Aantekeningen


Treffers 14,151 t/m 14,200 van 14,324

      «Vorige «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
14151 Workum, dopen, doopjaar 1810
Dopeling: Jans
Gedoopt op 28 januari 1810 in Workum
Zoon van Engel Tietes en Gertje Eeltjes
Peter: Foeke Tietes
Opm.: Doopnaam is Johannes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JAN
Vader : ENGEL TIETES
Moeder : GEERTJE EELKES
Peter : FOEKE TIETES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Workum, doop 1696-1812 Inventarisnr. : DTB 867
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 13-5-2008 
DE WOLFF, Jan Engeles (I8690)
 
14152 Workum, dopen, doopjaar 1811
Dopeling: Tiete
Gedoopt op 3 maart 1811 in Workum
Zoon van Wabe Gerbens en Grietje Jans de Groene
Meter: Baukje Gerbens
Opm.: Doopnaam is Titus, de ouders uit Nieuwendam
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TIETE
Vader : WABE GERBENS
Moeder : GRIETJE JANS
Meter : BAUKJE GERBENS,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Workum, doop 1696-1812 Inventarisnr. : DTB 867
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 13-5-2008 
NN, Tiete Wabes (I6907)
 
14153 Workum, dopen, doopjaar 1811
Dopeling: Witske
Gedoopt op 15 december 1811 in Workum
Dochter van Engel Tietes en Gertje Eeltjes
Meter: Oeke Annes
Opm.: Doopnaam is Wissia
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : WIETSKE
Vader : ENGEL TIETES
Moeder : GEERTJE EELKES
Meter : OEKJE ANNES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Workum, doop 1696-1812 Inventarisnr. : DTB 867
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 13-5-2008 
DE WOLFF, Wytske Engeles (I8691)
 
14154 Workum, dopen, doopjaar 1812
Dopeling: Jantje
Gedoopt op 23 september 1812 in Workum
Dochter van Wabe Gerbens Wolf en Grietje Jans
Meter: Remkje Jans
Opm.: Doopnaam is Johanna
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JANKE
Vader : WABE GERBENS
Moeder : GRIETJE JANS
Meter : RIEMKJE JANS,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Workum, doop 1696-1812 Inventarisnr. : DTB 867
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 13-5-2008 
WOLF, Janke Wabes (I6909)
 
14155 Workum, dopen, geboortejaar 1781, doopjaar 1781
Dopeling: Meindert
Geboren op 15 april 1781 in Workum
Gedoopt op 16 april 1781 in Workum
Zoon van Oene Jentkes en Hiltje Christiaans
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : MEINERT
Vader : OENE JENTJES
Moeder : HILTJE CHRISTIAANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Workum, doop 1772-1789 Inventarisnr. : DTB 857 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 2-10-2008 
BOSBOER, Meindert Cornelis (I7193)
 
14156 Workum, dopen, geboortejaar 1787
Kind: Elke
Geboren op 6 april 1787 onder Workum
Zoon van Homme Elkes en Akke Rueds
Opm.: Vroedvrouw is Hijkke Jans, de ouders zijn Rooms Katholiek
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Kind : EELKE
Vader : HOMME EELKES
Moeder : AUKJE RUURDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Vroedvrouw Workum, geboorten 1784-1810 Inventarisnr. : DTB 836
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 20-06-2006 
DE JONG, Eelke Hommes (I10439)
 
14157 Workum, dopen, geboortejaar 1791
Geboren op 11 maart 1791 in Workum
Kind: Sipkie, dochter
Vader: Pols Hijlkes Tromp
Moeder: Antie Arijans Ketelaar
Opm.: Vroedvrouw is Hijkke Jans,de ouders zijn Rooms Katholiek
Gestandaardiseerde namen:
Kind: SIPKJE
Vader: ..... HIELKES TROMP
Moeder: ANTJE ..... KETELAAR
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)Vroedvrouw Workum, geboorten 1784-1810 Inventarisnr. : DTB 836 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 20-6-2006 
TROMP, Sipkje Palses (I14597)
 
14158 Workum, dopen, geboortejaar 1792
Geboren op 20 september 1792 in Workum
Kind: Sipkje, dochter
Vader: Pols Hijlkes Tromp
Moeder: Antje Arjens Ketelaar
Opm.: Vroedvrouw is Hijkke Jans,de ouders zijn Rooms Katholiek
Gestandaardiseerde namen:
Kind: SIPKJE
Vader: ..... HIELKES TROMP
Moeder: ANTJE ARJENS KETELAAR
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)Vroedvrouw Workum, geboorten 1784-1810 Inventarisnr. : DTB 836 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 20-6-2006 
TROMP, Sipkje Palses (I14600)
 
