Aantekeningen


Treffers 17,201 t/m 17,250 van 17,499

      «Vorige «1 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 350» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
17201 Wonseradeel, dopen, doopjaar 1788
Dopeling: Jantie
Gedoopt op 9 oktober 1788 in Makkum RK
Dochter van Klaas Feijkes en Antie Sijbrens
Doopheffer: Geertie Feijkes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JANKE
Vader : KLAAS FEIKES
Moeder : ANTJE SIEBRENS
Doopheffer: GEERT of GEERTJE FEIKES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 834
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 17-11-2009 
ALTENA, Jantje Klazes (I4901)
 
17202 Wonseradeel, dopen, doopjaar 1790
Dopeling: Feike
Gedoopt op 4 december 1790 in Makkum RK
Zoon van Klaas Feikes en Antie
Doopheffer: Feike Klazis
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : FEIKE
Vader : KLAAS FEIKES
Moeder : ANTJE
Doopheffer: FEIKE of FEIKJE KLASES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 834 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 17-11-2009 
ALTENA, Feike Klazes (I12971)
 
17203 Wonseradeel, dopen, doopjaar 1793
Dopeling: Sibren
Gedoopt op 26 januari 1793 in Makkum RK
Zoon van Klaas Feikes en Antie Sibrens
Doopheffer: Jente Sibrens
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SIEBREN
Vader : KLAAS FEIKES
Moeder : ANTJE SIEBRENS
Doopheffer: IENTE of JENKE SIEBRENS,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 834
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 17-11-2009 
ALTENA, Siebren Klazes (I13539)
 
17204 Wonseradeel, dopen, doopjaar 1794
Dopeling: Sjoerd
Gedoopt op 8 maart 1794 in Makkum RK
Zoon van Sibbele Sjoerds en Trijntie Durks
Doopheffer: Hilke Sjoerds
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SJOERD
Vader : SIBBELE SJOERDS
Moeder : TRIJNTJE DIRKS
Doopheffer: HIELKE of HIELKJE SJOERDS,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 834 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 17-11-2009 
VAN DER WERF, Sjoerd Sibles (I4438)
 
17205 Wonseradeel, dopen, doopjaar 1796
Dopeling: Wibren
Gedoopt op 3 maart 1796 in Makkum RK
Zoon van Klaas Feikis en Antie Sibrens
Doopheffer: Ernst Feikis
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : WIEBREN
Vader : KLAAS FEIKES
Moeder : ANTJE SIEBRENS
Doopheffer: ERNST FEIKES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 834
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 17-11-2009 
ALTENA, Wybren Klazes (I13540)
 
17206 Wonseradeel, dopen, doopjaar 1797
Dopeling: Boukjen
Gedoopt op 19 september 1797 in Makkum RK
Dochter van Hessel Sierks en Jetske Jellis
Doopheffer: Fetsie Jellis
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : BAUKJE
Vader : HESSEL SIERKS
Moeder : JETSKE JELLES
Doopheffer: FEITSKE JELLES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 834
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 17-11-2009 
ROLSMA, Baukjen Hessels (I5672)
 
17207 Wonseradeel, dopen, doopjaar 1799
Dopeling: Trijntie
Gedoopt op 27 januari 1799 in Makkum RK
Dochter van Obbe Poppis en Klaske Lolkes
Doopheffer: Sibbeltje Lolkis
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TRIJNTJE
Vader : OBBE POPPES
Moeder : KLAASKE LOLKES
Doopheffer: SIBBELTJE LOLKES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 834
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 17-11-2009 
POPMA, Trijntje Obes (I11066)
 
17208 Wonseradeel, dopen, doopjaar 1809
Dopeling: Robijn
Gedoopt op 19 mei 1809 in Makkum RK
Zoon van Johannis Johannis en Geertje Durks
Doopheffer: Thomas Durks
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ROBIJN
Vader : JOHANNES JOHANNES
Moeder : GEERTJE DIRKS
Doopheffer: THOMAS DIRKS,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Makkum, doop 1724-1811 Inventarisnr. : DTB 834
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 17-11-2009 
POLDER, Robijn Johannes (I4415)
 
