Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 28 van 28

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Cecilia Arjens 
 2 jun 1779Folsgare(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4502
2
VELDMAN, Rinske 
 2 jun 1820Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7033
3
PLANTINGA, Iemkjen 
 2 jun 1825Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5588
4
DE JONG, Marijke Hendriks 
 2 jun 1826Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12626
5
JELLESMA, Folkert 
 2 jun 1839Hemelumer Oldeferd(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16954
6
DE VRIES, Mettje 
 2 jun 1853Franekeradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17655
7
VELDMAN, Petrus 
 2 jun 1853Hindeloopen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5908
8
VAN BALEN, Ytje Gerrits 
 02 jun 1859Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6593
9
DAMES, Servasius 
 2 jun 1863Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15517
10
HUITEMA, Martzen 
 2 jun 1872Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18482
11
VELDMAN, Willem 
 2 jun 1875Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15664
12
GERMANS, Cyprianus Renoldus 
 2 jun 1878Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17804
13
SCHEPERS, Cornelis 
 2 jun 1879Driel(Gelderland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18875
14
DE WOLFF, Hermanus 
 2 jun 1886Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I766
15
GALAMA, Baukje 
 2 jun 1886Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17525
16
DEDEN, Cecilia 
 2 jun 1893Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13513
17
VELDMAN, Allert 
 2 jun 1895Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14816
18
BRUINSMA, Jan 
 2 jun 1896Hennaarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11392
19
BRATTINGA, Sjoerd 
 2 jun 1897Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12693
20
HOUTSMA, Rinske 
 2 jun 1897Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10208
21
POSTHUMA, Andries 
 2 jun 1898Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17727
22
LEMSTRA, Baukje 
 2 jun 1902Witmarsum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15134
23
BOERSMA, Baukje 
 2 jun 1903Gaasterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19037
24
HETTEMA, Ida Agatha Waltruda 
 2 jun 1906Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17363
25
SIJTSMA, Baukje 
 2 jun 1907Franekeradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1642
26
SYBESMA, Doetje 
 2 jun 1911Franekeradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19136
27
SEERDEN, Elisabeth Gertrude Wilhelmina 
 2 jun 1923Schaesberg(nu Landgraaf)(Limburg) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1221
28
NIJHOLT, Johannes Dominicus 
 2 jun 1933Lemmer(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8915

Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
ENGWERDA, Frans Meinderts 
 2 jun 1812Nijland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16438

Overleden

Treffers 1 t/m 28 van 28

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
KUIPERS, Folkert Jacobs 
 2 jun 1811Westhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7245
2
VAN DER MEULEN, Tjetzke Lieuwes 
 2 jun 1812Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5528
3
VAN DER ZEE, Hieltje Tjallings 
 02 jun 1822Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6024
4
PALSTRA, Sjoerd Gerbens 
 2 jun 1824Dronrijp(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16300
5
RYPKEMA, Iemkjen Meyes 
 2 jun 1829Gaasterland(Friesland). Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12571
6
HALMA, Catharina Johannes 
 2 jun 1840Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17666
7
WITTEVEEN, Froukjen Tjebbes 
 02 jun 1844Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7319
8
JORNA, Anne Jilderts 
 02 jun 1870Dokkum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6420
9
VAN DER WEY, Trijntje Sjoerds 
 2 jun 1870Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7336
10
VAN AALZUM, Anne 
 2 jun 1877Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11784
11
HUITEMA, Levenloos kind 
 2 jun 1882Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10504
12
HUITEMA, Levenloos kind 
 2 jun 1882Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10505
13
AGRICOLA, Fenne Sakes 
 2 jun 1886Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9965
14
DIJKSTRA, Levenloos kind 
 02 jun 1886 I2948
15
AGRICOLA, Harmen 
 2 jun 1893Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9957
16
DE JONG, Jantje 
 2 jun 1893Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14809
17
DE JONG, Jantje 
 2 jun 1893 I16229
18
VAN DER WERF, Haye Douwes 
 2 jun 1895Tjerkwerd(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3629
19
VAN DER WEIDE, Ybeltje 
 02 jun 1897Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6554
20
VAN DER BERG, Gatske 
 2 jun 1916Steenwijkerwold(Overijssel) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10611
21
VAN DEN BERG, Froukje 
 2 jun 1919Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11187
22
VAN DER MEER, Oeke Lamberts 
 2 jun 1934Sint Nicolaasga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8220
23
VAN DER HEIDE, Jacobje 
 2 jun 1943Berlikum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2139
24
DAMSMA, Jildert 
 2 jun 1945Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10035
25
DE BOER, Jetske 
 2 jun 1949Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18817
26
HOEKSTRA, Fokje 
 2 jun 1957Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18537
27
KNOOP, Anthoon 
 2 jun 1978Oud-Heverlee(België) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7925
28
VAN DER WONING, Poppe Johan 
 2 jun 1984Losser(Overijssel) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17119

