Aantekeningen


Treffers 18,101 t/m 18,150 van 19,155

      «Vorige «1 ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... 384» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
18101 Overlijdensregister 1965 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 26-01-1965
Overledene Josephus Witteveen leeftijd 73 jaar, geboren te Oudega, wonende te Blauwhuis, overleden op 25-01-1965 te Blauwhuis, gehuwd met Catharina Hiemstra
Vader Harmen Witteveen Moeder Trijntje Hettinga
Bronvermelding Overlijdensregister 1965, archiefnummer 30-44, Burgerlijke Stand Wymbritseradeel - Tresoar, inventarisnummer 3097, aktenummer 0003 Gemeente: Wymbritseradeel Periode: 1965 
WITTEVEEN, Josephus (I18323)
 
18102 Overlijdensregister 1966 aktes 001 t/m 422 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 11-07-1966
Overledene Johanna Veronica Galema leeftijd 72 jaar, geboren te Greonterp, wonende te Joure, overleden op 08-07-1966 te Sneek, gehuwd met Johannes Cornelis Hendrik Bonekamp
Vader Hubertus Galema Moeder Sjieuke Ydema
Bronvermelding Overlijdensregister 1966 aktes 001 t/m 422, archiefnummer 30-34, Burgerlijke Stand Sneek - Tresoar, inventarisnummer 3105, aktenummer 0245 Gemeente: Sneek Periode: 1966 
GALEMA, Johanna Veronica (I20639)
 
18103 Overlijdensregister 1966 aktes 001 t/m 422 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 17-06-1966
Overledene Geertje Siemensma leeftijd 82 jaar, geboren te Sint Nicolaasga, wonende te Sneek, overleden op 16-06-1966 te Sneek, gehuwd geweest met Johannes Jorritsma
Vader Jouke Siemens Siemensma Moeder Sjoerdtje Thiemens Bouwhuis
Bronvermelding Overlijdensregister 1966 aktes 001 t/m 422, archiefnummer 30-34, Burgerlijke Stand Sneek - Tresoar, inventarisnummer 3105, aktenummer 0214 Gemeente: Sneek Periode: 1966 
SIEMENSMA, Geertje (I19967)
 
18104 Overlijdensregister 1966 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 01-06-1966
Overledene Antje van der Weide leeftijd 79 jaar, geboren te Irnsum, wonende te Wartena, overleden op 31-05-1966 te Wartena, gehuwd met Ate Engwerda
Vader Doeke Doedes van der Weide Moeder Hiltje Boersma
Bronvermelding Overlijdensregister 1966, archiefnummer 30-20, Burgerlijke Stand Idaarderadeel - Tresoar, inventarisnummer 3089, aktenummer 0010 Gemeente: Idaarderadeel Periode: 1966 
VAN DER WEIDE, Antje (I19284)
 
18105 Overlijdensregister 1966 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 10-11-1966
Overledene Eeltje van der Hoek leeftijd 74 jaar, geboren te Warga, wonende te Bolsward, overleden op 06-11-1966 , gehuwd geweest met Geertje Brouwer
Vader Tjisse van der Hoek Moeder Antje Kapper
Bronvermelding Overlijdensregister 1966, archiefnummer 30-07, Burgerlijke Stand Bolsward - Tresoar, inventarisnummer 3089, aktenummer 0075 Gemeente: Bolsward Periode: 1966 
VAN DER HOEK, Eeltje (I18154)
 
18106 Overlijdensregister 1966 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 13-06-1966
Overledene Maria Jorna leeftijd 78 jaar, geboren te Bolsward, wonende te Bolsward, overleden op 11-06-1966, gehuwd geweest met Cornelis Schepers
Vader Jan Jorna Moeder Anna Franzen
Bronvermelding Overlijdensregister 1966, archiefnummer 30-07, Burgerlijke Stand Bolsward - Tresoar, inventarisnummer 3089, aktenummer 0038 Gemeente: Bolsward Periode: 1966 
JORNA, Maria (I18874)
 
