Aantekeningen


Treffers 18,701 t/m 18,750 van 18,750

      «Vorige «1 ... 371 372 373 374 375

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
18701 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1811
Dopeling: Epke
Gedoopt op 27 mei 1811 in Heeg
Kind van Joost Heutes en Idje Deddes
Doopheffer: Heute Joostes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : IEPKE of IEPKJE
Vader : JOOST HOITES
Moeder : IETJE DEDDES
Doopheffer: HOITE JOOSTES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
HUITEMA, Epke Joostes (I5308)
 
18702 Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1796, doopjaar 1796
Dopeling: Geeske
Geboren op 27 maart 1796 in Scharnegoutum
Gedoopt op 3 april 1796 in Scharnegoutum
Dochter van Jan Doekes en Berber Sjoerds
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GEESKE
Vader : JAN DOEKES
Moeder : BERBER SJOERDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Scharnegoutum en LoŽnga, doop 1737-1811 Inventarisnr. : DTB 883
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 16-10-2007 
FOKKEMA, Geeske Jans (I2113)
 
18703 Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1807, doopjaar 1807
Dopeling: Foeke
Geboren op 30 mei 1807 in Scharnegoutum
Gedoopt op 21 juni 1807 in Scharnegoutum
Kind van Tjalling Gerrits en Aaltje Foekes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : FOEKE of FOEKJE
Vader : TJALLING GERRITS
Moeder : AALTJE FOEKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Scharnegoutum en Loenga, doop 1737-1811 Inventarisnr. : DTB 883 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 16-10-2007 
SCHOTANUS, Foeke Tjallings (I9812)
 
18704 Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1808, doopjaar 1808
Geboren op 3 november 1808
Gedoopt op 4 november 1808 in Heeg
Dopeling: Sjoukje
Vader: Jacob Frankes
Moeder: Jeedske Ruurts
Doopheffer: Likeltje Ruurdts
Opm.: Doopnaam Susanne
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: SJOUKE of SJOUKJE
Vader: JAKOB FRANKES
Moeder: JETSKE RUURDS
Doopheffer: LIEKELTJE RUURDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
NN, Sjoukje Jakobs (I14333)
 
18705 Wymbritseradeel, huwelijken 1706
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 november 1706
Man : Ruerd Tietes afkomstig van Heeg
Vrouw : Tiertie Yges afkomstig van Heeg
Gestandaardiseerde namen: RUURD TIETES en TJEERDJE IEGES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Heeg 1596-1811 Inventarisnr.: 874
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F893
 
18706 Wymbritseradeel, huwelijken 1709
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 november 1709
Man : Ruerd Tietes afkomstig van Heeg
Vrouw : Houck Gerbens afkomstig van Heeg
Gestandaardiseerde namen: RUURD TIETES en HOUKJE GERBENS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Heeg 1596-1811 Inventarisnr.: 874
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F894
 
18707 Wymbritseradeel, huwelijken 1720
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 april 1720
Man : Riemer Ruerts afkomstig van Heeg
Vrouw : Acke Meynerts afkomstig van Idzega
Gestandaardiseerde namen: RIEMER RUURDS en AUKJE MEINERTS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Heeg 1596-1811 Inventarisnr.: DTB 874
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F895
 
18708 Wymbritseradeel, huwelijken 1720
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 april 1720
Man : Yde Gosses afkomstig van Heeg
Vrouw : Popk Meyntes afkomstig van Haskerhorne
Gestandaardiseerde namen: IEDE GOSSES en POPKJE MEINTES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Heeg 1596-1811 Inventarisnr.: DTB 874
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172526540
 
18709 Wymbritseradeel, huwelijken 1722
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 januari 1722
Man : Tialling Lases
Vrouw : Aeltien Wiebes
Gestandaardiseerde namen: TJALLING LASES en AALTJE WIEBES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Blauwhuis 1704-1812, Hiaat 1783-1796 Inventarisnr.: 891
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F6580
 
18710 Wymbritseradeel, huwelijken 1741
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 april 1741
Man : Gerben Ruurds afkomstig van Woudsend
Vrouw : Uilkjen Sytses afkomstig van Woudsend
Gestandaardiseerde namen: GERBEN RUURDS en UILKJE SIETSES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Woudsend Ypecolsga Indijk Smallebrugge 1608-1811, Hiaat 1638-1691 Inventarisnr.: DTB 888
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1441
 
