Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 34 van 34

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
NOTA, Pieter Sjoerds 
 16 jun 1766Eemswoude(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5556
2
HUITEMA, Sjoukje Siebes 
 16 jun 1801Heeg(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12014
3
OOSTERDIJK, Hessel Thijsses 
 16 jun 1821Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1385
4
GERRITSMA, Johanna Harmens 
 16 jun 1829Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8120
5
OLSEN, Anna Bergina 
 16 jun 1833Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11824
6
VAN DER MEER, Andries Sybes 
 16 jun 1834Franekeradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19191
7
SLAGER, Jan Wybes 
 16 jun 1837Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9767
8
TOL, Gerrit 
 16 jun 1843Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6561
9
VAN BALEN, Reintje Arjens 
 16 jun 1844Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6641
10
VAN DER MEER, Jetske 
 16 jun 1844Barradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10742
11
VAN DER MEER, Jetske Sybes 
 16 jun 1844Barradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19218
12
HAARSMA, Eelkjen Reins 
 16 jun 1856Gaasterlân-Sleat(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6786
13
HAARSMA, Frans 
 16 jun 1856Gaasterlân-Sleat(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7048
14
VAN DER WERF, Johannes 
 16 jun 1861Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19300
15
BERGSMA, Berendje 
 16 jun 1870Gaasterland(Friesland). Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11333
16
VAN DER MEER, Sybolt 
 16 jun 1872Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16531
17
WITTEVEEN, Catharina 
 16 jun 1874Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6759
18
DE WOLFF, Levie 
 16 jun 1884Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I765
19
POSTMA, Agatha 
 16 jun 1884Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11135
20
BLOK, Pieter 
 16 jun 1889Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3141
21
DIJKSTRA, Jeltje 
 16 jun 1890Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2945
22
PUTTING, Heine 
 16 jun 1890Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6870
23
VAN DER ZEE, Jeltje 
 16 jun 1890Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10913
24
VAN DER ZEE, Jeltje 
 16 jun 1890Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18070
25
POSTMA, Elze 
 16 jun 1892Achtkarspelen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6842
26
DIJKSTRA, Siebe 
 16 jun 1894Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11486
27
VAN HUIZEN, Sipkje 
 16 jun 1895Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9641
28
HUISMAN, Catharina 
 16 jun 1896Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18168
29
HOGELING, Isedorus Bernardus 
 16 jun 1897Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1424
30
DOOPER, Bauke 
 16 jun 1904Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17102
31
FLAPPER, Margaretha Dorothea 
 16 jun 1910Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18355
32
JORNA, Monica Hendrina 
 16 jun 1918 I12867
33
HUITEMA, Nicolaas Gerardus 
 16 jun 1920Bakhuizen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4752
34
DE GAST, Gerrit 
 16 jun 1926(Zeeland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9214

Gedoopt

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
WITTEVEEN, Pieter Tjebbes 
 16 jun 1771Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10466
2
BONTHUIS, Yke Meintes 
 16 jun 1793Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I516

Overleden

Treffers 1 t/m 20 van 20

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Attje Ittes 
 16 jun 1789Warns(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4479
2
DE REE, Trijntje Meinderts 
 16 jun 1841Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12016
3
FLAPPER, Lysbeth Gerrits 
 16 jun 1854Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16144
4
VAN DER POL, Liesbert Durks 
 16 jun 1857Hemelumer Oldeferd(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5608
5
KEIZER, Trijntje Alberts 
 16 jun 1863Menaldumadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1376
6
ANDRINGA, Wiebe 
 16 jun 1870Haskerland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11775
7
HUITEMA, Rintje 
 16 jun 1874Barradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10417
8
HOEBEN, Matheus 
 16 jun 1875Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13299
9
JORNA, Feike Sjoerds 
 16 jun 1875Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18886
10
HOEKSTRA, Oeke 
 16 jun 1884Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17965
11
GALEMA, Gerrardus 
 16 jun 1887Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17254
12
AGRICOLA, Harmen 
 16 jun 1892Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9956
13
BROERSMA, Pietje 
 16 jun 1910Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15055
14
PALSTRA, Bottje 
 16 jun 1913Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11228
15
HOEKSTRA, Sjoerd 
 16 jun 1917Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18219
16
KINGMA, Minke Broers 
 16 jun 1932Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16996
17
ENGWIRDA, Lubartus 
 16 jun 1940Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16469
18
VAN DER SCHAAF, Klaas 
 16 jun 1946Berlikum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2161
19
HETTINGA, Jan 
 16 jun 1958Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17332
20
POLDER, Akke 
 16 jun 1982Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10387

Begraven

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
KNOOP, Antje 
 16 jun 1969Sint Nicolaasga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7726

Getrouwd

Treffers 1 t/m 9 van 9

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
JORNA, Hille Jans 
NN, Wikjen Tjeerds 
 16 jun 1720Warga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15398
I15399
2
Jacob Harmens 
Joukje Hilles 
 16 jun 1771Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4622
I4668
3
NOTA, Pieter Sjoerds 
KOOPMANS, Johanna Wudmers 
 16 jun 1805Blauwhuis(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5556
I5421
4
SYBESMA, Brant 
STALSTRA, Doetje 
 16 jun 1873Franekeradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19114
I19113
5
ZWEITSER, Jan Franzes 
VISSER, Janke Rintjes 
 16 jun 1880Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3093
I3079
6
NIJBURG, Roelof 
APPELBRIJ, Geertje 
 16 jun 1883Slochteren(Groningen) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10841
I10839
7
DE MOED, Taede 
KUN?, Sjoukje 
 16 jun 1887Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10949
I10950
8
ZELDENTHUIS, Sippe 
MEYER, Elisabeth 
 16 jun 1911Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12610
I12609
9
SCHAAP, Joseph 
LENDEMEYER, Sipkje Josephina 
 16 jun 1927Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19071
I19070