Aantekeningen


Treffers 17,551 t/m 17,600 van 17,646

      «Vorige «1 ... 348 349 350 351 352 353 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
17551 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1783
Dopeling: Epke
Gedoopt op 19 juli 1783 in Woudsend
Kind van Joost Heutes en Aaltje Epkes
Doopheffer: Epke Riemers
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : IEPKE of IEPKJE
Vader : JOOST HOITES
Moeder : AALTJE IEPKES
Doopheffer: IEPKE of IEPKJE RIEMERS,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
HUITEMA, Epkjen Joosts (I5309)
 
17552 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1783
Dopeling: Meinske
Gedoopt op 31 augustus 1783 in Heeg
Dochter van Meindert Riemers en Froukje Meinderts
Doopheffer: Heute Fongers
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : MINKE
Vader : MEINERT RIEMERS
Moeder : FROUKJE MEINERTS
Doopheffer: HOITE FONGERS,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
SMAKMAN, Meinskjen Meinerts (I5757)
 
17553 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1785
Dopeling: Pierik
Gedoopt op 28 oktober 1785 in Woudsend
Kind van Sitze Gerbens en Durkjen Ages
Doopheffer: Maria Jacobs
Opm.: Doopnaam Petronella
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : PIER of PIERKJE
Vader : SIETSE GERBENS
Moeder : DIRKJE AGES
Doopheffer: MARIA JAKOBS,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Woudsend, doop 1754-1811 Inventarisnr. : DTB 893
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
FLUITMAN, Pierkjen Sietzes (I12532)
 
17554 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1786
Dopeling: Siebe
Gedoopt op 11 oktober 1786 in Heeg
Kind van Joost Heutes en Aaltje Epkes
Doopheffer: Ulk Heutes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SIEBE of SIEBETJE
Vader : JOOST HOITES
Moeder : AALTJE IEPKES
Doopheffer: UILKE of UILKJE HOITES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
HUITEMA, Siebe Joosts (I5327)
 
17555 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1786
Gedoopt op 29 december 1786 in Woudsend
Dopeling: Iebeltje, dochter
Vader: Pals Hielkes Tromp
Moeder: Antje Aries Ketelaar
Doopheffer: Baukjen Hielkes Tromp
Opm.: Doopnaam Ivetta
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: IEBELTJE
Vader: PAULUS HIELKES TROMP
Moeder: ANTJE ARJENS KETELAAR
Doopheffer: BAUKJE HIELKES TROMP
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Woudsend, doop 1754-1811 Inventarisnr. : DTB 893 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
TROMP, Iebeltje (Ivetta) Palses (I14589)
 
17556 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1788
Gedoopt op 14 april 1788 in Woudsend
Dopeling: Rimke
Vader: Pals Hielkes Tromp
Moeder: Antje Aries Ketelaar
Doopheffer: Rimke Hielkes
Opm.: Doopnaam Remberta
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: REMKE of RIEMKJE
Vader: PAULUS HIELKES TROMP
Moeder: ANTJE ARJENS KETELAAR
Doopheffer: REMKE of RIEMKJE HIELKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Woudsend, doop 1754-1811 Inventarisnr. : DTB 893 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
TROMP, Rimke (Remberta) Palses (I14590)
 
17557 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1789
Geboren in Oudega
Gedoopt op 14 december 1789 in Blauwhuis
Dopeling: Riemke
Vader: Geert Hielkis
Moeder: Aaltie Lasis
Meter: Vroukien Lasis
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: REMKE of RIEMKJE
Vader: GEERT HIELKES
Moeder: AALTJE LASES
Meter: FROUKJE LASES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken TBL)
R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
TROMP, Riemke Geerts (I5889)
 