18711 Wymbritseradeel, huwelijken 1755
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 februari 1755
Man : Rur Riemers
Vrouw : Ansk Gerkis
Gestandaardiseerde namen: RUURD RIEMERS en ANSKJE GERKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Blauwhuis 1704-1812, Hiaat 1783-1796 Inventarisnr.: DTB 891
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F914
 
18712 Wymbritseradeel, huwelijken 1756
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 mei 1756
Man : Hoite Clases afkomstig van Heeg
Vrouw : Tjitske Tyttes afkomstig van Heeg
Gestandaardiseerde namen: HOITE KLASES en TJITSKE TIETES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Heeg 1596-1811 Inventarisnr.: 874
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1040
 
18713 Wymbritseradeel, huwelijken 1758
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 mei 1758
Bruidegom: Hylke Palses afkomstig van Woudsend
Bruid: Riemcke Tietes afkomstig van Ypecolsga
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: HIELKE PAULUS
Bruid: RIEMKJE TIETES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Woudsend Ypecolsga Indijk Smallebrugge 1608-1811, hiaat 1638-1691 Inventarisnr.: DTB 888 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1046
 
18714 Wymbritseradeel, huwelijken 1761
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 april 1761
Man : Ids Tietes afkomstig van Oudega
Vrouw : Hylkjen Alberts afkomstig van Idzega
Gestandaardiseerde namen: IDS TIETES en HIELKJE ALBERTS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Heeg 1596-1811 Inventarisnr.: 874
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1045
 
18715 Wymbritseradeel, huwelijken 1771
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 mei 1771
Man : Riemer Epkes afkomstig van Heeg
Vrouw : Willemke Jans afkomstig van Heeg
Gestandaardiseerde namen: RIEMER IEPKES en WILLEMKE JANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Heeg 1756-1810 Inventarisnr.: DTB 892
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172526485
 
18716 Wymbritseradeel, huwelijken 1779
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 januari 1779 in Woudsend
Man : Jan Aukes afkomstig van Woudsend
Vrouw : Houkjen Gerbens Fluitman afkomstig van Heerenveen
Gestandaardiseerde namen: JAN AUKES en HOUKJE GERBENS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Woudsend Ypecolsga Indijk Smallebrugge 1608-1811, Hiaat 1638-1691 Inventarisnr.: DTB 888
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1087
 
18717 Wymbritseradeel, huwelijken 1784
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 januari 1784
Bruidegom: Tjeerd Jentjes afkomstig van Woudsend
Bruid: Claeske Pieters afkomstig van Woudsend
Opmerking : NB
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: TJEERD JENTJES
Bruid: KLAASKE PIETERS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Woudsend 1762-1819 Inventarisnr.: DTB 893
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Wymbritseradeel, huwelijken 1784
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 januari 1784 in Woudsend
Bruidegom: Tjeerd Jentjes afkomstig van Woudsend
Bruid: Klaasjen Peters Poel afkomstig van Woudsend
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: TJEERD JENTJES
Bruid: KLAASKE PIETERS POEL
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken
(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Woudsend Ypecolsga Indijk Smallebrugge 1608-1811, hiaat 1638-1691 Inventarisnr.: DTB 888
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F8
 
18718 Wymbritseradeel, huwelijken 1785
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 januari 1785
Man : Zitze Gerbens Fluitman afkomstig van Woudsend
Vrouw : Durkjen Ages Vermeer afkomstig van Woudsend
Opmerking : NB
Gestandaardiseerde namen: SIETSE GERBENS en DIRKJE AGES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Woudsend 1762-1819 Inventarisnr.: DTB 893
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172525103
 