14159 Workum, dopen, geboortejaar 1793
Geboren op 24 november 1793 in Workum
Kind: Arjan, zoon
Vader: Pols Hijlkes Tromp
Moeder: Antje Arjens Ketelaar
Opm.: Vroedvrouw is Hijkke Jans,de ouders zijn Rooms Katholiek
Gestandaardiseerde namen:
Kind: ARJEN
Vader: ..... HIELKES TROMP
Moeder: ANTJE ARJENS KETELAAR
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)Vroedvrouw Workum, geboorten 1784-1810 Inventarisnr. : DTB 836 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 20-6-2006 
TROMP, Arjen Palses (I14598)
 
14160 Workum, dopen, geboortejaar 1793
Geboren op 24 november 1793 in Workum
Kind: Hijlke, zoon
Vader: Pols Hijlkes Tromp
Moeder: Antje Arjens Ketelaar
Opm.: Vroedvrouw is Hijkke Jans,de ouders zijn Rooms Katholiek
Gestandaardiseerde namen:
Kind: HIELKE
Vader: ..... HIELKES TROMP
Moeder: ANTJE ARJENS KETELAAR
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)Vroedvrouw Workum, geboorten 1784-1810 Inventarisnr. : DTB 836 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 20-6-2006 
TROMP, Hijlke Palses (I14599)
 
14161 Workum, dopen, geboortejaar 1795
Geboren op 20 april 1795 in Workum
Kind: Sipkje, dochter
Vader: Pols Hijlkes Tromp
Moeder: Antje Arjens Ketelaar
Opm.: Vroedvrouw is Hijkke Jans,de ouders zijn Rooms Katholiek
Gestandaardiseerde namen:
Kind: SIPKJE
Vader: ..... HIELKES TROMP
Moeder: ANTJE ARJENS KETELAAR
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)Vroedvrouw Workum, geboorten 1784-1810 Inventarisnr. : DTB 836 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 20-6-2006 
TROMP, Sipkje Palses (I14601)
 
14162 Workum, dopen, geboortejaar 1796
Geboren op 31 juli 1796 in Workum
Kind: Hijlkje, zoon
Vader: Poulis Hijlkes Tromp
Moeder: Antje Arjans Ketelaar
Opm.: Vroedvrouw is Hijkke Jans,de ouders zijn Rooms Katholiek
Gestandaardiseerde namen:
Kind: .....
Vader: PAULUS HIELKES TROMP
Moeder: ANTJE ARJENS KETELAAR
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)Vroedvrouw Workum, geboorten 1784-1810 Inventarisnr. : DTB 836 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 20-6-2006 
TROMP, Hijlkje Palses (I14596)
 
14163 Workum, dopen, geboortejaar 1811
Kind: Gerben
Geboren op 4 maart 1811 in Workum
Zoon van Wabe Gerbens en Grietje Jans
Opm.: Vroedvrouw is Jouwerke Gerbens, de ouders zijn Rooms Katholiek
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Kind : GERBEN
Vader : WABE GERBENS
Moeder : GRIETJE JANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Vroedvrouw Workum, geboorten 1784-1811 Inventarisnr. : DTB 835
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 20-6-2006 
WOLF, Gerben Wabes (I6908)
 
14164 Workum, huwelijken 1741
Vermelding: Attestatie afgegeven op 8 september 1741 in Workum
Man : Tiete Ruurds afkomstig van Heidenschap
Vrouw : Trijn Engles afkomstig van Workum
Opmerking : met attestatie naar Oudega
Gestandaardiseerde namen: TIETE RUURDS en TRIJNTJE ENGELS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Workum 1737-1772 Inventarisnr.: 861
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1741
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 september 1741 in Nijega
Man : Tiete Ruurds afkomstig van Heidenschap, onder de klokslag van Oudega
Vrouw : Tryn Engeles afkomstig van Workum
Opmerking : Op verzoek getrouwd in de kerk van Nijega
Gestandaardiseerde namen: TIETE RUURDS en TRIJNTJE ENGELS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Kolderwolde 1690-1810 Inventarisnr.: 382
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F42
 