18107 Overlijdensregister 1966 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 18-06-1966
Overledene Hendrik Kramer leeftijd 53 jaar, geboren te Oldeklooster, wonende te Hartwerd, overleden op 17-06-1966, gehuwd met Regina Lucia Andela
Vader Mebius Kramer Moeder Elisabeth Galama
Bronvermelding Overlijdensregister 1966, archiefnummer 30-42, Burgerlijke Stand Wonseradeel - Tresoar, inventarisnummer 3105, aktenummer 0032 Gemeente: Wonseradeel Periode: 1966 
KRAMER, Hendrik (I20268)
 
18108 Overlijdensregister 1966 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 20-05-1966
Overledene Maria Josephina Graafsma leeftijd 72 jaar, geboren te Woudsend, wonende te Bolsward, overleden op 20-05-1966, gehuwd geweest met Johannes Teernstra
Vader Lieuwe Graafsma Moeder Anna Elisabeth Roma
Bronvermelding Overlijdensregister 1966, archiefnummer 30-07, Burgerlijke Stand Bolsward - Tresoar, inventarisnummer 3089, aktenummer 0032 Gemeente: Bolsward Periode: 1966 
GRAAFSMA, Maria Josephina (I5808)
 
18109 Overlijdensregister 1966 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 21-07-1966
Overledene Sybrandus Jager leeftijd 71 jaar, geboren te Workum, wonende te Workum, overleden op 20-07-1966 te Workum, gehuwd met Apolonia Adema
Vader Willem Jager Moeder Sytske de Boer
Bronvermelding Overlijdensregister 1966, archiefnummer 30-43, Burgerlijke Stand Workum - Tresoar, inventarisnummer 3087, aktenummer 0015 Gemeente: Workum Periode: 1966 
JAGER, Sybrandus (I18762)
 
18110 Overlijdensregister 1966 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 21-09-1966
Overledene Bouke Dijkstra 84 jaar oud, geboren te Hindeloopen , overleden op 20-09-1966 , wonende te Sint Nicolaasga, gehuwd geweest met Dirkje Tolsma
Vader Jetze Sijtzes Dijkstra Moeder Marijke Tjebbes de Boer
Bronvermelding Overlijdensregister 1966, archiefnummer 30-10, Burgerlijke Stand Doniawerstal - Tresoar, inventarisnummer 3087, aktenummer 023 Gemeente: Doniawerstal Periode: 1966 
DIJKSTRA, Bouke (I17016)
 
18111 Overlijdensregister 1966 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 25-07-1966
Overledene Klaas van der Schuit leeftijd 81 jaar, geboren te Westhem, wonende te Harlingen, overleden op 24-07-1966, gehuwd met Cecilia Maria Reekers, eerder gehuwd met Anna Catharina Huisman
Vader Bauke van der Schuit Moeder Hotske Ketelaar
Bronvermelding Overlijdensregister 1966, archiefnummer 30-15, Burgerlijke Stand Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 3103, aktenummer 0155 Gemeente: Harlingen Periode: 1966 
VAN DER SCHUIT, Klaas (I19863)
 
18112 Overlijdensregister 1966 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 27-04-1966
Overledene Anna de Wit leeftijd 82 jaar, geboren te Workum, wonende te Workum, overleden op 26-04-1966 te Workum, gehuwd met Eelke Ydema
Vader Jacob de Wit Moeder Jetske van der Meer
Bronvermelding Overlijdensregister 1966, archiefnummer 30-43, Burgerlijke Stand Workum - Tresoar, inventarisnummer 3087, aktenummer 0008 Gemeente: Workum Periode: 1966 
DE WIT, Anna (I19228)
 
18113 Overlijdensregister 1966 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 28-09-1966
Overledene Jan Boersma leeftijd 83 jaar, geboren te Nijega (Hemelumer Oldeferd), wonende te Bolsward, overleden op 27-09-1966, gehuwd geweest met Jetske Kuipers
Vader Symon Boersma Moeder Elisabeth Neuring
Bronvermelding Overlijdensregister 1966, archiefnummer 30-07, Burgerlijke Stand Bolsward - Tresoar, inventarisnummer 3089, aktenummer 0067 Gemeente: Bolsward Periode: 1966 
HOEKSTRA, Jan (I19896)
 