18719 Wymbritseradeel, huwelijken 1786
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 februari 1786 in Woudsend
Bruidegom: Pals Hylkes Tromp afkomstig van Woudsend
Bruid: Anna Arjens Ketelaar afkomstig van Woudsend
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: PAULUS HIELKES TROMP
Bruid: ANTJE ARJENS KETELAAR
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Woudsend Ypecolsga Indijk Smallebrugge 1608-1811, hiaat 1638-1691 Inventarisnr.: DTB 888 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Wymbritseradeel, huwelijken 1786
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 februari 1786
Bruidegom: Pals Hielkes Tromp afkomstig van Woudsend
Bruid: Antje Aries Ketelaar afkomstig van Woudsend
Opmerking : NB
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: PAULUS HIELKES TROMP
Bruid: ANTJE ARJENS KETELAAR
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL)Trouwregister Rooms-katholieke parochie Woudsend 1762-1819 Inventarisnr.: DTB 893 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172527864
 
18720 Wymbritseradeel, huwelijken 1789
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 juni 1789
Bruidegom: Geert Hylkes Tromp afkomstig van Sandfirden
Bruid: Aaltje Lazes afkomstig van Idzega
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: GEERT HIELKES TROMP
Bruid: AALTJE LASES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en idmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Wymbritseradeel 1758-1811 Inventarisnr.: DTB 869 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F6106
 
18721 Wymbritseradeel, huwelijken 1792
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 juni 1792
Bruidegom: Jacob Frankes afkomstig van Sandfirden
Bruid: Jitske Ruurds afkomstig van Greonterp
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAKOB FRANKES
Bruid: JETSKE RUURDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Wymbritseradeel 1758-1811 Inventarisnr.: DTB 869
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Wonseradeel, huwelijken 1792
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 juni 1792
Bruidegom: Jacob Frankes afkomstig van Sandfirden
Bruid: Jetske Ruurds afkomstig van Greonterp
Opmerking : getrouwd voor het nedergerecht Wymbritseradeel
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAKOB FRANKES
Bruid: JETSKE RUURDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Parrega Hieslum Greonterp 1744-1811 Inventarisnr.: DTB 819
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F941
 
18722 Wymbritseradeel, huwelijken 1792
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 juni 1792
Man : Sybren Murks afkomstig van Idzega
Vrouw : Lyckeltje Ruurds afkomstig van Idzega
Gestandaardiseerde namen: SIEBREN MURKS en LIEKELTJE RUURDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Wymbritseradeel 1758-1811 Inventarisnr.: DTB 869
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F940
 
18723 Wymbritseradeel, huwelijken 1794
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 mei 1794 in Scharnegoutum
Man : Jan Doekes afkomstig van Rauwerd
Vrouw : Berber Sjoerds afkomstig van Rauwerd
Gestandaardiseerde namen: JAN DOEKES en BERBER SJOERDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Scharnegoutum LoŽnga 1737-1811 Inventarisnr.: DTB 883
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F707
 
18724 Wymbritseradeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 oktober 1795 in Heidenschap
Man : Jan Tjittes afkomstig van Heidenschap
Vrouw : Zibbeltje Lolkes afkomstig van Oudega
Gestandaardiseerde namen: JAN TIETES en SIBBELTJE LOLKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Idzega Sandfirden 1772-1810 Inventarisnr.: 882
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F41
 
18725 Wymbritseradeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 mei 1795
Man : Rymer Ruurds afkomstig van Oudega
Vrouw : Antje Baukes afkomstig van Idzega
Gestandaardiseerde namen: RIEMER RUURDS en ANTJE BAUKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Wymbritseradeel 1758-1811 Inventarisnr.: DTB 869
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172526486
 
18726 Wymbritseradeel, huwelijken 1801
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 februari 1801
Man : Johannes Harmens
Vrouw : Vroukjen Wudmers afkomstig van Tjerkwerd
Gestandaardiseerde namen: JOHANNES HARMENS en FROUKJE WIDMERS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Blauwhuis 1704-1812, Hiaat 1783-1796
Inventarisnr.: DTB 891 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
-----------------------------------------------------------
Wonseradeel, huwelijken 1801
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 februari 1801 in Blauwhuis
Man : Johannes Harmens afkomstig van Dedgum
Vrouw : Froukjen Wirdmers afkomstig van Tjerkwerd
Opmerking : getrouwd voor de Rooms Katholieke kerk te Blauwhuis
Gestandaardiseerde namen: JOHANNES HARMENS en FROUKJE WIDMERS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkwerd Dedgum 1679-1810 Inventarisnr.: DTB 826
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
 
