Aantekeningen


Treffers 18,101 t/m 18,117 van 18,117

      «Vorige «1 ... 359 360 361 362 363

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
18101 Zee, Jelmer Murks van der, Makkum
Mairie Makkum, fol. 65 
VAN DER ZEE, Jelmaer Murks (I6026)
 
18102 Zij erft in 1603 van haar grootvader Bonne Pieters, oud-burgemeester van IJlst. In 1615 verkoopt zij een huis te Harlingen. Tiertie Buwes (I4832)
 
18103 Zij heeft steeds veel voor anderen betekend. Zij verzorgde haar ouders en bleef ongehuwd achter. In haar kleine huisje verleende zij inwoning aan een echtpaar met kinderen. Er ging van haar een rustige sfeer uit, het was er altijd gezellig. Zij was zeer godsdienstig. NIJHOLT, Marijke (I7752)
 
18104 Zij is aangenomen op belijdenis te Franeker op 26 april 1645 NN, Rick Hommes (I5019)
 
18105 Zij testeert in 1456 OCKINGA, Gerlant Lolles (I5567)
 
18106 Zij was geboren als onwettig kind mogelijk van Ellert van der Laan, maar is als Bonthuis door het leven gegaan, terwijl op haar bidprentje de naam Bouwhuis als meisjesnaam wordt vermeld.

Fragment bidprentje:
BID VOOR DE ZIEL VAN DE ZALIGER
JACOBA BOUWHUIS,
Wed. van TAEKE VAN DER ARK.
Geboren te Joure 24 Augustus 1829,
voorzien van de H. Sacramenten over-
leden te Westhem den 10den Decem-
ber 1918 en den 14den daaraanvolgende
begraven op het R.K. Kerkhof van den
H. Vitus te Blauwhuis.# 
BONTHUIS, Jacobjen Ellerts (I7389)
 
18107 Zij woonde samen met haar eveneens ongetrouwde broer Jelle voor wie zij zorgde. Ook haar familie deed vaak een beroep op haar. NIJHOLT, Ymkje (I8237)
 
18108 Zij wordt in 1685 Marij Piers genoemd NN, Marij Uilckes (I16059)
 
18109 Zijlstra, Pieter Jelles, Bolsward
k. Marijke 12, Trijntje 9
Mairie Bolsward, fol. 12 
ZIJLSTRA, Pieter Jelles (I6043)
 
18110 Zuidlaren, overlijdensakte, 4 mei 1925, aktenr. 38
Overledene: Tjipkje Kuiken, geboren te Wonseradeel; beroep: zonder; overleden te Zuidlaren op 03-05-1925; oud: 32 jaren, dochter van Jan Kuiken, beroep: landarbeider, en Dierkje Broersma, beroep: zonder. NB. woonplaats Arum (Wonseradeel).

Overlijdensakte Wonseradeel, 1925
Aangiftedatum: 6 mei 1925, akte nr. 60
Overleden op: 3 mei 1925
Overleden: Tjipkje Kuiken, 32 jaar, vrouw, ongehuwd
Opm.: Overleden te Dennenoord 
KUIKEN, Tjipkje (I14923)
 
18111 Zuivelwerker/arbeider tabaksfabriek EILING, Bernardus (I8808)
 
18112 Zuster Cidronia HOEKSTRA, Gerritje (I18118)
 
18113 Zuster Margriet DE WOLFF, Suzanna (I25)
 
18114 Zuster Maria Catharina DE WOLFF, Sibbeltje (I49)
 
18115 Zuster Maria Margaretha DE WOLFF, Johanna (I31)
 
18116 Zuster Maria Prudentia DE WOLFF, Johanna (I50)
 
18117 Zuster Xaverine
Congregatie/Orde: Zusters van Liefde van Tilburg (s.c.m.m.)
Ingetreden op : 13-06-1915 
HOFMEIJER, Trijntje (I13471)
 

      «Vorige «1 ... 359 360 361 362 363