18114 Overlijdensregister 1966 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 28-09-1966
Overledene Jan Boersma leeftijd 83 jaar, geboren te Nijega, wonende te Bolsward, overleden op 27-09-1966, gehuwd geweest met Jetske Kuipers
Vader Symon Boersma Moeder Elisabeth Neuring
Bronvermelding Overlijdensregister 1966, archiefnummer 30-07, Burgerlijke Stand Bolsward - Tresoar, inventarisnummer 3089, aktenummer 0067 Gemeente: Bolsward Periode: 1966 
BOERSMA, Jan (I19009)
 
18115 Overlijdensregister 1966 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 30-08-1966
Overledene Trijntje Tadema leeftijd 67 jaar, geboren te Swichum, wonende te Joure, overleden op 29-08-1966, weduwe van Johannes Nicolaas Bonekamp
Vader Jan Tadema Moeder Afke Asma
Bronvermelding Overlijdensregister 1966, archiefnummer 30-16, Burgerlijke Stand Haskerland - Tresoar, inventarisnummer 3116, aktenummer 0060 Gemeente: Haskerland Periode: 1966 
TADEMA, Trijntje (I20630)
 
18116 Overlijdensregister 1966 Bron: BS Overlijden Soort registratie: Overlijdensakte Aktedatum: 27-06-1966
Overledene Sybrandus Veltman 84 jaar oud, geboren te Tirns , overleden op 25-06-1966 , wonende te Bolsward, gehuwd geweest met Dieuwke Postma, eerder gehuwd met Antje Brouwer
Vader Bernardus Veltman Moeder Regina Stienstra
Bronvermelding Overlijdensregister 1966, archiefnummer 30-07, Burgerlijke Stand Bolsward - Tresoar, inventarisnummer 3089, aktenummer 040 Gemeente: Bolsward Periode: 1966 
VELTMAN, Sybrandus (I16632)
 
18117 Overlijdensregister 1966 I Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 14-11-1966
Overledene Maria Simonsma leeftijd 65 jaar, geboren te Workum, overleden op 12-11-1966 te Leeuwarden.
Bronvermelding Overlijdensregister 1966 I, archiefnummer 1003, Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1942-1971 - Historisch Centrum Leeuwarden, inventarisnummer 5534, aktenummer 0511 I Gemeente: Leeuwarden Periode: 1966
 
SIMONSMA, Maria (I19484)
 
18118 Overlijdensregister 1966 I Bron: Burgerlijke standregister Soort registratie: Overlijdensakte (Akte)datum: 22-03-1966 Plaats: Leeuwarden
Overledene Anastasius Johannes Barij 56 oud, geboren te Dokkum , overleden op 21-03-1966 te Leeuwarden
Bronvermelding Overlijdensregister 1966 I, archiefnummer 1003, inventarisnummer 5534, aktenummer 144 I Gemeente: Leeuwarden Periode: 1966 
BARY, Anastasius Johannes (I16780)
 
18119 Overlijdensregister 1966 II Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 02-11-1966 Soort akte: Overlijdensakte
Overledene Trijntje Dusselaar leeftijd 51 jaar, overleden op 31-10-1966 te Leeuwarden.
Bronvermelding Overlijdensregister 1966 II, archiefnummer 1003, Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1942-1971 - Historisch Centrum Leeuwarden, inventarisnummer 5535, aktenummer 0487 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1966 
DUSSELAAR, Trijntje (I19445)
 
18120 Overlijdensregister 1967 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 05-01-1967
Overledene Christina Maria Woltring leeftijd 82 jaar, geboren te IJsselstein, wonende te Bolsward, overleden op 04-01-1967, gehuwd geweest met Jan IJpeus Witte
Vader Lourentius Woltring Moeder Philippina Margaretha Catharina Maria Raken
Bronvermelding Overlijdensregister 1967, archiefnummer 30-07, Burgerlijke Stand Bolsward - Tresoar, inventarisnummer 3090, aktenummer 0004 Gemeente: Bolsward Periode: 1967 
WOLTRING, Christina Maria (I20426)
 
18121 Overlijdensregister 1967 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 08-03-1967
Overledene Martha Agatha Siemensma leeftijd 49 jaar, geboren te Bolsward, wonende te Bolsward, overleden op 07-03-1967
Vader Jaring Siemensma Moeder Rinske Flapper
Bronvermelding Overlijdensregister 1967, archiefnummer 30-07, Burgerlijke Stand Bolsward - Tresoar, inventarisnummer 3090, aktenummer 0021 Gemeente: Bolsward Periode: 1967 
SIEMENSMA, Martha Agatha (I19387)
 