14165 Workum, huwelijken 1743
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 oktober 1743 in Workum
Man : Lieuwe Lieuwes afkomstig van Workum
Vrouw : Attie Tietes afkomstig van Workum
Gestandaardiseerde namen: LIEUWE LIEUWES en AATJE TIETES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Workum 1734-1768 Inventarisnr.: 848
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Workum, huwelijken 1743
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 oktober 1743 in Workum
Man : Lieuwe Lieuwes afkomstig van Workum
Vrouw : Attie Tietes afkomstig van Workum
Gestandaardiseerde namen: LIEUWE LIEUWES en AATJE TIETES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Workum 1683-1761
Inventarisnr.: 844 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Workum, huwelijken 1743
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 oktober 1743 in Workum
Man : Lieuwe Lieuwes afkomstig van Workum
Vrouw : Attie Tietes afkomstig van Workum
Gestandaardiseerde namen: LIEUWE LIEUWES en AATJE TIETES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Workum 1696-1813 Inventarisnr.: 868
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Workum, huwelijken 1743
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 oktober 1743 in Workum
Man : Lieuwe Lieuwes
Vrouw : Atje Tiettes
Gestandaardiseerde namen: LIEUWE LIEUWES en AATJE TIETES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Workum 1696-1813 Inventarisnr.: 868
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Workum, huwelijken 1743 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 oktober 1743 in Workum
Man : Lieuwe Lieuwes
Vrouw : Atje Tiettes
Gestandaardiseerde namen: LIEUWE LIEUWES en AATJE TIETES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)Trouwregister Gerecht Workum 1683-1761 Inventarisnr.: 844
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1039
 
14166 Workum, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 april 1754 in Workum
Man : Gerben Tietes afkomstig van Workum
Vrouw : Anke Wabes afkomstig van Oudega
Gestandaardiseerde namen: GERBEN TIETES en ANTJE WABES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Workum 1734-1768 Inventarisnr.: 848
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Workum, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 april 1754 in Workum
Man : Gerben Tietes afkomstig van Workum
Vrouw : Anke Wabes afkomstig van Oudega
Gestandaardiseerde namen: GERBEN TIETES en ANTJE WABES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Workum 1737-1772
Inventarisnr.: 861 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Workum, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 april 1754 in Workum
Man : Gerben Tietes
Vrouw : Anke Wabes
Gestandaardiseerde namen: GERBEN TIETES en ANTJE WABES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Workum 1696-1813 Inventarisnr.: 868
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1041
 
14167 Workum, huwelijken 1765
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 april 1765 in Workum
Man: Eelke Eelkes Vrouw: Tietske Sierps
Gestandaardiseerde namen: EELKE EELKES en TJITSKE SEERPS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Workum 1696-1813 Inventarisnr.: DTB 868
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
 
Gezin F945
 
14168 Workum, huwelijken 1781
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 mei 1781 in Workum
Bruidegom: Paltz Hylkes Tromp afkomstig van Workum
Bruid: Sipkjen Reins afkomstig van Wons
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: PAULUS HIELKES TROMP
Bruid: SIPKJE REINS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL)Trouwregister Gerecht Workum 1768-1810 Inventarisnr.: DTB 849 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172527868
 
14169 Workum, huwelijken 1784
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 juni 1784 in Workum
Man : Homme Eelkis
Vrouw : Akke Ruuds
Opmerking : hij is wees; huisman; met consent van haar vader aangegeven door Jan Ijpkes
Gestandaardiseerde namen: HOMME EELKES en AUKJE RUURDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Workum 1696-1813 Inventarisnr.: DTB 868
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Workum, huwelijken 1784
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 juni 1784 in Workum
Man : Homme Eelkes afkomstig van Workum
Vrouw : Akke Ruurds afkomstig van Workum
Opmerking : hij is wees; huisman; met consent van haar vader aangegeven door Jan IJpkes
Gestandaardiseerde namen: HOMME EELKES en AUKJE RUURDS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Workum 1768-1810 Inventarisnr.: DTB 849
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F939
 
14170 Workum, huwelijken 1786
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 januari 1786 in Workum
Man : Rintje Idses afkomstig van Workum
Vrouw : Zytske Gerbens afkomstig van Workum
Opmerking : hij is weduwnaar
Gestandaardiseerde namen: RINTJE IDSES en SIETSKE GERBENS
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Workum 1768-1810 Inventarisnr.: DTB 849 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172525428
 
14171 Workum, huwelijken 1793
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 mei 1793 in Nieuwendam
Man : Wabe Gerbens afkomstig van Workum
Vrouw : Grietje Jans Groen afkomstig van Nieuwendam
Gestandaardiseerde namen: WABE GERBENS en GRIETJE JANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Workum 1768-1810 Inventarisnr.: 849
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
 
