Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 33 van 33

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
AUKES, Marijke Jans 
 10 jun 1793 I3468
2
PIETERSMA, Dutje Sjerps 
 10 jun 1814Dedgum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16137
3
TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, Sabina Johanna 
 10 jun 1814Ter Idzard(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6238
4
HUITEMA, Antje 
 10 jun 1817Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5307
5
POSTMA, Doetje 
 10 jun 1842Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16544
6
KUIPERS, Willem Minderts 
 10 jun 1846Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I923
7
NIJHOLT, Jetze Sjoerds 
 10 jun 1848Sint Nicolaasga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7513
8
POSTMA, Eelke 
 10 jun 1849Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12116
9
HOFMEIJER, Lijsbeth 
 10 jun 1851Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13484
10
DE JONG, Homkje 
 10 jun 1852Nijehaske(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3346
11
WITTEVEEN, Minne Pieters 
 10 jun 1852Utingeradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17128
12
BOERSMA, Tjitske 
 10 jun 1865Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19041
13
SLAGER, Lammert 
 10 jun 1865Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9549
14
BROERSMA, Obe 
 10 jun 1866Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15079
15
FABER, Wilhelmina 
 10 jun 1867Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14388
16
IDZINGA, Jeltje 
 10 jun 1878Hennaarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14932
17
DE JONG, Homme 
 10 jun 1884Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14721
18
WALTA, Meinte 
 10 jun 1885Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10233
19
HAGEN, Fimke 
 10 jun 1888Schoterland(nu Heerenveen)(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10338
20
MULDER, Sybrigje 
 10 jun 1897Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18512
21
POELSMA, Andreas 
 10 jun 1897Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16450
22
LEMSTRA, Arjen 
 10 jun 1898Witmarsum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15835
23
GROENENDAL, Siebrandus 
 10 jun 1900Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12662
24
HOBMA, Trijntje 
 10 jun 1902Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17639
25
VAN DER HOEK, Anna Maria Agatha 
 10 jun 1902Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8716
26
SIEMONSMA, Bauke 
 10 jun 1903Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18286
27
SIEMONSMA, Bauke 
 10 jun 1903Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18968
28
POPMA, Abe Theodoor 
 10 jun 1904Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17005
29
ANEMA, Lisabeth 
 10 jun 1909Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17941
30
VAN DER WAL, Hoite 
 10 jun 1910Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18956
31
VAN AALSUM, Freerk 
 10 jun 1920Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5071
32
VAN DER HEIDE, Johannes 
 10 jun 1944Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1914
33
BOSMA, Sip-Jan 
 10 jun 1976 I12563

Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
HOLLANDER, Wikjen Willems 
 10 jun 1775Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11350

Overleden

Treffers 1 t/m 22 van 22

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
HUITEMA, Tjitte Hoytes 
 10 jun 1796Abbega(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8222
2
DE JONG, Eelke Tjittes 
 10 jun 1815Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2823
3
VAN DER ARK, Marijke Sjoukes 
 10 jun 1826Haskerland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16149
4
TEMMING, Veronica(Froukje) Johannes 
 10 jun 1829Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7300
5
DE JONG, Andries Eelkes 
 10 jun 1836Snikzwaag(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16825
6
GENEE, Geertje Eeltjes 
 10 jun 1838Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2749
7
KOSTER, Aafke 
 10 jun 1839Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7004
8
DE LANG, Maaike Douwes 
 10 jun 1849Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19087
9
BOSMAN, Antje Ruurds 
 10 jun 1860Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12310
10
VAN AALZUM, Anne Douwes 
 10 jun 1871Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7398
11
WHEDA, Ynze 
 10 jun 1878Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11513
12
WITTEVEEN, Meinte Josephs 
 10 jun 1886Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I484
13
VELTMAN, Jetske 
 10 jun 1900Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12679
14
SYBESMA, Levenloos kind 
 10 jun 1901Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19162
15
GALAMA, Hermana Agatha 
 10 jun 1904Hennaarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17491
16
SPOELSTRA, Pieter 
 10 jun 1910Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11266
17
TEERNSTRA, Haring 
 10 jun 1918Haskerland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17077
18
NAGTHEIM, Maria Anna 
 10 jun 1920Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15767
19
HOEKSTRA, Sytske 
 10 jun 1929Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18238
20
POPMA, Taeke 
 10 jun 1949Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16990
21
ANDRINGA, Johanna 
 10 jun 1955Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18340
22
DE JONG, Rients 
 10 jun 1960 I14609

Begraven

Treffers 1 t/m 3 van 3

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
ASMA, Sjouke Namles 
 10 jun 1943Irnsum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5213
2
KNOOP, Jacoba 
 10 jun 1980Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7927
3
YNTEMA, Evert 
 10 jun 2003Son(Noord Brabant) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15529

Getrouwd

Treffers 1 t/m 14 van 14

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
JORNA, Tjeerd Hilles 
NN, Antie Andries 
 10 jun 1764Jelsum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15368
I15369
2
FABER, Hermanus Sjoerds 
KROES, Fokeltje Sjoukes 
 10 jun 1815Idaarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10738
I10739
3
AGRICOLA, Yde Bruins 
HETTINGA, Beitske Wiebes 
 10 jun 1843Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11354
I11355
4
BOSMA, Pieter Sakes 
BERGMAN, Baukjen Hendriks 
 10 jun 1855Lemsterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12346
I12347
5
HOEKSTRA, Klaas Sjoerds 
KETELAAR, Taetske Yepkes 
 10 jun 1855Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17955
I17958
6
KUIPERS, Hessel 
ETTEMA, Gerbrig 
 10 jun 1869Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18771
I18748
7
DE VRIES, Everardus Agapietus 
VAN DER WERF, Akke 
 10 jun 1871Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11287
I11169
8
NIJHOLT, Bernardus 
WIERDSMA, Johanna Engelina 
 10 jun 1892Lemsterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7803
I11646
9
POPMA, Taeke 
HETTINGA, Clasina Fronica 
 10 jun 1893Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16990
I16999
10
WIERDSMA, Ruurd 
VOGELZANG, Marijke 
 10 jun 1899Gaasterland(Friesland). Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11647
I12163
11
BRUENS, Johannes Wilhelmus 
AUKES, Geertje 
 10 jun 1908Amsterdam(Noord Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3758
I3757
12
BOSMA, Hermanus 
KOEKKOEK, Cornelia Johanna 
 10 jun 1909Haskerland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12407
I12408
13
BEKEMA, Ruurd 
TEERNSTRA, Angenietje 
 10 jun 1916Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4966
I5808
14
DE JONG, Bauke 
BULSING, Maria 
 10 jun 1920Haskerland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15155
I15146