18122 Overlijdensregister 1967 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 13-07-1967
Overledene Elizabeth de Winter leeftijd 55 jaar, geboren te Wijckel, wonende te Oudemirdum, overleden op 12-07-1967; gehuwd met Nicolaas Hendrikus van der Weij
Vader Eelke de Winter Moeder Wilhelmina Kooiker
Bronvermelding Overlijdensregister 1967, archiefnummer 30-14, Burgerlijke Stand Gaasterland - Tresoar, inventarisnummer 3076, aktenummer 0026 Gemeente: Gaasterland Periode: 1967 
DE WINTER, Elizabeth (I20020)
 
18123 Overlijdensregister 1967 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 13-11-1967
Overledene Haije Galama leeftijd 58 jaar, overleden op 11-11-1967 te Sneek, gehuwd met Monica Hettinga
Vader Michiel Galama Moeder IJtje van der Weij
Bronvermelding Overlijdensregister 1967, archiefnummer 30-34, Burgerlijke Stand Sneek - Tresoar, inventarisnummer 3107, aktenummer 0389 Gemeente: Sneek Periode: 1967 
GALAMA, Haye (I17509)
 
18124 Overlijdensregister 1967 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 14-04-1967
Overledene Arjen Rijpkema leeftijd 57 jaar, geboren te Slooten, wonende te Sint Nicolaasga, overleden op 13-04-1967, gehuwd met Agatha Ida de Vries
Vader Tjitske Rijpkema Moeder Feikje Jellesma
Bronvermelding Overlijdensregister 1967, archiefnummer 30-10, Burgerlijke Stand Doniawerstal - Tresoar, inventarisnummer 3088, aktenummer 0010 Gemeente: Doniawerstal Periode: 1967
 
RYPKEMA, Arjen (I16975)
 
18125 Overlijdensregister 1967 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 19-10-1967
Overledene Klaas Foekema leeftijd 86 jaar, geboren te Vledder, wonende te Blauwhuis, overleden op 18-10-1967 te Blauwhuis, gehuwd met Sytske van der Bos
Vader Rindert Foekema Moeder Oeke Brandsma
Bronvermelding Overlijdensregister 1967, archiefnummer 30-44, Burgerlijke Stand Wymbritseradeel - Tresoar, inventarisnummer 3099, aktenummer 0042 Gemeente: Wymbritseradeel Periode: 1967 
FOEKEMA, Klaas (I19681)
 
18126 Overlijdensregister 1967 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 26-09-1967
Overledene Jitske Bosma leeftijd 57 jaar, geboren te Sint Nicolaasga, wonende te Sint Nicolaasga, overleden op 24-09-1967, gehuwd met Siebren van der Weij
Vader Eelke Bosma Moeder Cornelia Wierdsma
Bronvermelding Overlijdensregister 1967, archiefnummer 30-10, Burgerlijke Stand Doniawerstal - Tresoar, inventarisnummer 3088, aktenummer 0021 Gemeente: Doniawerstal Periode: 1967 
BOSMA, Jitske (I20043)
 
18127 Overlijdensregister 1967 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 28-08-1967
Overledene Geertje Engwerda leeftijd 91 jaar, geboren te Tirns, overleden op 25-08-1967 gehuwd geweest met Mebius Nicolaas Hettinga
Vader Frans Engwerda Moeder Elisabeth Teernstra
Bronvermelding Overlijdensregister 1967, archiefnummer 30-07, Burgerlijke Stand Bolsward - Tresoar, inventarisnummer 3090, aktenummer 0061 Gemeente: Bolsward Periode: 1967 
ENGWERDA, Geertje (I11028)
 
18128 Overlijdensregister 1967 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 29-08-1967
Overledene Dieuwke Rijpma leeftijd 61 jaar, geboren te Workum, wonende te Blauwhuis, overleden op 28-08-1967 te Sneek. Diversen: ongehuwd
Vader Bauke Rijpma Moeder Wietske Huitema
Bronvermelding Overlijdensregister 1967, archiefnummer 30-34, Burgerlijke Stand Sneek - Tresoar, inventarisnummer 3107, aktenummer 0307 Gemeente: Sneek Periode: 1967 
RIJPMA, Dieuwke (I20771)
 