Gezin F6186
 
18727 Wymbritseradeel, huwelijken 1804
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 april 1804
Man : Romke Harings afkomstig van Woudsend
Vrouw : Wobbigje Jans afkomstig van Woudsend
Opmerking : NB
Gestandaardiseerde namen: ROMKE HARINGS en WOPKJE JANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Woudsend 1762-1819 Inventarisnr.: DTB 893
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1091
 
18728 Wymbritseradeel, huwelijken 1807
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 april 1807
Man : Joost Heutes afkomstig van Heeg
Vrouw : Idje Deddis afkomstig van Woudsend
Opmerking : NB
Gestandaardiseerde namen: JOOST HOITES en IETJE DEDDES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Heeg 1756-1810 Inventarisnr.: DTB 892
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172526461
 
18729 Wymbritseradeel, huwelijken 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 mei 1811
Man : Hoyte Joostes
Vrouw : Ringertie Hiddes afkomstig van Tjerkwerd
Gestandaardiseerde namen: HOITE JOOSTES en RINGERTJE HIDDES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Blauwhuis 1704-1812, Hiaat 1783-1796 Inventarisnr.: DTB 891
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F6145
 
18730 Yde trouwde 5 jaar later, hij is dan 32 jaar, met Tryntje Douwes Boertje. Hij is vrijgesteld van militaire dienst wegens broederdienst(Lichting 1874, lotnummer 17). Hij overleed plotseling. Gezin F1172525655
 
18731 Yeb Fokkes Ypma (Lytse Yeb), boer onder Achlum, geboren op 14-02-1782 te Witmarsum, gedoopt (RK) op 24-02-1782 te Bolsward, overleden op 28-05-1846 te Achlum op 64-jarige leeftijd, begraven op 02-06-1846 te Arum, zoon van Fokke Yebs Ypma (zie XXIII.9) en Baukje Lieuwes Everts Nn.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 02-05-1813 te Franekeradeel met Fetje Cornelis van der Tol, geboren 1789 te Franeker, overleden op 23-04-1814 te Franeker.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 02-02-1817 te Franekeradeel met Fetje Maurits Rollema, 25 jaar oud, geboren op 21-04-1791 te Exmorra, gedoopt (RK) op 27-04-1791 te Makkum, overleden op 23-06-1831 te Achlum op 40-jarige leeftijd, begraven op 27-06-1831 te Arum, dochter van Maurits Philippus Nn en Jetske Klaases Rollema.
Uit het eerste huwelijk:
1. Baukje Fokkes, geboren op 17-04-1814 te Almenum, overleden op 18-11-1828 te Achlum op 14-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:
2. Jetske Yebs (zie XXV.62).

3. Fokke Yebs (zie XXV.63).

4. Maurits Yebs (zie XXV.65).

5. Klaas Yebs, geboren op 26-06-1823 te Achlum, overleden op 04-03-1849 te Achlum op 25-jarige leeftijd, begraven op 08-03-1849 te Arum.

