Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 28 van 28

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
TEKSTRA, Andrieske Sikkes 
 29 dec 1790Wirdum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6734
2
OOSTRA, Oeke Sybrens 
 ca. 29 dec 1805 I10250
3
SMEDING, Doetje 
 29 dec 1816Baarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13278
4
HETTINGA, Antje Johannes 
 29 dec 1835Gaasterlân-Sleat(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1062
5
ENGWERDA, Meindert 
 29 dec 1839Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16522
6
KRUL, Trijntje Meinderts 
 29 dec 1839Hemelumer Oldeferd(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12039
7
ENGWERDA, Harmen 
 29 dec 1850Hennaarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11039
8
VELTMAN, Ybeltje 
 29 dec 1850Menaldumadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17616
9
HOGELING, Johannes 
 29 dec 1855Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I929
10
WITTEVEEN, Josephina Maria 
 29 dec 1860Haskerland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7688
11
HOEKSTRA, Johannes 
 29 dec 1862Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17973
12
HOEKSTRA, Ypke 
 29 dec 1862Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17972
13
ELZINGA, Hendrik Hotzes 
 29 dec 1863Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1053
14
TERBRAAK, Gerrit 
 29 dec 1878Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5824
15
NOTA, Eke Pieters 
 29 dec 1879Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5550
16
DE JONG, Titus 
 29 dec 1881Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10276
17
KRIJNEN, Johannes 
 29 dec 1885Bussum(Noord Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14749
18
RYPKEMA, Meindert 
 29 dec 1885Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10302
19
AUKES, Pier 
 29 dec 1887Gaasterlân-Sleat(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3762
20
NIJHOLT, Epke 
 29 dec 1891Sint Nicolaasga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7754
21
SPIJKERMAN, Djoeke 
 29 dec 1892Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I943
22
JELLEMA, Pier 
 29 dec 1896Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10971
23
OPDAM, Hieke 
 29 dec 1896Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10728
24
VELDMAN, Maria 
 29 dec 1896Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12677
25
DE JONG, Yette 
 29 dec 1897Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14737
26
BURGSTAHLER, Lydia Bertha 
 29 dec 1899Grand Rapids(Kent)(Michigan)(USA) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8366
27
HOUBEN, Pietje 
 29 dec 1906Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17920
28
SYBESMA, Jan 
 29 dec 1910Franekeradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19123

Gedoopt

Treffers 1 t/m 5 van 5

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
TROMP, Iebeltje (Ivetta) Palses 
 29 dec 1786Woudsend(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14589
2
TEKSTRA, Andrieske Sikkes 
 29 dec 1790Wytgaard(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6734
3
ORSEL, Berend Arends 
 29 dec 1796Steenwijkerwold(Overijssel) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6135
4
OOSTRA, Oeke Sybrens 
 29 dec 1805Oosterwierum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10250
5
SLAGER, Meike Roelofs 
 29 dec 1811Noordwolde(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9524

Overleden

Treffers 1 t/m 29 van 29

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
VAN DER LAAN, Jeen Sytzes 
 29 dec 1830Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16157
2
MIEDEMA, Trijntje 
 29 dec 1843Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2360
3
BUWALDA, Jacob Tjeerds 
 29 dec 1853Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5034
4
SYMONSMA, Sjoukje Simons 
 29 dec 1853Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19760
5
VAN BALEN, Arjen Gerrits 
 29 dec 1857Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6592
6
BOUMA, Libbe Bonnes 
 29 dec 1859Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7526
7
VELTMAN, Jeltje Arends 
 29 dec 1859Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8417
8
VERWER, Sjoerd Idses 
 29 dec 1862Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6548
9
FOEKEMA, Otte Sybolts 
 29 dec 1875Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5134
10
VALLINGA, Eeltje 
 29 dec 1885Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17748
11
JASPER, Rinske Klazes 
 29 dec 1905Lemsterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I927
12
DIJKSTRA, Helena 
 29 dec 1909Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16265
13
NIJHOLT, Catharina 
 29 dec 1918Sint Nicolaasga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8261
14
VAN DER HAAS, Johannes Petrus 
 29 dec 1920's-Gravenhage(Zuid Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19459
15
JORNA, Willebrordus 
 29 dec 1924Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6434
16
GALEMA, Sybrigje 
 29 dec 1925Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7760
17
DE BOER, Agatha Anna Maria 
 29 dec 1927Hilversum(Noord Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16798
18
DRAGT, Johanna 
 29 dec 1933Groningen(Groningen) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15660
19
DRAGT, Johanna 
 29 dec 1933Groningen(Groningen) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19522
20
KEMME, Maria Elisabeth 
 29 dec 1934Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6471
21
VAN DER MEER, Bauke 
 29 dec 1937Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17288
22
WAGENAAR, Age 
 29 dec 1937Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11410
23
VAN DER WEY, Sytske 
 29 dec 1938Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18898
24
DAMES, Josina Antonia 
 29 dec 1940 I15853
25
TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, Assuerus 
 29 dec 1943Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18548
26
LIMBEEK, Klazina 
 29 dec 1949Groningen(Groningen) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8506
27
SIMONSMA, Petrus 
 29 dec 1967Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19488
28
TEERENSTRA, Johanna 
 29 dec 1967Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19199
29
DE BOER, Piet 
 29 dec 1980 I16853

Getrouwd

Treffers 1 t/m 4 van 4

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
TINGA, Yde Teyes 
HAGEDOORN, Uilkjen Klazes 
 29 dec 1837Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11537
I11538
2
JORNA, Sjouke Ruurds 
BOUMA, Grietje Wouters 
 29 dec 1878Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10576
I10577
3
BOUMA, Johannes 
WALTA, Agatha 
 29 dec 1924Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18962
I18961
4
GALEMA, Nicolaas Bonifacius 
ANDRINGA, Agatha 
 29 dec 1937Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16844
I16849