18129 Overlijdensregister 1967 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 29-09-1967
Overledene Boudina Agatha Hettinga leeftijd 77 jaar, geboren te Sandfirden, wonende te Sint Nicolaasga, overleden op 29-09-1967 Diversen: ongehuwd
Vader Klaas Hettinga Moeder Elizabeth Rijpkema
Bronvermelding Overlijdensregister 1967, archiefnummer 30-10, Burgerlijke Stand Doniawerstal - Tresoar, inventarisnummer 3088, aktenummer 0022 Gemeente: DoniawerstalPeriode: 1967 
HETTINGA, Boudina Agatha (I20664)
 
18130 Overlijdensregister 1967 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 29-12-1967
Overledene Johanna Teerenstra leeftijd 91 jaar, geboren te Wolsum, wonende te Bolsward, overleden op 29-12-1967 te Bolsward, gehuwd geweest met Siebe van der Meer
Vader Pieter Teerenstra Moeder Aaltje Brandenburg
Bronvermelding Overlijdensregister 1967, archiefnummer 30-07, Burgerlijke Stand Bolsward - Tresoar, inventarisnummer 3090, aktenummer 0091 Gemeente: Bolsward Periode: 1967 
TEERENSTRA, Johanna (I19199)
 
18131 Overlijdensregister 1967 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 30-11-1967
Overledene Tjitske Sijtske Hettinga leeftijd 72 jaar, geboren te Sandfirden, wonende te Blauwhuis, overleden op 29-11-1967 te Sneek, Diversen: ongehuwd
Vader Douwe Hettinga Moeder Stijntje Kooiker
Bronvermelding Overlijdensregister 1967, archiefnummer 30-34, Burgerlijke Stand Sneek - Tresoar, inventarisnummer 3107, aktenummer 0406 Gemeente: Sneek Periode: 1967 
HETTINGA, Tjitske Sytske (I20607)
 
18132 Overlijdensregister 1967 I Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 02-05-1967 Soort akte: Overlijdensakte
Overledene Theodoor Ysbrand van der Werf (boerenarbeider) leeftijd 32 jaar, geboren te Wonseradeel, wonende te Leeuwarden, overleden te Leeuwarden.
Vader Sible van der Werf wonende te Bolsward Moeder Waltje Galama wonende te Bolsward
Bronvermelding Overlijdensregister 1967 I, archiefnummer 1003, Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1942-1971 - Historisch Centrum Leeuwarden, inventarisnummer 5536, aktenummer 0221 I Gemeente: Leeuwarden Periode: 1967 
VAN DER WERF, Theodoor Ysbrand (I17487)
 
18133 Overlijdensregister 1967 I Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 16-06-1967 Soort akte: Overlijdensakte
Overledene Nieske Stegenga leeftijd 74 jaar, overleden op 15-06-1967 te Leeuwarden. gehuwd met Engbert Sijbesma
Vader IJke Stegenga Moeder Aaltje ten Hoeve
Bronvermelding Overlijdensregister 1967 I, archiefnummer 1003, Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1942-1971 - Historisch Centrum Leeuwarden, inventarisnummer 5536, aktenummer 0277 I Gemeente: Leeuwarden Periode: 1967 
STEGENGA, Nieske (I19157)
 
18134 Overlijdensregister 1967 II Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 09-10-1967 Soort akte: Overlijdensakte
Overledene Franciscus Johannes Koelstra leeftijd 61 jaar, wonende te Leeuwarden, overleden op 06-10-1967 te Leeuwarden, gehuwd met Yda Geertruida Poiesz
Vader Hans Koelstra Moeder Anna Catharina Berndes
Bronvermelding Overlijdensregister 1967 II, archiefnummer 1003, Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1942-1971 - Historisch Centrum Leeuwarden, inventarisnummer 5537, aktenummer 0448 II Gemeente: Leeuwarden Periode: 1967 
KOELSTRA, Franciscus Johannes (I19833)
 