17558 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1789
Gedoopt op 30 oktober 1789 in Woudsend
Dopeling: Hijlke
Vader: Pals Hielkes Tromp
Moeder: Antje Aries Ketelaar
Doopheffer: Hielke Palses Tromp
Opm.: Doopnaam Hilarius
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: HIELKE of HIELKJE
Vader: PAULUS HIELKES TROMP
Moeder: ANTJE ARJENS KETELAAR
Doopheffer: HIELKE of HIELKJE PAULUS TROMP
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Woudsend, doop 1754-1811 Inventarisnr. : DTB 893 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
TROMP, Hijlke (Hilarius) Palses (I14591)
 
17559 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1790
Dopeling: Akke
Gedoopt op 18 juli 1790 in Woudsend
Dochter van Sitze Gerbens Fluitman en Durkjen Ages
Doopheffer: Idske Tjipkes
Opm.: Doopnaam Akka
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : AUKJE
Vader : SIETSE GERBENS .....
Moeder : DIRKJE AGES
Doopheffer: IDS of IDSKE TJEPKES,
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Woudsend, doop 1754-1811 Inventarisnr. : DTB 893
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
FLUITMAN, Akke Sytses (I12313)
 
17560 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1790
Dopeling: Wijbe
Gedoopt op 24 juli 1790 in Heeg
Zoon van Joost Heutes en Aaltje Epkes
Doopheffer: Riemer Epkes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : WIEBE
Vader : JOOST HOITES
Moeder : AALTJE IEPKES
Doopheffer: RIEMER of RIEMKJE IEPKES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
HUITEMA, Wiebe Joostes (I5330)
 
17561 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1791
Dopeling: Stientie
Geboren in Tjerkwerd
Gedoopt op 19 februari 1791 in Blauwhuis
Dochter van Douwe Sioerts en Waltjen Simmes
Peter: Obe Simmes, afkomstig van Greonterp
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : STIJNTJE
Vader : DOUWE SJOERDS
Moeder : WALTJE SIEMENS
OBBE SIEMENS, afkomstig van Greonterp
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-01-2008 
VAN DER WERF, Stijntje (I10420)
 
17562 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1791
Dopeling: Ydtie
Geboren in Arcum onder Tjerkwerd
Gedoopt op 1 februari 1791 in Blauwhuis
Dochter van Jan Simons en Vroukien Pieters
Aanwezig: Deutsen Dauwis
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : IETJE
Vader : JAN SIEMENS
Moeder : FROUKJE PIETERS
Aanwezige : ..... DOUWES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-01-2008 
SYMONSMA, Ytje Jans (I11075)
 
17563 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1791
Geboren onder Oosthem
Gedoopt op 14 maart 1791 in Blauwhuis
Dopeling: Laes, zoon
Vader: Geert Hielkis Tromp
Moeder: Aaltie Lasis
Peter: Jacob Frankis
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: LAAS
Vader: GEERT HIELKES TROMP
Moeder: AALTJE LASES
Peter: JAKOB FRANKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
TROMP, Laas Geerts (I5888)
 
17564 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1792
Geboren in Nieuwe Zijl
Gedoopt op 15 augustus 1792 in Blauwhuis
Dopeling: Hielke
Vader: Geert Hielkis Tromp
Moeder: Aaltie Lasis
Peter: Wiebe Lasis, afkomstig van Oudega
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: HIELKE of HIELKJE
Vader: GEERT HIELKES TROMP
Moeder: AALTJE LASES
Peter: WIEBE LASES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken DTBL)
R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
TROMP, Hielke Geerts (I5885)
 
17565 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1793
Dopeling: Maryke
Geboren in Ymswoude onder Tjerkwerd
Gedoopt op 3 december 1793 in Blauwhuis
Dochter van Willem Ydis en Duwke Tiepkis
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : MARIA
Vader : WILLEM IEDES
Moeder : DIEUWKE TJEPKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-01-2008 
YDEMA, Marijke Willems (I6014)
 
