Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 20 van 20

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
VAN DER WERF, Aafke Ruurds 
 14 jan 1775Noordwolde(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6892
2
DIJKSTRA, Dirk Sietses 
 14 jan 1779Wommels(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16104
3
BROERSMA, Doedje Dirks 
 14 jan 1819Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14914
4
JURNA, Heert Sybrens 
 14 jan 1825Leeuwarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6742
5
VLAS, Elisabeth 
 14 jan 1839Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10943
6
ENGWERDA, Gerbrig 
 14 jan 1847Menaldumadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16529
7
BOEKEMA, Tjipke Aukes 
 14 jan 1864Idaarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15919
8
ZOEN, Theodora 
 14 jan 1866Zoeterwoude(Zuid Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15225
9
VALLINGA, Sjoerd Jelles 
 14 jan 1868Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6488
10
BOSMAN, Jan 
 14 jan 1872Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13265
11
OVERDIJK, Hillegonda Maria Jacoba 
 14 jan 1881Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15380
12
NIJHOLT, Sjoerd 
 14 jan 1882Leeuwarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7865
13
ENGWIRDA, Bernardus 
 14 jan 1885Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16572
14
JORNA, Anna Catharina 
 14 jan 1886Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6728
15
AGRICOLA, Jacobus 
 14 jan 1893Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6258
16
NEGENMAN, Trijntje 
 14 jan 1894Gaasterlân-Sleat(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10475
17
VAN DER MEER, Watze 
 14 jan 1894Leeuwarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15932
18
BULSING, Hiltje 
 14 jan 1903Haskerland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15150
19
POPMA, Frans Jacobus 
 14 jan 1909Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17007
20
NIJHOLT, Regina 
 14 jan 1934Sint Nicolaasga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8860

Gedoopt

Treffers 1 t/m 3 van 3

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
HOMMINGA, Eling Siuckes 
 14 jan 1727Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5286
2
DIJKSTRA, Dirk Sietses 
 14 jan 1779Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16104
3
LEMSTRA, Pieter Pieters 
 14 jan 1808Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11944

Overleden

Treffers 1 t/m 26 van 26

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
NN, Aafke Ruurds 
 Voor 14 jan 1775 I6891
2
FRANKENA, Franke Ydes 
 14 jan 1816Hemelumer Oldeferd(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7982
3
GERRYTS, Sjieuwke 
 14 jan 1818Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2092
4
IEDEMA, Klaas Dooitses 
 14 jan 1823Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5337
5
YDEMA(YEDEMA), Klaas Dooitses 
 14 jan 1823Greonterp(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6015
6
WAGENAAR, