Aantekeningen


Treffers 151 t/m 200 van 12,112

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 243» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
151 Begraven op Washington Park Cemetery in Grand Rapids(USA) VANDERHEIDE, IJbeltje (I2237)
 
152 Begraven RK kerkhof te Balk VELDMAN, Petrus (I5908)
 
153 begraven te Washington Park Cemetery
Vander Heide, Tena (Mother)
b. 1892; d. 1954 
ALKEMA, Trijntje Gatzes (I8338)
 
154 Begraven te Washington Park Cemetery GONGGRIJP, Ynskje (I2229)
 
155 beroep MEINERT: SCHIPPER te Heeg.Om de koop van een schip te kunnen realiseren heeft hij tot 2 x toe een fors bedrag geleend(gegevens SMAKMAN) (SMAKMAN), Meinert Riemers (I4713)
 
156 Beroep: Karmeliet

Bericht van Bisdom Groningen Leeuwarden

Pater Jaring de Wolff o.carm (79) overleden
1 april 2016

Op donderdagavond 31 maart overleed pater Jaring de Wolff o.carm in een ziekenhuis in Groningen op de leeftijd van 79 jaar.

Jaring Jan de Wolff werd geboren op 31 augustus 1936 te Leeuwarden. Als 11-jarige jongen ging hij naar het seminarie van de Orde van de Karmelieten in Zenderen. Op 9 juli 1961 werd hij tot priester gewijd en begon daarna zijn pastorale werkzaamheden in Emmen en omgeving. Omdat hij erg hield van sport heeft hij vervolgens de ALO gevolgd. Hij is jarenlang actief geweest als gymleraar en gaf daarnaast catechese, eerst in Veendam en later in Emmen. Van september 1988 tot april 2008 was hij pastoor van Zandberg en van januari 1992 tot april 2008 ook pastoor van Ter Apel. Van april 2008 tot september 2008 was hij parochievicaris van Ter Apel en Zandberg. Vanaf september 2008 was hij priesterassistent in de parochies van Warga, Irnsum, Oosterwierum en Wytgaard.

Dinsdagavond 5 april is er gelegenheid om afscheid te nemen in de RK Kerk van Zandberg (H. Jozef, Kerklaan 23) om 19.00 uur.
De uitvaart wordt gehouden op woensdag 6 april om 14.00 uur in de Kloosterkerk van Zenderen waar hij op de bijbehorende begraafplaats wordt begraven.

Correspondentie adres: Karmelietenklooster, Rembrandtlaan 25, 7606 GH Almelo

Het bisdom Groningen-Leeuwarden is pater Jaring de Wolff zeer dankbaar voor al zijn pastorale werkzaamheden. Dat hij voortaan bij God mag zijn.

Peter Pot,
secretaris-kanselier 
DE WOLFF, Jaring Jan (I6381)
 
157 Betontimmerman BEKEMA, Johannes Cornelis (I7759)
 
158 Beveiligingsbeambte D.E. NIJHOLT, Yme Hessel (I8897)
 
159 Bevolking Harlingen
Feike van der Heide, zeeman
geb: 12 mei 1880
Vertrokken naar N.Amerika, 12 maart 1907 
VANDERHEID, Feike (I2233)
 
160 Bevolking Harlingen
Geeske van der Heide
geb: 28 januari 1890
Vertrokken naar N.Amerika, 12 maart 1907 
VANDERHEIDE, Geeske (I2239)
 
161 Bevolking Harlingen
Hermanus van der Heide, kleermakersknecht
geb: 15 november 1853
Vertrokken naar N.Amerika, 12 maart 1907
http://www.rootsweb.com/~mikent/cemeteries/walker/washpark/v.html 
VANDERHEIDE, Hermanus (I2126)
 
162 Bevolking Harlingen
Jan van der Heide
geb: 5 augustus 1897
Vertrokken naar N.Amerika, 12 maart 1907 
VANDERHEIDE, Jan (I2242)
 
163 Bevolking Harlingen
Ybeltje van der Heide
geb: 5 juli 1887
Vertrokken naar N.Amerika, 12 maart 1907
noemde zich in amerika waarschijnlijk Lena. 
VANDERHEIDE, IJbeltje (I2237)
 
164 Bevolking Harlingen
Ynskje Gonggrijp
geb: 15 oktober 1854
Vertrokken naar N.Amerika, 12 maart 1907
Noemde zich in Amerika Esther
http://www.rootsweb.com/~mikent/cemeteries/walker/washpark/v.html 
GONGGRIJP, Ynskje (I2229)
 