17566 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1794
Gedoopt op 28 mei 1794 in Heeg
Dopeling: Agatha, dochter
Vader: Jacobi Frankes
Moeder: Tierdske Reurts
Doopheffer: Gritje Frankes
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: AGATHA
Vader: ..... FRANKES
Moeder: ..... RUURDS
Doopheffer: GRIETJE FRANKES
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
NN, Agatha Jakobs (I14335)
 
17567 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1794
Geboren in Idzega
Gedoopt op 6 augustus 1794 in Blauwhuis
Dopeling: Wietske
Vader: Sioert Meurks Moeder: Boukien Gerrits
Meter: Antie Meurks, afkomstig van Heeg
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: WIETSE of WIETSKE
Vader: SJOERD MURKS Moeder: BAUKJE GERRITS
Meter: ANTJE MURKS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar 
HIEMSTRA, Wytske Sjoerds (I10511)
 
17568 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1794
Gedoopt op 28 april 1794 in Woudsend
Dopeling: Hebke
Vader: Geert Hielkes
Moeder: Aeltje Lazes
Doopheffer: Tjallink Laezes
Opm.: Doopnaam Hipatius
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: HEPKE of HEPKJE
Vader: GEERT HIELKES
Moeder: AALTJE LASES
Doopheffer: TJALLING LASES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken DTBL)
R.K. par. Woudsend, doop 1754-1811 Inventarisnr. : DTB 893
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
TROMP, Hebke Hipatius Geerts (I5884)
 
17569 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1795
Gedoopt op 14 juli 1795 in Heeg
Dopeling: Anastasia
Vader: Jacobi Frankes
Moeder: Tierdske Reurts
Doopheffer: Anske Gerkens
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: .....
Vader: ..... FRANKES
Moeder: ..... RUURDS
Doopheffer: ANSKE of ANSKJE GERKES
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
NN, Anastasia Jakobs (I14336)
 
17570 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1797
Dopeling: Janke
Geboren in Oudega
Gedoopt op 17 december 1797 in Blauwhuis
Kind van Riemer Ruurds en Antie Baukes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JENTJE of JANKE
Vader : RIEMER RUURDS
Moeder : ANTJE BAUKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-01-2008 
(HUITEMA), Janke Riemers (I10453)
 
17571 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1797
Gedoopt op 31 januari 1797 in Heeg
Dopeling: Aleidus
Vader: Jacobi Frankes
Moeder: Tierdske Reurts
Doopheffer: Frautje Laesses
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: .....
Vader: ..... FRANKES
Moeder: ..... RUURDS
Doopheffer: ..... LASES
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
NN, Aleidus Jakobs (I14337)
 
17572 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1798
Gedoopt op 14 september 1798 in Heeg
Dopeling: Stiente
Vader: Jacobi Frankes
Moeder: Jetske Reurts
Doopheffer: Siouke Reurts
Opm.: Doopnaam Cristina
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: .....
Vader: ..... FRANKES
Moeder: JETSKE RUURDS
Doopheffer: SJOUKE of SIEUWKE RUURDS
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
NN, Stientje Jakobs (I14338)
 
17573 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1800
Dopeling: Adrianus
Gedoopt op 24 mei 1800 in Heeg
Zoon van Nicolaii Pauls en Ientje Ariens
Doopheffer: Jacoba Ariens
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ARJEN
Vader : ..... PAULUS
Moeder : IENTJE ARJENS
Doopheffer: JAKOBJE ARJENS,
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810 Inventarisnr. : DTB 892
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
HAGEDOORN, Adrianus Klaases (I4412)
 
17574 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1800
Dopeling: Janke
Gedoopt op 21 juli 1800 in Blauwhuis
Kind van Riemer Ruurds en Antie Baukes
Peter: Gerben Gosses, afkomstig van Greonterp
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JENTJE of JANKE
Vader : RIEMER RUURDS
Moeder : ANTJE BAUKES
GERBEN GOSSES, afkomstig van Greonterp
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-01-2008 
HUITEMA, Janke Riemers (I10454)
 