Getrouwd

Treffers 1 t/m 26 van 26

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
DE JONG, Eelke Hommes 
DE JONG(JUKKERS), Beitske Pieters 
 2 jun 1813Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10439
I11087
2
JURNA, Siebren Wokes 
SYBERTSMA, Feikjen Heerts 
 02 jun 1821Leeuwarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6736
I6737
3
VAN DER TOL, Joannes Harmens 
VAN DER HOEK, Maria Petris 
 2 jun 1821Leeuwarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19080
I19082
4
VAN DER ZEE, Sybren Ridzerds 
LIGTHART, Gerbrich Douwes 
 2 jun 1821Hennaarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4397
I5456
5
DAMSMA, Yge Rintjes 
VAN BALEN, Klaaske Arnoldus 
 2 jun 1832Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10030
I10031
6
FOPMA, Frans 
DUMAN, Froukje Hendrika 
 2 jun 1842 I13421
I13422
7
FLUITMAN, Bauke Ages 
HAARSMA, Eelkjen Reins 
 02 jun 1877Gaasterlân-Sleat(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6782
I6786
8
ROODHOF, Albert Jans 
GERSJES, Akke 
 2 jun 1882Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12618
I12619
9
BROUWER, Johannes 
DE LANGE, Marijke 
 2 jun 1893Hemelumer Oldeferd(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9833
I3118
10
JORNA, Jan 
TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, Maria 
 2 jun 1894Barradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18547
I18546
11
BEERSMA, Johannes 
NIJHOLT, Petronella 
 2 jun 1899Lemsterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8490
I7807
12
MEYER, Pieter 
AGRICOLA, Luutske 
 02 jun 1899Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6279
I6267
13
HOOGMA, Sikke 
PALSTRA, Anna Maria 
 2 jun 1901Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17922
I17910
14
VAN DER VELDE, Haye 
BONTHUIS, Wilhelmina Regina 
 02 jun 1902Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7600
I7599
15
HOOGHIEMSTRA, Hylke 
À NIJHOLT, Reinskje 
 02 jun 1904Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7634
I7891
16
SCHEPEN, Joeke 
À NIJHOLT, Antje 
 2 jun 1904Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8752
I7893
17
DRAAYER, Gerrit 
ZALMSTRA, Marijke 
 2 jun 1905Hemelumer Oldeferd(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12752
I12753
18
POSTMA, Tjietze 
ADEMA, Liskje 
 2 jun 1905Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12118
I12119
19
VAN DER WERF, Marten 
WITTEVEEN, Catharina 
 02 jun 1905Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6777
I6760
20
SYBESMA, Dirk 
JELLESMA, Sybrichje 
 2 jun 1906Franekeradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19130
I19131
21
JORRITSMA, Hendrik 
VAN DER VELDE, Hittje 
 2 jun 1907Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12554
I12553
22
RIJNJA, Gerben 
KRAMER, Anna 
 2 jun 1917Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18315
I18316
23
VAN DER MEER, Bauke Klazes 
HAARSMA, Regina 
 2 jun 1917Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19202
I19203
24
COPINI, Johannes Antonius 
NOTA, Gatske 
 2 jun 1920Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15585
I15586
25
VAN WOERDEN, Cornelis Lambertus Leonardus Victor 
JORNA, Hillegonda Monica 
 2 jun 1920Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8718
I7571
26
VAN DER HEIDE, Melle 
RONDEAU, Wieske Francine 
 2 jun 1959Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1956
I1968