17209 Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1791, doopjaar 1791
Dopeling: Yzebrand
Geboren op 23 september 1791 in Gaast
Gedoopt op 9 oktober 1791 in Gaast/Ferwoude
Zoon van Klaas Harmens en Tjitske Yzebrands
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : IJSBRAND
Vader : KLAAS HARMENS
Moeder : TJITSKE IJSBRANDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Gaast en Ferwoude, doop 1700-1811 Inventarisnr. : DTB 802
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 13-02-2007 
GALEMA, IJsbrand Klazes (I11074)
 
17210 Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1791, doopjaar 1791
Geboren op 4 december 1791 in Arum
Gedoopt op 18 december 1791 in Arum
Dopeling: Durk, zoon
Vader: Sjouke Pijters Moeder: Gatske Durks
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: DIRK
Vader: SJOUKE PIETERS Moeder: GATSKE DIRKS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Arum, doop 1779-1811 Inventarisnr. : DTB 795
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 8-9-2008 
BROERSMA, Dirk Sjoukes (I14910)
 
17211 Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1797, doopjaar 1797
Geboren op 16 maart 1797 in Witmarsum
Gedoopt op 9 april 1797 in Witmarsum
Dopeling: Dirkjen, dochter
Vader: Jan Oedtzes Moeder: Doetje Ruurds
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: DIRKJE
Vader: JAN OEDSES Moeder: DOETJE RUURDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Witmarsum, doop 1683-1811 Inventarisnr. : DTB 827
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 17-2-2009 
CUPERUS, Dirkje Jans (I14911)
 
17212 Wonseradeel, huwelijken 1722
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 april 1722
Man : Claas Bauckes afkomstig van Schraard
Vrouw : Trijntie Taekes afkomstig van Schraard
Gestandaardiseerde namen: KLAAS BAUKES en TRIJNTJE TEEKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Schraard 1688-1810 Inventarisnr.: DTB 825
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172527387
 
17213 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F1172527474
 
17214 Wonseradeel, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 januari 1754
Man : Feyke Claasens
Vrouw : Geertje Sipkes afkomstig van Altena
Gestandaardiseerde namen: FEIKE KLASES en GEERTJE SIPKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Makkum 1724-1811 Inventarisnr.: DTB 834
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Wonseradeel, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 januari 1754
Man : Feyke Clases afkomstig van Schraard
Vrouw : Geertje Sipkes afkomstig van Idsegahuizen
Opm:zij heeft een schriftelijk consent van haar moeder, hij heeft een schriftelijk consent van zijn vader.
Gestandaardiseerde namen: FEIKE KLASES en GEERTJE SIPKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Wonseradeel 1753-1771 Inventarisnr.: DTB 791
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F6640
 
17215 Wonseradeel, huwelijken 1784
Vermelding: Bevestiging huwelijk in juni 1784
Man : Klaas Feykes
Vrouw : Antie Sijbrens
Opmerking : mogelijk alleen voor de Rooms Katholieke kerk te Makkum gehuwd
Gestandaardiseerde namen: KLAAS FEIKES en ANTJE SIEBRENS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Makkum 1724-1811 Inventarisnr.: DTB 834
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Wonseradeel, huwelijken 1784
Vermelding: Bevestiging huwelijk in juni 1784
Man : Klaas Feykes
Vrouw : Antie Sijbrens
Opmerking : mogelijk alleen voor de Rooms Katholieke kerk te Makkum gehuwd
Gestandaardiseerde namen: KLAAS FEIKES en ANTJE SIEBRENS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Piaam Idsegahuizum 1694-1810, Hiaten Inventarisnr.: DTB 820
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Wonseradeel, huwelijken 1784
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 juni 1784 in Makkum (?)
Man : Klaas Feikes afkomstig van Idsegahuizum
Vrouw : Antje Sijbrens afkomstig van Cornwerd
Opmerking : mogelijk alleen voor de Rooms Katholieke kerk te Makkum gehuwd
Gestandaardiseerde namen: KLAAS FEIKES en ANTJE SIEBRENS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Kornwerd 1665-1811 Inventarisnr.: DTB 815
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F6639
 
