
BOUMA, Jantje Johannes 
 20 mrt 1853Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7963
6
HETTINGA, Sibrandus Tjebbes 
 20 mrt 1855Nijland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5857
7
KUIPERS, Grietje Folkerts 
 20 mrt 1859Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5576
8
DAMES, Josyne Maria 
 20 mrt 1861Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15842
9
ASMA, Johannes Namles 
 20 mrt 1870Gaasterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11380
10
IJSKAMP, Elisabeth Jurjens 
 20 mrt 1872Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5351
11
DE HAAN, Durkje 
 20 mrt 1882Lemsterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12789
12
OPDAM, Hieke 
 20 mrt 1896Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10727
13
DE WINTER, Petrus Eelkes 
 20 mrt 1904Gaasterland(Friesland). Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13488
14
VAN DER HOEK, Agatha 
 20 mrt 1918Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8717
15
SLAGER, Roelof Wybes 
 20 mrt 1920Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9742
16
KUNST, Antje Reinders 
 20 mrt 1926Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9679
17
VAN DER MEER, Sipke 
 20 mrt 1934Leeuwarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15924
18
HARINGSMA, Hoyte 
 20 mrt 1948 I15902
19
BOERSMA, Pieter 
 20 mrt 1966Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17572
20
DE JONG, Bauke 
 20 mrt 1970 I15155
21
SEERDEN, Elisabeth Alieda Gertrude 
 20 mrt 1997Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16
22
VAN DER GEEST, Thecla Emerentiane Maria 
 20 mrt 1998 I13068
23
ADEMA, Apolonia 
 20 mrt 2008Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18763

Begraven

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
NIJHOLT, Marijke 
 20 mrt 1973Sint Nicolaasga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7752
2
NIJHOLT, Nicolaas 
 20 mrt 1989Sint Nicolaasga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7758

Getrouwd

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
REEKERS, Jan Hendriks 
DE LEEUW, Tjitske Pieters 
 20 mrt 1863Opsterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8617
I8619
2
DE WILDE, Gerlof 
STUURMAN, Grietje 
 20 mrt 1924Lemsterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16675
I16670