14172 Workum, huwelijken 1793
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 mei 1793 in Nieuwendam
Man : Wabe Gerbens afkomstig van Workum
Vrouw : Grietje Jans Groen afkomstig van Nieuwendam
Gestandaardiseerde namen: WABE GERBENS en GRIETJE JANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Workum 1768-1810 Inventarisnr.: 849
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172525427
 
14173 Workum, huwelijken 1796
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 januari 1796 in Workum
Man : Pier Sjoeds
Vrouw : Sytsche Gerbens
Gestandaardiseerde namen: PIER SJOERDS en SIETSKE GERBENS
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Rooms-katholieke parochie Workum 1696-1813 Inventarisnr.: DTB 868
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Workum, huwelijken 1796
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 januari 1796 in Workum
Man : Pier Sjoerds afkomstig van Workum
Vrouw : Zietske Gerbens afkomstig van Workum
Opmerking : hij is wees
Gestandaardiseerde namen: PIER SJOERDS en SIETSKE GERBENS
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Workum 1768-1810 Inventarisnr.: DTB 849
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172525432
 
14174 Workum, huwelijken 1801
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 juli 1801 in Workum
Man : Meindert Cornelis afkomstig van Workum
Vrouw : Anke Rintkes afkomstig van Workum
Gestandaardiseerde namen: MEINERT KORNELIS en ANTJE RINTJES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Workum 1785-1811 Inventarisnr.: DTB 842 Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172525430
 
14175 Workum, huwelijken 1807
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 oktober 1807 in Workum
Bruidegom: Jan Lieuwes afkomstig van Workum
Bruid: Dieuwke Eelkes afkomstig van Workum
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN LIEUWES Bruid: DIEUWKE EELKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Workum 1785-1811 Inventarisnr.: DTB 842
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F1172528247
 
14176 Workum, huwelijken 1808
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 januari 1808 in Workum
Man : Tjitte Foekes afkomstig van Workum
Vrouw : Antje Sjoerds (Tjeerds) afkomstig van Workum
Gestandaardiseerde namen: TIETE FOEKES en ANTJE .....
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Ondertrouwregister Gerecht Workum 1785-1811 Inventarisnr.: 842
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Workum, huwelijken 1808
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 januari 1808 in Workum
Man : Tjitte Foekes afkomstig van Workum
Vrouw : Antje Sjoerds (Tjeerds) afkomstig van Workum
Gestandaardiseerde namen: TIETE FOEKES en ANTJE .....
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Workum 1696-1813 Inventarisnr.: 868
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar 
Gezin F6342
 
14177 www.b-zwart.nl Gezin F1384
 
14178 Wymbritseradeel overlijden/begraven 1807
Overleden: Hylkjen Alberts
Datum : 19 november 1807
Plaats : Woudsend
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: HIELKJE ALBERTS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Grietenij Wymbritseradeel, register van overledenen 1806-1811 Inventarisnr.: 870
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Wijzigingsdatum: 02-01-2007 
NN, Hylkjen Alberts (I3337)
 
14179 Wymbritseradeel overlijden/begraven 1808
Overleden: Anskjen Gerkes, oud 77 jaar
Datum : 2 september 1808
Plaats : Oudega
Opm. : De overledene was weduwe
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: ANSKJE GERKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Grietenij Wymbritseradeel, register van overledenen 1806-1811 Inventarisnr.: DTB 870
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Wijzigingsdatum: 2-1-2007

Wymbritseradeel overlijden/begraven 1808
Overleden: Anskjen Gerkes
Datum : 2 september 1808
Plaats : Oudega
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: ANSKJE GERKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Grietenij Wymbritseradeel, register van overledenen 1806-1811 Inventarisnr.: DTB 870
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Wijzigingsdatum: 2-1-2007 
(HOYTEMA), Anske Gerkes (I2853)
 
14180 Wymbritseradeel overlijden/begraven 1808
Overleden: Jan Tiettes, oud 50 jaar
Datum : 5 juli 1808
Plaats : Abbega
Opm. : De overledene was gehuwd
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: JAN TIETES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Grietenij Wymbritseradeel, register van overledenen 1806-1811 Inventarisnr.: 870
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Wijzigingsdatum: 02-01-2007 
DE WOLFF, Jan Tjittes (I52)
 