17216 Woonachtig te Hieslum. VAN DER WEY, Johannes Aukes (I5983)
 
17217 Woonachtig te Oosterend-Meylahuys als Boer. MEYLEMA, Pier Sybes (I5533)
 
17218 Woonachtig te Oudega HO HAARSMA, Rein Rinkes (I5166)
 
17219 Woonachtig te Sanfirden als Boer.
Overleden ongeveer 1511.
Genealogysk Jierboek 1999 blz 7 t/m 94 Genealoog Jelle de Jong Lemmer 
Buwa Wabbas (I4500)
 
17220 Woonachtig te Spannum.
genealogysk jierboekje 1996 side 89
Gehuwd 22 januari 1701 te Wonseradeel met:
Rein Sjoerds (Engwerda)
2 kinderen uit ander(e) huwelijk(en). 
HOBBEMA, Bregtje Jackles (I5226)
 
17221 Woonachtig te Stiens als Boer. MEYLEMA, Jarich Tiallings (I5532)
 
17222 Woonachtig te Tjerkwerd.
Overleden in 1724 in Tjerkwerd 
Lolck Sybolts (I4687)
 
17223 Woonachtig te Tzum Gezin F6437
 
17224 Woonachtig te Welsrijp Wick Reins (I4871)
 
17225 Woonachtig te Wolsum (1673), Tjerkwerd als Boer.
Overleden ongeveer 1698. 
Jetse Feikes (I4655)
 
17226 Woonde in Oudeschoot werd Rooms Katholiek LYCKLES, Lubbert (I174)
 
17227 Woonde op Jozef Lycklema State te Nijeholtpade LUBBERTS, Lyckle (I176)
 
17228 Woonde te Ferwoude en Workum. Antje is de weduwe van Tiete Foekes, overleden op zee op 28 nov. 1810. BUWALDA, Antje Tjeerds (I5023)
 
17229 Woonde te Workum. Naam kan ook Aukje zijn. Volgens overlijdensakte van Dieuwke.
Zie naamaannemingslijst 1811 in archief 
DE BOER, Anke Intes (I4975)
 
17230 Workum overlijden/begraven 1793
Bediend: Rintie Idsis
Datum : 11 juni 1793
Plaats : Workum
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: RINTJE IDSES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. Parochie Workum, register van overledenen 1696-1706, 1714-1749 en 1766-1811 Inventarisnr.: 868
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Wijzigingsdatum: 02-01-2007 
VELTMAN, Rintje Idses (I7187)
 
17231 Workum overlijden/begraven 1798
Overleden: Sytsche Gerbens
Datum : 16 februari 1798
Plaats : Workum
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: SIETSKE GERBENS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. Parochie Workum, register van overledenen 1696-1706, 1714-1749 en 1766-1811 Inventarisnr.: 868
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Wijzigingsdatum: 02-01-2007 
NN, Sietske Gerbens (I6904)
 
17232 Workum overlijden/begraven 1800
Overleden: Tjitsche Sjerps
Datum : 4 januari 1800
Plaats : Workum
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: TJITSKE SEERPS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)R.K. Parochie Workum, register van overledenen 1696-1706, 1714-1749 en 1766-1811 Inventarisnr.: DTB 868
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Wijzigingsdatum: 2-1-2007
 
NN, Tjitske Seerps (I2796)
 
17233 Workum overlijden/begraven 1807
Overleden: Sjouwtie Ruurds, oud 35 jaar
Datum : 25 april 1807
Plaats : Workum
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: SJOUKJE RUURDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Workum, register van overledenen 1747-1755, 1799 en 1806-1811 Inventarisnr.: DTB 851
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Wijzigingsdatum: 2-1-2007 
HUITEMA, Sjoukje Ruurds (I2860)
 
17234 Workum overlijden/begraven 1808
Overleden: Foeke Tjittes, oud 3 maanden
Datum : 3 december 1808
Plaats : Workum
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: FOEKE TIETES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Workum, register van overledenen 1747-1755, 1799 en 1806-1811 Inventarisnr.: 851
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Wijzigingsdatum: 02-01-2007 
NN, Foeke Tjittes (I9794)
 