6. Evert Yebs, geboren op 28-10-1825 te Achlum, overleden op 02-09-1826 te Achlum, 309 dagen oud.

7. Evert Yebs, geboren op 09-05-1827 te Achlum, overleden op 17-05-1827 te Achlum, 8 dagen oud.

8. Baukje Yebs, geboren op 18-02-1829 te Achlum, overleden op 17-03-1829 te Achlum, 27 dagen oud.

9. Evert Yebs (zie XXV.71). 
VAN DER TOL, Tetje (I5873)
 
18732 Ymkjen: 1741 van Schraard, vermoedelijk dr. van Jacob ... & Uilkje Douwes. Ymkjen Jacobs (I4887)
 
18733 YPKE HIELTJES KETELAAR, overleden te Workum (FR) op 23 juni 1795, zoon van HIELTJE (HIJLKE) ARJENS (A-IV-e) en FROUCK SIBBLES.
Gehuwd 23.12.1743 R.k.BLAUWHUIS TEETSKE JARIGHS (+ 02.12.1769 WORKUM) doopheffer YPKE :GADS THONNES 2e huwelijk dd.20.06.1773 BLAUWHUIS REINOUW GERBENS * 1739 + 14.04.1790 WORKUM
Hij is getrouwd te Blauwhuis (FR) op 23 december 1743 (1) met TEETSKE JARIGS, overleden op 2 december 1769.
Uit dit huwelijk:
" 1 : SITSKE YPKES, gedoopt te WORKUM (M.WIKJE JARIGS) op 19 mei 1745.
" 2 : ARIEN YPKES, gedoopt te WORKUM (P.SIBBELE HIELKE) op 20 november 1746.
" 3 : FROUCK YPKES, gedoopt te WORKUM (M.TRIENTJE HIELK) op 4 april 1748.
" 4 : ARIEN YPKES, gedoopt te WORKUM (P.ARIEN TJERKS) op 19 maart 1750.
" 5 : FOKELTJE YPKES, gedoopt te WORKUM (M.TRIENTJE HIELK) op 2 augustus 1751.
" 6 : JARIGH YPKES, gedoopt te WORKUM (P.RINTJE JARIGS) op 6 januari 1754.
" 7 : HIELKE YPKES, gedoopt te WORKUM (M.TRIENTJE HIELK) op 26 april 1756.
" 8 : JOANNA YPKES, gedoopt te WORKUM (P.KARST HIELKES) op 20 juni 1758.
" 9 : RENTJE YPKES, gedoopt te WORKUM (P.JARIG FEDDES) op 1 maart 1764.
" 10 : JOSEPH (YPKES) KETELAAR, gedoopt te WORKUM (P.JARIG FEDDES) op 16 februari 1767.
Hij is getrouwd te Blauwhuis (FR) op 20 juni 1773 (2) met REINOUW GERBENS (ongeveer 34 jaar oud), geboren rond 1739, overleden te Workum (FR) op 14 april 1790, ongeveer 51 jaar oud.
REINOUW was vroeg wees, haar voogd heette DONIA Zij was afkomstig van Nijega
Uit dit huwelijk:
" 11 : GERBEN YPKES, gedoopt te WORKUM (P.JARIG IEPKES) op 30 april 1774.
" 12 : JOSEPH (YPKES) KETELAAR, gedoopt te WORKUM (P.JOH.IEPKES) op 5 februari 1776, overleden te Workum (FR) op 5 oktober 1846, 70 jaar oud.
gehuwd te Workum 12.04.1807 met JANKE CLASES DE WIT * Workum 1787 + Workum 07.01.1854 Kinderen uit dit huwelijk: IEPKE EPIPHANIUS * 13.11.1807 Workum REINO REGINA * 18.02.1810 Workum ANNA * 10.04.1812 Workum YPKJEN * 08.02.1825 Workum
" 13 : JACOBUS YPKES, gedoopt te WORKUM (P.JARIG IEPKES) op 26 april 1778.
" 14 : Teetsche Ypkes, gedoopt te WORKUM (M.MARYKE IEPKES) op 24 november 1780, overleden te Workum (FR) op 30 januari 1812, 31 jaar oud.
Zij is getrouwd te Workum (FR) op 25 mei 1800 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd met Johannes Lieuwes van der Meulen (21 jaar oud), gedoopt op 10 oktober 1778.
" 15 : Agatha Ypkes Ketelaar ook genaamd Atje, geboren te Workum (FR) op 22 februari 1783, gedoopt te WORKUM (M.HIELKJE GERBEN) op 22 februari 1783, overleden te Workum (FR) op 22 juni 1840, 57 jaar oud.
Zij is getrouwd te Blauwhuis (FR) op 11 mei 1802, getrouwd te R.K.Statie Blauwhuis voor de kerk, op 19-jarige leeftijd met TJALLING (LAZES) VAN DER ZEE, geboren te Oudega (WYMBRITSERADEEL) op 23 april 1770, gedoopt te BLAUWHUIS (P.LAAS HEPKES) op 23 april 1770 (rooms-katholiek), volgt onder A-VI-d.
" 16 : Christianus Ypkes ook genaamd Karst, gedoopt te WORKUM (P.JARIG YPKES) op 18 mei 1785.
Hij is getrouwd te Workum (FR) op 15 januari 1812 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Attje Meyes Plantinga (20 jaar oud), gedoopt te Workum (FR) op 31 december 1791.
" 17 : NICOLAAS YPKES, gedoopt te WORKUM (P.RINTJE YPKES) op 6 december 1786.
Gehuwd Workum 20.06.1819 met AAGJE RICHTJE DE WIT + Workum 11.01.1856, OF MET RIGTJE KLAZES DE WIT???(volgens de dames KETELAAR) 
KETELAAR, Ypke Hieltjes (I5415)
 