18135 Overlijdensregister 1968 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 15-10-1968
Overledene Johannes Cornelis Hendrik Bonekamp leeftijd 69 jaar, geboren te Gaastmeer, overleden op 13-10-1968 te Sneek, gehuwd geweest met Johanna Veronica Galema
Vader Jacob Bonekamp Moeder Froukje Rijpkema
Bronvermelding Overlijdensregister 1968, archiefnummer 30-34, Burgerlijke Stand Sneek - Tresoar, inventarisnummer 3108, aktenummer 0343 Gemeente: Sneek Periode: 1968 
BONEKAMP, Johannes Cornelis Hendrik (I20638)
 
18136 Overlijdensregister 1968 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 23-10-1968 Soort akte: Overlijdensakte
Overledene Jantje Hoekstra leeftijd 68 jaar, geboren te Wartena, wonende te Warga relatie van Folkert Hobma
Vader Johannes Hoekstra Moeder Geeske Jansen
Bronvermelding Overlijdensregister 1968, archiefnummer 30-20, Burgerlijke Stand Idaarderadeel - Tresoar, inventarisnummer 3091, aktenummer 0030 Gemeente: Idaarderadeel Periode: 1968 
HOEKSTRA, Jantje (I17982)
 
18137 Overlijdensregister 1968 II Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 03-01-1968 Soort akte: Overlijdensakte
Overledene Petrus Simonsma leeftijd 62 jaar, geboren te Workum, wonende te Leeuwarden, overleden op 29-12-1967 te Leeuwarden, gehuwd met Geertruida Elisabeth Kingma
Vader Sietse Simonsma Moeder Sijtske Adema
Bronvermelding Overlijdensregister 1968 II, archiefnummer 1003, Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1942-1971 - Historisch Centrum Leeuwarden, inventarisnummer 5539, aktenummer 0010 II Gemeente: Leeuwarden Periode: 1968 
SIMONSMA, Petrus (I19488)
 
18138 Overlijdensregister 1968 II Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 13-12-1968 Soort akte: Overlijdensakte
Overledene Jan Visser leeftijd 63 jaar, geboren te Franeker, wonende te Leeuwarden, overleden op 11-12-1968 te Leeuwarden, gehuwd met Derkje Gutman, gehuwd geweest met Wijtske Wielinga
Vader Wietze Visser Moeder Gerritje Pols
Bronvermelding Overlijdensregister 1968 II, archiefnummer 1003, Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1942-1971 - Historisch Centrum Leeuwarden, inventarisnummer 5539, aktenummer 0557 II Gemeente: Leeuwarden Periode: 1968 
VISSER, Jan (I20738)
 
18139 Overlijdensregister 1969 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 29-09-1969
Overledene Jochum Hermanus Hettinga leeftijd 73 jaar, geboren te Sandfirden, wonende te Sint Nicolaasga, overleden op 27-09-1969
Vader Klaas Hettinga Moeder Elizabeth Rijpkema
Bronvermelding Overlijdensregister 1969, archiefnummer 30-10, Burgerlijke Stand Doniawerstal - Tresoar, inventarisnummer 3090, aktenummer 0029 Gemeente: Doniawerstal Periode: 1969 
HETTINGA, Jochum Hermanus (I20667)
 
18140 Overlijdensregister 1969 II Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 30-06-1969 Soort akte: Overlijdensakte
Overledene Margaretha Johanna Hettinga leeftijd 54 jaar, overleden op 29-06-1969 te Leeuwarden. gehuwd met Hendrik Langhout
Vader Mebius Nicolaas Hettinga Moeder Boukje de Boer
Bronvermelding Overlijdensregister 1969 II, archiefnummer 1003, Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1942-1971 - Historisch Centrum Leeuwarden, inventarisnummer 5541, aktenummer 0300 II Gemeente: Leeuwarden Periode: 1969 
HETTINGA, Margaretha Johanna (I20585)
 
18141 Overlijdensregister 1970 II Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 11-02-1970 Soort akte: Overlijdensakte
Overledene Apolonia Brandsma geboren 25-12-1874, overleden op 10-02-1970 te Leeuwarden.
Vader Titus Brandsma Moeder Tjitje Postma
Bronvermelding Overlijdensregister 1970 II, archiefnummer 1003, Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1942-1971 - Historisch Centrum Leeuwarden, inventarisnummer 5543, aktenummer 0100 II Gemeente: Leeuwarden Periode: 1970 
BRANDSMA, Apolonia (I20563)
 