17235 Workum overlijden/begraven 1809
Overleden: Homme Eelkes, oud 54 jaar, Rooms Kath.
Datum : 9 juni 1809
Plaats : Workum
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: HOMME EELKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Workum, register van overledenen 1747-1755, 1799 en 1806-1811 Inventarisnr.: DTB 851
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Wijzigingsdatum: 2-1-2007 
DE JONG, Homme Eelkes (I2870)
 
17236 Workum overlijden/begraven 1809
Overleden: de vrouw van Tromp
Datum: 6 april 1809
Ontvangen 3-0-0 wegens beluiden
Opm.: naluiden
Gestandaardiseerde namen:
Overleden: de vrouw van TROMP
Bron: Gemeentearchief Sûdwest Fryslân, Workum Ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen 1784-1860 Oud Archief Workum Toegang: 13-01.06 Inventarisnr. 910
Wijzigingsdatum: 21-8-2008 
KETELAAR, Antje Arjens (I14586)
 
17237 Workum overlijden/begraven 1812
Overleden: Baukjen Gerbens
Datum : 27 augustus 1812
Plaats : Workum
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: BAUKJE GERBENS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. Parochie Workum, register van overledenen 1696-1706, 1714-1749 en 1766-1811 Inventarisnr.: 868
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Wijzigingsdatum: 02-01-2007

Overlijdensakte Workum, 1812
Aangiftedatum 28 augustus 1812, akte nr. 59
Baukjen Gerbens Wolf, overleden 27 augustus 1812, 51 jaar, vrouw Ongehuwd 
WOLF, Baukje Gerbens (I6903)
 
17238 Workum, doopjaar 1741 Workum, Doop R.K. Par. 1696-1812 DTB: 867
Dopeling: Claes
Gedoopt op 23 juni 1741 in Workum
Kind van Robyn Klaas en Hendrikje Hendriks
Aanwezig: Siebe Klaas
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : KLAAS of KLAASKE
Vader : ROBIJN KLASES
Moeder : HENDRIKJE HENDRIKS
Aanwezige : SIEBE of SIEBETJE KLASES
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
DE WIT, Klaas Robijns (I5999)
 
17239 Workum, doopjaar 1777 Workum, Doop R.K. Par. 1696-1812 DTB: 867
Dopeling: Nanne
Gedoopt op 20 mei 1777 in Workum
Kind van Jakob Robyns en Antje Nannes
Aanwezig: Janke Wigles
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : NANNE of NANKE
Vader : JAKOB ROBIJNS
Moeder : ANTJE NANNES
Aanwezige : JENTJE of JANKE WIGLES
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
DE WIT, Nanne Robijn (I6001)
 
17240 Workum, doopjaar 1779 Workum, Doop R.K. Par. 1696-1812 DTB: 867
Dopeling: Robyn
Gedoopt op 23 januari 1779 in Workum
Zoon van Jakob Robyns en Antje Annes
Aanwezig: Klaas Robyns
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ROBIJN
Vader : JAKOB ROBIJNS
Moeder : ANTJE ANNES
Aanwezige : KLAAS ROBIJNS
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
DE WIT, Robijn Jacobs (I7028)
 
17241 Workum, doopjaar 1785 Workum, Doop R.K. Par. 1696-1812 DTB: 867
Dopeling: Lucia/Leutsche
Gedoopt op 20 februari 1785 in Workum
Kind van Tjeerd Jakobs en Anke Eintes
Aanwezig: Liesbet Eintes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : .....
Vader : TJEERD JAKOBS
Moeder : ANTJE EINTES
Aanwezige : LIJSBET EINTES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
BUWALDA, Luutske Tjeerds (I5038)
 
17242 Workum, doopjaar 1785 Workum, Doop R.K. Par. 1696-1812 DTB: 867
Dopeling: Ruffinus/Robyn
Gedoopt op 19 oktober 1785 in Workum
Kind van Jakob Robyns en Anna Pieters Alhof
Aanwezig: Iebeltje Hommes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : .....
Vader : JAKOB ROBIJNS
Moeder : ANTJE PIETERS
Aanwezige : IEBELTJE HOMMES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
DE WIT, Robijn Jacobs (I6004)
 