17575 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1800
Gedoopt op 20 oktober 1800 in Heeg
Dopeling: Gerreke, zoon
Vader: Jacob Frankes
Moeder: Jetske Ruerds
Doopheffer: Riemer Reurds
Opm.: Tweede doopheffer Ruerd Riemers
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: GERKE
Vader: JAKOB FRANKES
Moeder: JETSKE RUURDS
Doopheffer: RIEMER of RIEMKJE RUURDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
NN, Gerke Jakobs (I14330)
 
17576 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1800
Gedoopt op 20 oktober 1800 in Heeg
Dopeling: Ruerd, zoon
Vader: Jacob Frankes
Moeder: Jetske Ruerds
Doopheffer: Riemer Reurds
Opm.: Tweede doopheffer Ruerd Riemers
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: RUURD
Vader: JAKOB FRANKES
Moeder: JETSKE RUURDS
Doopheffer: RIEMER of RIEMKJE RUURDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
NN, Ruurd Jakobs (I14331)
 
17577 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1801
Dopeling: Martinus (Marten)
Gedoopt op 16 oktober 1801 in Woudsend
Zoon van Thijsse Martens en Antje Sijtzes
Opm.: Peter Gerben Martens
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : MARTEN
Vader : ..... MARTENS
Moeder : ANTJE SIETSES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Woudsend, doop 1754-1811 Inventarisnr. : 893
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
JONKMAN, Martinus Tjisses (I7182)
 
17578 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1801
Dopeling: Ulck
Gedoopt op 30 juli 1801 in Heeg
Kind van Klaas Paulus en Entje Ariens
Doopheffer: Teetske Paulus
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : UILKE of UILKJE
Vader : KLAAS PAULUS
Moeder : ENTJE ARJENS
Doopheffer: TEETSKE PAULUS,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-03-2008 
HAGEDOORN, Uilkjen Klazes (I11538)
 
17579 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1802
Dopeling: Hendrik
Geboren in Tjerkwerd
Gedoopt op 27 februari 1802 in Blauwhuis
Kind van Mewis Hendriks en Trientie Jaarings
Peter: Joannes Hendriks
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : HENDRIK of HENDRIKJE
Vader : MEEUWIS HENDRIKS
Moeder : TRIJNTJE JARICHS
Peter : JOHANNES HENDRIKS,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-01-2008 
BRANDSMA, Hendrik Mevis(Mebius) (I3487)
 
17580 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1802
Dopeling: Ruurt
Gedoopt op 3 november 1802 in Heeg
Zoon van Riemer Ruurds en Antje Boukes
Doopheffer: Likertje Ruurs
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : RUURD
Vader : RIEMER RUURDS
Moeder : ANTJE BAUKES
Doopheffer: ..... RUURDS,
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-03-2008 
HUITEMA, Ruurd Riemers (I10452)
 
17581 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1802
Dopeling: Tiete
Gedoopt op 21 augustus 1802 in Blauwhuis
Kind van Jan Tietes en Sybbel Lolkes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TIETE of TIETJE
Vader : JAN TIETES
Moeder : SIBBELTJE LOLKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
DE WOLFF, Tjitte Jans (I47)
 
17582 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1803
Dopeling: Laas
Gedoopt op 25 maart 1803 in Blauwhuis
Zoon van Tjalling Lasis en Atje Ypkes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : LAAS
Vader : TJALLING LASES
Moeder : AATJE IEPKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
VAN DER ZEE, Laas Tjallings (I6029)
 
17583 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1803
Gedoopt op 19 augustus 1803 in Heeg
Dopeling: Ruurt, zoon
Vader: Jacobi Frankes
Moeder: Jetske Reurts
Doopheffer: Likelke Sijberens
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: RUURD
Vader: ..... FRANKES
Moeder: JETSKE RUURDS
Doopheffer: ..... SIEBRENS
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
NN, Ruurd Jakobs (I14339)
 