18142 Overlijdensregister Gronigen 1894 Aktenummer 766
Overlijden 14-08-1894 Groningen
Overledene Watze Watzes
Geslacht M Leeftijd 63 jaar Geboorteplaats Bolsward
Relatie Rinske de Jong (echtgenote)
Moeder Antje Watzes 
WATZES, Watze (I14782)
 
18143 Overlijdensregister Gronigen 1898 Aktenummer 16
Overlijdensdatum: 04-01-1898 Groningen
Overledene: Rinske de Jong
Geslacht: V Leeftijd: 71 jaar Geboorteplaats: Workum
Relatie: Jan Flapper (weduwe)
Relatie: Watze Watzes (weduwe)
Vader: Pieter de Jong Moeder: Jantje Dijkstra 
DE JONG, Rinske Pieters (I14776)
 
18144 Overlijdensregister Gronigen 1923 Aktenummer 502
Overlijdensdatum 05-05-1923 Groningen
Overledene: Jantje Watzes
Vrouw, 61 jaar, Geboren te Leeuwarden
Relatie: Johan Hendrik Frans Welbergen (weduwe)
Vader: Watze Watzes Moeder: Rinske de Jong 
WATZES, Jantje (I14783)
 
18145 Overlijdensregister Groningen 1874 Aktenummer 788
Overlijdensdatum: 25-08-1874 Groningen
Overledene: Antje Jans Flapper
Vrouw, 23 jaar geboren te Bolsward
Vader: Jan Jeltes Flapper Moeder: Rinske de Jong 
FLAPPER, Antje (I14781)
 
18146 Overlijdensregister Groningen 1905 Aktenummer 1034
Overlijdensdatum: 12-12-1905 Groningen
Overledene: Petrus Flapper
Man, 56 jaar, Geboren te Bolsward
Relatie: Agatha Petronella Smits (echtgenote)
Vader: Jan Ijtes Flapper Moeder: Rinske Pieters de Jong 
FLAPPER, Petrus (I14779)
 
18147 Overlijdensregister Groningen 1923 Aktenummer 211
Overlijdensdatum: 26-02-1923 Groningen
Overledene: Johan Hendrik Frans Welbergen
Man, Jantje Watzes (echtgenote)
Vader: Albertus Bernardus Welbergen Moeder: Amalia Engel 
WELBERGEN, Johan Hendrik Frans (I14784)
 
18148 Overlijdensregister Groningen 1923 Aktenummer: 816
Overlijdensdatum: 23-07-1923 Groningen
Overledene: Agatha Petronella Smits
Vrouw, 77 jaar, Geboren te Groningen
Relatie: Petrus Flapper (weduwe)
Vader: Henricus Dominicus Smits Moeder: Wilhelmina Menke Feijtzes 
SMITS, Agatha Petronella (I14780)
 
18149 Overlijdensregister Groningen 1933, Aktenummer 1587
Overlijden: 29-12-1933 te Groningen
Overledene: Johanna Dragt
Leeftijd: 37 jaar
Geboorteplaats Heerenveen, gem Aenwirden
Relatie: Herre Willems Hommenga, echtgenoot
Vader: Jelle Jans Dragt Moeder: Froukje ten Brug

Overlijdensakte Lemsterland, 1934
Aangiftedatum: 4 januari 1934, akte nr. 2
Overleden op: 29 december 1933
Overleden: Johanna Dragt, 37 jaar, vrouw, gehuwd
Opm.: Overleden te Groningen 
DRAGT, Johanna (I15660)
 
18150 Overlijdensregister Heeg 1812-1816 Bron: BS Overlijden Soort registratie: BS Overlijden akte (Akte)datum: 26-11-1815
Overledene Akke Harmens Ruurda leeftijd 1 jaar, overleden op 22-11-1815 te Oudega
Vader Harmen Harmens Ruurda Moeder Aagje Jarigs Rijpma
Bronvermelding Overlijdensregister Heeg 1812-1816, archiefnummer 30-44, Burgerlijke Stand Wymbritseradeel - Tresoar, inventarisnummer 3002, aktenummer 0014 Gemeente: Wymbritseradeel Periode: 1815 
RUURDA, Akke Harmens (I20713)
 

      «Vorige «1 ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... 384» Volgende»