17243 Workum, doopjaar 1787 Workum, Doop R.K. Par. 1696-1812 DTB: 867
Dopeling: Pieter
Gedoopt op 30 augustus 1787 in Workum
Kind van Jakob Robyns en Antje Pieters
Aanwezig: Riekke Jentjes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : PIETER of PIETJE
Vader : JAKOB ROBIJNS
Moeder : ANTJE PIETERS
Aanwezige : ..... JENTJES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
DE WIT, Pieter Jacobs (I6002)
 
17244 Workum, doopjaar 1789 Workum, Doop R.K. Par. 1696-1812 DTB: 867
Dopeling: Sabas/Sybe
Gedoopt op 23 oktober 1789 in Workum
Kind van Jakob Robyns en Antje Pieters
Aanwezig: Akke Siebes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : .....
Vader : JAKOB ROBIJNS
Moeder : ANTJE PIETERS
Aanwezige : AUKJE SIEBES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Wijzigingsdatum: 15-11-2005
 
DE WIT, Siebe Jacobs (I6006)
 
17245 Workum, doopjaar 1791 Workum, Doop R.K. Par. 1696-1812 DTB: 867
Dopeling: Leo/Leeuwe
Gedoopt op 22 februari 1791 in Workum
Kind van Rinse Pieters en Sjoukje Lieuwes
Aanwezig: Jan Sietses
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : .....
Vader : RINSE PIETERS
Moeder : SJOUKJE LIEUWES
Aanwezige : JAN of JANKE SIETSES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
VELDMAN, Lieuwe Rinses (I3426)
 
17246 Workum, doopjaar 1794 Workum, Doop R.K. Par. 1696-1812 DTB: 867
Dopeling: Henricus
Gedoopt op 22 november 1794 in Workum
Zoon van Jakob Robyns en Antje Pieters
Aanwezig: Klaas Robyns
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : HENDRIK
Vader : JAKOB ROBIJNS
Moeder : ANTJE PIETERS
Aanwezige : KLAAS ROBIJNS
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
DE WIT, Hendrik Jacobs (I5995)
 
17247 Workum, doopjaar 1800 Workum, Doop R.K. Par. 1696-1812 DTB: 867
Dopeling: Henrica/Hendrikje
Gedoopt op 3 november 1800 in Workum
Kind van Jakob Robyns en Antje Pieters
Aanwezig: Klaas Robyns
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : .....
Vader : JAKOB ROBIJNS
Moeder : ANTJE PIETERS
Aanwezige : KLAAS ROBIJNS
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
DE WIT, Hendrikje (I5997)
 
17248 Workum, dopen, doopjaar 1724
Dopeling: Agatha
Gedoopt op 13 januari 1724 in Workum
Dochter van Tiete Ruurds en Baukje Idses
Doopheffer: Riemkje Idses
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : AGATHA
Vader : TIETE RUURDS
Moeder : BAUKJE IDSES
Doopheffer: RIEMKJE IDSES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Workum, doop 1696-1812 Inventarisnr. : DTB 867
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 13-5-2008 
NN, Agatha Tietes (I3321)
 
17249 Workum, dopen, doopjaar 1726
Dopeling: Tjitske
Gedoopt op 20 februari 1726 in Workum
Kind van Tjitte Ruurds en Baukje Idses
Meter: Riemkje Idses, grootmoeder
Opm.: Doopnaam is Thecla
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TJITSE of TJITSKE
Vader : TIETE RUURDS
Moeder : BAUKJE IDSES
RIEMKJE IDSES, grootmoeder
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Workum, doop 1696-1812 Inventarisnr. : DTB 867
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 13-5-2008 
NN, Tjitske Tietes (I3322)
 
17250 Workum, dopen, doopjaar 1727
Dopeling: Gerben
Gedoopt op 22 juni 1727 in Workum
Kind van Tiete Ruurds en Baukje Idses
Peter: Idse Gerbens
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling :
Vader : TIETE RUURDS
Moeder : BAUKJE IDSES
Peter : IDS GERBENS,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Workum, doop 1696-1812 Inventarisnr. : DTB 867
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 13-5-2008 
NN, Gerben Tietes (I3323)
 

      «Vorige «1 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 350» Volgende»