18734 Zee, Jelmer Murks van der, Makkum
Mairie Makkum, fol. 65 
VAN DER ZEE, Jelmaer Murks (I6026)
 
18735 Zij erft in 1603 van haar grootvader Bonne Pieters, oud-burgemeester van IJlst. In 1615 verkoopt zij een huis te Harlingen. Tiertie Buwes (I4832)
 
18736 Zij heeft steeds veel voor anderen betekend. Zij verzorgde haar ouders en bleef ongehuwd achter. In haar kleine huisje verleende zij inwoning aan een echtpaar met kinderen. Er ging van haar een rustige sfeer uit, het was er altijd gezellig. Zij was zeer godsdienstig. NIJHOLT, Marijke (I7752)
 
18737 Zij is aangenomen op belijdenis te Franeker op 26 april 1645 NN, Rick Hommes (I5019)
 
18738 Zij testeert in 1456 OCKINGA, Gerlant Lolles (I5567)
 
18739 Zij was geboren als onwettig kind mogelijk van Ellert van der Laan, maar is als Bonthuis door het leven gegaan, terwijl op haar bidprentje de naam Bouwhuis als meisjesnaam wordt vermeld.

Fragment bidprentje:
BID VOOR DE ZIEL VAN DE ZALIGER
JACOBA BOUWHUIS,
Wed. van TAEKE VAN DER ARK.
Geboren te Joure 24 Augustus 1829,
voorzien van de H. Sacramenten over-
leden te Westhem den 10den Decem-
ber 1918 en den 14den daaraanvolgende
begraven op het R.K. Kerkhof van den
H. Vitus te Blauwhuis.# 
BONTHUIS, Jacobjen Ellerts (I7389)
 
18740 Zij woonde samen met haar eveneens ongetrouwde broer Jelle voor wie zij zorgde. Ook haar familie deed vaak een beroep op haar. NIJHOLT, Ymkje (I8237)
 
18741 Zij wordt in 1685 Marij Piers genoemd NN, Marij Uilckes (I16059)
 
18742 Zijlstra, Pieter Jelles, Bolsward
k. Marijke 12, Trijntje 9
Mairie Bolsward, fol. 12 
ZIJLSTRA, Pieter Jelles (I6043)
 
18743 Zuidlaren, overlijdensakte, 4 mei 1925, aktenr. 38
Overledene: Tjipkje Kuiken, geboren te Wonseradeel; beroep: zonder; overleden te Zuidlaren op 03-05-1925; oud: 32 jaren, dochter van Jan Kuiken, beroep: landarbeider, en Dierkje Broersma, beroep: zonder. NB. woonplaats Arum (Wonseradeel).

Overlijdensakte Wonseradeel, 1925
Aangiftedatum: 6 mei 1925, akte nr. 60
Overleden op: 3 mei 1925
Overleden: Tjipkje Kuiken, 32 jaar, vrouw, ongehuwd
Opm.: Overleden te Dennenoord 
KUIKEN, Tjipkje (I14923)
 
18744 Zuivelwerker/arbeider tabaksfabriek EILING, Bernardus (I8808)
 
18745 Zuster Cidronia HOEKSTRA, Gerritje (I18118)
 
18746 Zuster Margriet DE WOLFF, Suzanna (I25)
 
18747 Zuster Maria Catharina DE WOLFF, Sibbeltje (I49)
 
18748 Zuster Maria Margaretha DE WOLFF, Johanna (I31)
 
18749 Zuster Maria Prudentia DE WOLFF, Johanna (I50)
 
18750 Zuster Xaverine
Congregatie/Orde: Zusters van Liefde van Tilburg (s.c.m.m.)
Ingetreden op : 13-06-1915 
HOFMEIJER, Trijntje (I13471)
 

      «Vorige «1 ... 371 372 373 374 375