14181 Wymbritseradeel overlijden/begraven 1808
Overleden: Siebren Murks
Datum : 18 maart 1808
Plaats : Idzega
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: SIEBREN MURKS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Grietenij Wymbritseradeel, register van overledenen 1806-1811 Inventarisnr.: DTB 870
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Wijzigingsdatum: 2-1-2007 
IDZEGA, Siebren Murks (I2862)
 
14182 Wymbritseradeel overlijden/begraven 1809
Overleden: Haukjen Jans
Datum : 20 februari 1809
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: HOUKJE JANS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. Parochie Woudsend, register van overledenen 1779-1810 Inventarisnr.: DTB 893
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Wijzigingsdatum: 2-1-2007 
FLUITMAN, Houkje Gerbens (I3459)
 
14183 Wymbritseradeel overlijden/begraven 1810
Overleden: Rudevicus Fleutman, oud 69 jaar
Datum : 3 september 1810
Plaats : Westhem
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: .....
..... = naam of patroniem komt nog niet in de Thesaurus voor
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Grietenij Wymbritseradeel, register van overledenen 1806-1811 Inventarisnr.: DTB 870
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Wijzigingsdatum: 2-1-2007 
FLUITMAN, Ruurd Gerbens (I12528)
 
14184 Wymbritseradeel, doopjaar 1793
Woudsend, Doop R.K. Par. 1754-1811 DTB: 893
Dopeling: Fatina (Fokjen)
Gedoopt op 14 oktober 1793 in Woudsend
Kind van Tjisse Martens en Antje Sijtzes
Opm.: Peter Zitze Hendriks
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : .....
Vader : TJITSE MARTENS
Moeder : ANTJE SIETSES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
JONKMAN, Fokje Tjisses (I3536)
 
14185 Wymbritseradeel, doopjaar 1795
Woudsend, Doop R.K. Par. 1754-1811 DTB: 893
Dopeling: Agata (Akke)
Gedoopt op 20 september 1795 in Woudsend
Dochter van Tjisse Martens en Antje Sijtzes
Opm.: Meter Akke Martens
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : AGATHA
Vader : TJITSE MARTENS
Moeder : ANTJE SIETSES
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
JONKMAN, Agatha Tjisses (I7179)
 
14186 Wymbritseradeel, doopjaar 1797
Woudsend, Doop R.K. Par. 1754-1811 DTB: 893
Dopeling: Agata (Akke)
Gedoopt op 26 april 1797 in Woudsend
Dochter van Tjisse Martens en Antje Sijtzes
Opm.: Meter Akke Martens
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : AGATHA
Vader : TJITSE MARTENS
Moeder : ANTJE SIETSES
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
JONKMAN, Agatha Tjisses (I7180)
 
14187 Wymbritseradeel, doopjaar 1799
Woudsend, Doop R.K. Par. 1754-1811 DTB: 893
Dopeling: Catharina
Gedoopt op 28 augustus 1799 in Woudsend
Dochter van Tjisse Martens en Antje Sijtzes
Opm.: Meter Sibbeltje Jacobs
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : CATHARINA
Vader : TJITSE MARTENS
Moeder : ANTJE SIETSES
Wijzigingsdatum: 15-11-2005 
JONKMAN, Catharina Tjisses (I7181)
 
14188 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1724
Dopeling: Vrouk
Gedoopt op 20 juni 1724 in Blauwhuis
Dochter van Tiallink Laes en Aaltie Wibes
Meter: Sibbeltien Menses
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : FROUKJE
Vader : TJALLING LASES
Moeder : AALTJE WIEBES
Meter : SIBBELTJE MINSES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
NN, Frouk Tjallings (I4554)
 
14189 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1731
Dopeling: Laes
Gedoopt op 25 juli 1731 in Blauwhuis
Zoon van Tiallink Laes en Aaltien Wiebes
Aanwezig: Hebke Laeses
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : LAAS
Vader : TJALLING LASES
Moeder : AALTJE WIEBES
Aanwezige : HEPKE of HEPKJE LASES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
Laes Tjallings (I4673)
 
14190 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1733
Dopeling: Ansk
Geboren in Oudega
Gedoopt op 6 oktober 1733 in Blauwhuis
Kind van Gerke Sioukes en Itske Sioerts
Meter: Sitske Siebes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ANSKE of ANSKJE
Vader : GERKE SJOUKES
Moeder : IDSKE SJOERDS
Meter : SIETSKE SIEBES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-01-2008 
(HOYTEMA), Anske Gerkes (I2853)
 