165 Bewoners van Stins die in 1461 door de Donia's (Igo Galama, neven) werd veroverd Gezin F1677
 
166 Bij naamsaanname van vader:
kk. (v. Klaas Paulus en Rigtje Hendriks), Amen 11, Uilkjen 10, Paulus 8,
Hoite 5, Johannes 4, Intje 10 weken
116 Klaas Paulus Hagedoorn, scheepstimmerman te Heeg, geboren op 02-11-1771 in Heeg[FR]. Klaas Paulus is overleden op 19-12-1839 te Heeg nummer 106 b, 68 jaar oud.
De 3e proclamatie van het wettelijk huwelijk vond plaats op 26-06-1799 bij de N.H. Kerk te Oosthem, Abbega en Folsgare. Hij trouwde op 27 jarige leeftijd in de R.K. Kerk te Heeg op 02-06-1799 met Entje Arjens, geboren op 26-10-1774 in Folsgare(FR). Zij is gedoopt op 26-10-1774 in Roodhuis(FR). Entje Arjens is overleden op 27-10-1808 in Heeg(FR), 34 jaar oud.
Na haar overlijden trouwde Klaas Paulus voor de R.K. Kerk te Heeg op 21-10-1810 met Richtje Harmens ( Regina ) Stoelinga (Stoeltje), dochter van Harmen Cornelis en Antje Durks, geboren 15-09-1778 te Joure en overleden 02-05-1832 te Heeg. 
HAGEDOORN, Klaas Paulus (I5186)
 
167 Bij overlijden 2 jaar.
Geen geboorte akte kunnen vinden 
SCHOTANUS, Aaltje Foekes (I9815)
 
168 Bij overlijden 77 jaar en weduwe BOUMA, Beitske Alberts (I1060)
 
169 Bij overlijden ongeveer 80 jaar oud. NN, Tiete Ruurds (I56)
 
170 Bij zijn doop werd hij ingeschreven als Dominicus(Meinte) zoon van Liekele Harmens en Sjoukje Iedes. De doopheffer Minse Harmens, ongetwijfeld zijn Meinte Harmens(Bonthuis), oom van vader.  NIJHOLT, Meinte Lykles (I7293)
 
171 Bijnaam "Lytze Jancko". DOUWAMA, Jancko van (I1231)
 
172 Boekhouder BOSMA, Martien (I8902)
 
173 Boer HUITEMA, Ruurd Riemers (I2788)
 
174 Boer DE JONG, Bauke Tjittes (I2827)
 
175 Boer HUISMAN, Ypke Jans (I2893)
 
176 Boer WITTEVEEN, Tjebbe Josephs (I483)
 
177 boer NN, Harmen Freerks (I520)
 
178 Boer DE JONG, Homme Petrus (I6338)
 
179 Boer NIJHOLT, Harmen Lykles (I7289)
 
180 Boer VAN DER LAAN, Sytse Jeens (I16159)
 
181 Boer JANSMA, Meine Klazes (I16167)
 
182 Boer HOOGLAND, Bouwe Jans (I16168)
 
183 boer 1749, overl. Kornwerd 4-4-1806, ged.(rk) Makkum 3-5-1729
(Getuige: Reinouw Ides), 
Sierig (Sierk) Hessels (I4785)
 
184 Boer in Heidenskip(Friesland) de "Grote Hel"(39 koeien, 6 kalveren, 1 paard, 1780) BRUYNSMA, Eelke Eelkes (de Oude) (I5009)
 
185 boer te Wollegaast (Spannenburg)(Friesland) BRUINSMA, Simcke Wouters (I4790)
 
186 Boer te Workum(Friesland) op de "Grote Hel" (31 koeien en vaarzen en 3 paarden, 1798) DE JONG, Homme Eelkes (I2870)
 
187 boer te Ymswolde (Eemswoude) onder Tjerkwerd, geboren te Ypecolsga. Sjoerd Piers is 08-03-1782 te Eemswoude overleden. hij trouwt 25-05-1755 te Woudsend met Hiltje Pieters, dochter van Pieter Eelkes en Jisk Doekles, geboren te Ypecolsga en overleden 04-06-1791 te Burgwerd. NOTA, Sjoerd Piers (I4795)
 
188 Boer te Ypecolsga(Friesland) NN, Jentje Ruurds (I2742)
 
189 boer te Ypecolsga(Friesland) BRUYNSMA, Eelke Eelkes (I5006)
 
190 Boerderij "de Rode Hel" OVERMEER, Lieuwe Ages (I6070)
 
191 Boerenarbeider en veehouder GENEE, Bauke Thomas (I3579)
 
192 Boerenbedrijf KLOOSTERHOF, Harmen Jelles (I2808)
 
193 Boerenbedrijf en kerkmeester RK-gemeente Sint Nicolaasga RYPKEMA, Tjitske Wybes (I7503)
 
194 Boerenbedrijf en slager NIJHOLT, Jan Harmens (I7475)
 
195 Boerendienstmeid GENEE, Annigjen Ottes (I2804)
 
196 Boerenknecht VAN DER ZEE, Jan Rinkes (I3389)
 
197 Boerenknecht BROUWER, Albert Fokkes (I6356)
 
198 Boerenknecht VELTKAMP, Jacob (I7447)
 
199 Boerenknecht DE LANGE, Andries Lubberts (I7500)
 
200 Boerenknecht JORNA, Bauke (I7564)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 243» Volgende»