Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 24 van 24

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
FLAPPER, Jan Yettes 
 11 jun 1817Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14777
2
JORNA, Klaaske Pieters 
 11 jun 1819Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19343
3
PIETERSMA, Gerben Sjerps 
 11 jun 1820Dedgum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16140
4
GALEMA, Sytske IJsbrands 
 11 jun 1823Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11082
5
DE JONG, Beitske 
 11 jun 1855Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14853
6
TEPPEMA, Hendrik 
 11 jun 1856Hennaarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18658
7
BOUMA, Grietje Wouters 
 11 jun 1859Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10577
8
DE LANGE, Lubbert 
 11 jun 1862Lemsterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9875
9
HUITEMA, Huite 
 11 jun 1874Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9904
10
GALEMA, Jan 
 11 jun 1876Woudsend(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5085
11
GALEMA, Franciscus 
 11 jun 1877Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17244
12
VAN DER WEY, Grietje 
 11 jun 1877Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18616
13
DIJKSTRA, Jetse 
 11 jun 1878Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7837
14
HETTINGA, Wiebe 
 11 jun 1879Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I989
15
MONKELBAAN, Hendrikje 
 11 jun 1882Gaasterland(Friesland). Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12775
16
HEINS, Jelle 
 11 jun 1889Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17884
17
HOEBEN, Bernardus 
 11 jun 1889Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19249
18
Wierdsma, Agatha 
 11 jun 1897 I8565
19
HOMMINGA, Tjitske 
 11 jun 1900Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18102
20
FLUITMAN, Age Antonius 
 11 jun 1915Zeist(Utrecht) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16398
21
HUITEMA, Harmke 
 11 jun 1916Tsienserbuorren(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12855
22
JORNA, Harmen 
 11 jun 1917Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10549
23
AUKES, Assuerus Willem 
 11 jun 1928Indijk(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3269
24
MURPHY, Larry 
 11 jun 1953 I14147

Gedoopt

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
NN, Geertje Sipkes 
 11 jun 1735Makkum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12972
2
POELSMA, Lieuwe Taekes 
 11 jun 1810Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15637

Overleden

Treffers 1 t/m 20 van 20

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
VELTMAN, Rintje Idses 
 11 jun 1793Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7187
2
NOPPERT, Sytze Jans 
 11 jun 1813Haskerland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12535
3
ROODHOF, Attje Ittes 
 11 jun 1815Stavoren(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5706
4
HUITEMA, Wietske Rients 
 11 jun 1827Parrega(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5693
5
TERBRAACK, Fritz Joseph 
 11 jun 1837Ahaus(Duitsland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9695
6
RYPKEMA, Grietje Tjitskes 
 11 jun 1850Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5650
7
TERWISCHA VAN SCHELTINGA, Jan Tites 
 11 jun 1861Steenwijkerwold(Overijsel) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2767
8
JELGERSMA, Jelle 
 11 jun 1871Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19219
9
VAN DER WEY, Taeke 
 11 jun 1887Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18618
10
DE JONG, Pietje Pieters 
 11 jun 1889Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12702
11
WATERLANDER, Baukje 
 11 jun 1890Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11594
12
BOOSMAN, Jacob Roelofs 
 11 jun 1895Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2504
13
AUKES, Jan 
 11 jun 1906Amersfoort(Utrecht) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3761
14
VELDMAN, Taeke Willems 
 11 jun 1909Leeuwarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15641
15
POSTMA, Jelle 
 11 jun 1918Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16592
16
JURNA, Jan Kornelis 
 11 jun 1927Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15726
17
VAN DER WERF, Oeke 
 11 jun 1936Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1482
18
FRANKEMA, Eeuw Frankes 
 11 jun 1939Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I919
19
KEYZER, Catharina Agatha 
 11 jun 1965Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17802
20
JORNA, Maria 
 11 jun 1966Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18874

Getrouwd

Treffers 1 t/m 11 van 11

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
NN, Jacob Hendriks 
NN, Afke Tieses 
 11 jun 1752Oudehaske(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11970
I11971
2
WITTEVEEN, Tjebbe Cornelis 
RIJPKEMA, Marijke Klazes 
 11 jun 1770Sint Nicolaasga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I491
I492
3
FOKKEMA, Doeke Jans 
FOPMA, Duuwke(Dieuwke) Baukes 
 11 jun 1829Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5143
I5149
4
GALEMA, Gaele IJsbrands 
VAN DEN OEVER, Elisabeth Jacobs 
 11 jun 1843Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11081
I8139
5
BOUMA, Libbe Bonnes 
KOOPMANS, Reinskje Buddes 
 11 jun 1847Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7526
I7522
6
JORNA, Ruurd Sybrens 
RODENBURG, Doetje Baukes 
 11 jun 1862Menaldumadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10587
I10669
7
HOEBEN(HOUBEN), Anske 
BOSMAN, Antje Ydes 
 11 jun 1871Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13277
I13276
8
HOGELING, Johannes 
HALMAN, Lummigje 
 11 jun 1881Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I929
I1447
9
PUNTER, Hendrik Jans 
VAN DER HEIDE, Hendrikje 
 11 jun 1881Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10354
I6863
10
JELLESMA, Folkert 
HUITEMA, Sybrig 
 11 jun 1898Gaasterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16954
I16953
11
KOK, Jan Namles 
BUITENGA, Janke 
 11 jun 1904AEngwirden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6827
I6825