17584 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1804
Dopeling: Tomaske
Geboren in Tjerkwerd
Gedoopt op 17 mei 1804 in Blauwhuis
Dochter van Tierk Hoytis en Agniet Atis
Meter: Wietske, weduwe van Tyte Hoytes van Abbega
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : THOMASKE
Vader : TJERK HOITES
Moeder : AGNIETJE ATES
WIETSKE, weduwe van Tyte Hoytes van Abbega
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-01-2008 
HUITEMA, Thomaske Tjerks (I8480)
 
17585 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1805
Dopeling: Ansckje
Gedoopt op 11 januari 1805 in Heeg
Dochter van Riemer Ruurds en Antje Boukes
Doopheffer: Sjoukjen Ruurds
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ANSKJE
Vader : RIEMER RUURDS
Moeder : ANTJE BAUKES
Doopheffer: SJOUKJE RUURDS,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-03-2008 
HUITEMA, Anskje Riemers (I10455)
 
17586 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1805
Dopeling: Sidonius (Sydse)
Gedoopt op 5 december 1805 in Woudsend
Zoon van Thijsse Martens en Antje Sijtzes
Opm.: Peter Berend Lucas
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SIDONIUS
Vader : ..... MARTENS
Moeder : ANTJE SIETSES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Woudsend, doop 1754-1811 Inventarisnr. : 893
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
JONKMAN, Sidonius Tjisses (I7183)
 
17587 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1805
Gedoopt op 15 september 1805 in Heeg
Dopeling: Ruurt, zoon
Vader: Jacob Frankes
Moeder: Jetske Reurts
Doopheffer: Rijnder Jans, van Workum
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: RUURD
Vader: JAKOB FRANKES
Moeder: JETSKE RUURDS
Doopheffer: REINER JANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
KOLLEWEYER, Ruurd Jakobs (I14332)
 
17588 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1806
Dopeling: Boukien
Geboren in Idzega
Gedoopt op 2 december 1806 in Blauwhuis
Dochter van Riemer Ruurds en Antie Baukes
Meter: Tietje Baukes, afkomstig van Tjerkwerd
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : BAUKJE
Vader : RIEMER RUURDS
Moeder : ANTJE BAUKES
TIETJE BAUKES, afkomstig van Tjerkwerd
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-01-2008 
HUITEMA, Baukje Riemers (I10456)
 
17589 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1806
Dopeling: Lolke
Gedoopt op 17 februari 1806 in Blauwhuis
Kind van Jan Tietes en Sybbel Lolkes
Meter: Suwke Lolkis
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : LOLKE of LOLKJE
Vader : JAN TIETES
Moeder : SIBBELTJE LOLKES
Meter : SIEUWKE LOLKES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
DE WOLFF, Lolke (I55)
 
17590 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1806
Dopeling: Ypke
Gedoopt op 20 april 1806 in Blauwhuis
Kind van Tjalling Lasis en Atje Ypkes
Peter: Joseph Ypkis
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : IEPKE of IEPKJE
Vader : TJALLING LASES
Moeder : AATJE IEPKES
Peter : JOSEF IEPKES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
VAN DER ZEE, Ypke Tjallings (I7208)
 
17591 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1806
Geboren in Abbega(o)
Gedoopt op 7 oktober 1806 in Blauwhuis
Dopeling: Romkien, dochter
Vader: Romke Klasis Moeder: Vroukjen Johannis
Meter: Vroukien Romkes
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: ROMKJE
Vader: ROMKE KLASES Moeder: FROUKJE JOHANNES
Meter: FROUKJE ROMKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
HOEKSTRA, Romkje Romkes (I15602)
 
17592 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1807
Dopeling: Dominicus (Douwe)
Gedoopt op 30 november 1807 in Woudsend
Zoon van Thijsse Martens en Antje Sijtzes
Opm.: overleden. Peter Frans Bartels
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : DOMINICUS
Vader : ..... MARTENS
Moeder : ANTJE SIETSES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Woudsend, doop 1754-1811 Inventarisnr. : 893
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
JONKMAN, Dominucus Tjisses (I7184)
 