14191 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1734
Dopeling: Laes
Gedoopt op 17 november 1734 in Blauwhuis
Zoon van Tiallink Laes en Aaltie Wibes
Aanwezig: Hebke Lases
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : LAAS
Vader : TJALLING LASES
Moeder : AALTJE WIEBES
Aanwezige : HEPKE of HEPKJE LASES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
VAN DER ZEE, Laes Tjallings (I6031)
 
14192 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1736
Gedoopt op 16 december 1736
Dopeling: Hylke
Vader: Pals Hylkes
Moeder:
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: HIELKE of HIELKJE
Vader: PAULUS HIELKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge, doop 1609-1811 Inventarisnr. : DTB 887
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 13-5-2008 
TROMP, Hylke Palses (I3338)
 
14193 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1747
Dopeling: Wiebe
Gedoopt op 21 maart 1747 in Blauwhuis
Kind van Epke Roemers en Frouck Tiallinks
Peter: Tiallinck Laases
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : WIEBE of WIEPKJE
Vader : IEPKE RODMERS
Moeder : FROUKJE TJALLINGS
Peter : TJALLING LASES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
NN, Wiebe Epkes (I4872)
 
14194 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1748
Dopeling: Altien
Gedoopt op 25 april 1748 in Blauwhuis
Dochter van Epke Roemers en Frouck Tiallinks
Meter: Altien Tiallinks
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : AALTJE
Vader : IEPKE RODMERS
Moeder : FROUKJE TJALLINGS
Meter : AALTJE TJALLINGS,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
NN, Altien Epkes (I4455)
 
14195 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1748
Dopeling: Douwe
Gedoopt op 29 september 1748 in Blauwhuis
Kind van Gerrit Douwes en Gerberig Hennes
Peter: Gabe Douwes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : DOUWE of DOUWTJE
Vader : GERRIT DOUWES
Moeder : GERBRICHJE HINNES
Peter : GABE DOUWES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-1-2008 
LIGTHART, Douwe Gerrits (I5452)
 
14196 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1748
Geboren in Tjerkwerd
Gedoopt op 26 februari 1748 in Blauwhuis
Dopeling: Aarien, zoon
Vader: Kerst Hilkes
Moeder: Attien Riemers
Aanwezig: Sibbele Hilkes
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: ARJEN
Vader: KARST HIELKES
Moeder: AATJE RIEMERS
Aanwezig: SIBBELE of SIBBELTJE HIELKES
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar 
NN, Arjen Kerstes (I4446)
 
14197 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1756
Dopeling: Riemer
Geboren in Hieslum
Gedoopt op 23 juni 1756 in Blauwhuis
Kind van Ruer Riemers en Anske Gerkes
Peter: Riemer Ruers
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : RIEMER of RIEMKJE
Vader : RUURD RIEMERS
Moeder : ANSKJE GERKES
Peter : RIEMER RUURDS,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-01-2008 
HUITEMA, Riemer Ruurds (I2854)
 
14198 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1757
Dopeling: Acke
Geboren in Hieslum
Gedoopt op 27 augustus 1757 in Blauwhuis
Kind van Ruer Riemers en Anske Gerkes
Meter: Attien Kerst
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : AKE of AUKJE
Vader : RUURD RIEMERS
Moeder : ANSKJE GERKES
Meter : AATJE KARSTES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) R.K. par. Blauwhuis, doop 1704-1816 Inventarisnr. : DTB 891
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 15-01-2008 
HUITEMA, Akke Ruurds (I2855)
 
14199 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1757
Dopeling: Tjerk
Gedoopt op 23 februari 1757 in Heeg
Kind van Hoijte Klazes en Tiet Tietes
Doopheffer: Aaltje Klazes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TJERK of TJERKJE
Vader : HOITE KLASES
Moeder : TIETJE TIETES
Doopheffer: EELSE of AALTJE KLASES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Heeg, doop 1747-1810 Inventarisnr. : DTB 892
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
HUITEMA, Tjerk Huites (I15145)
 
14200 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1758
Dopeling: Titus
Gedoopt op 13 juni 1758 in Heeg
Zoon van Huijte Klazes en Tiet Tietes
Doopheffer: Yds Tietes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TIETE
Vader : HOITE KLASES
Moeder : TIETJE TIETES
Doopheffer: IDS of JETSKE TIETES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Heeg, doop 1747-1810 Inventarisnr. : DTB 892
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 26-3-2008 
HUITEMA, Tjitte Hoytes (I8222)
 

      «Vorige «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 Volgende»