17593 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1808
Dopeling: Sjoukien
Geboren in Oudega
Gedoopt op 15 mei 1808 in Blauwhuis
Dochter van Riemer Ruurds en Antie Baukes
Peter: Reinder Jans
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SJOUKJE
Vader : RIEMER RUURDS
Moeder : ANTJE BAUKES
Peter : REINER JANS,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-01-2008 
HUITEMA, Sjoukje Riemers (I10457)
 
17594 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1808
Dopeling: Teeke
Gedoopt op 16 januari 1808 in Heeg
Kind van Joost Heutes en Idje Deddes
Doopheffer: Ulk Heutes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TEEKE of TEEKJE
Vader : JOOST HOITES
Moeder : IETJE DEDDES
Doopheffer: UILKE of UILKJE HOITES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
HUITEMA, Teeke (I10421)
 
17595 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1808
Dopeling: Trientje
Gedoopt op 27 maart 1808 in Blauwhuis
Dochter van Jan Tietes en Sybbel Lolkes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TRIJNTJE
Vader : JAN TIETES
Moeder : SIBBELTJE LOLKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
DE WOLFF, Trijntje (I54)
 
17596 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1808
Geboren in Dedgum
Gedoopt op 13 januari 1808 in Blauwhuis
Dopeling: Ymkien, dochter
Vader: Rein Liskis
Moeder: Ybeltje Pals
Meter: Trietje Aukis, afkomstig van Hieslum
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: IEMKJE
Vader: REIN LISKES
Moeder: IEBELTJE PAULUS
Meter: ..... AUKES
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
NN, Iemkje (I14593)
 
17597 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1811
Dopeling: Epke
Gedoopt op 27 mei 1811 in Heeg
Kind van Joost Heutes en Idje Deddes
Doopheffer: Heute Joostes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : IEPKE of IEPKJE
Vader : JOOST HOITES
Moeder : IETJE DEDDES
Doopheffer: HOITE JOOSTES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
HUITEMA, Epke Joostes (I5308)
 
17598 Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1796, doopjaar 1796
Dopeling: Geeske
Geboren op 27 maart 1796 in Scharnegoutum
Gedoopt op 3 april 1796 in Scharnegoutum
Dochter van Jan Doekes en Berber Sjoerds
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GEESKE
Vader : JAN DOEKES
Moeder : BERBER SJOERDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Scharnegoutum en LoŽnga, doop 1737-1811 Inventarisnr. : DTB 883
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 16-10-2007 
FOKKEMA, Geeske Jans (I2113)
 
17599 Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1807, doopjaar 1807
Dopeling: Foeke
Geboren op 30 mei 1807 in Scharnegoutum
Gedoopt op 21 juni 1807 in Scharnegoutum
Kind van Tjalling Gerrits en Aaltje Foekes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : FOEKE of FOEKJE
Vader : TJALLING GERRITS
Moeder : AALTJE FOEKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Scharnegoutum en Loenga, doop 1737-1811 Inventarisnr. : DTB 883 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 16-10-2007 
SCHOTANUS, Foeke Tjallings (I9812)
 
17600 Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1808, doopjaar 1808
Geboren op 3 november 1808
Gedoopt op 4 november 1808 in Heeg
Dopeling: Sjoukje
Vader: Jacob Frankes
Moeder: Jeedske Ruurts
Doopheffer: Likeltje Ruurdts
Opm.: Doopnaam Susanne
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: SJOUKE of SJOUKJE
Vader: JAKOB FRANKES
Moeder: JETSKE RUURDS
Doopheffer: LIEKELTJE RUURDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Heeg, doop 1747-1810
Inventarisnr. : DTB 892
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
NN, Sjoukje Jakobs (I14333)
 

      «Vorige «1 ... 348 349 350 351 352 353 Volgende»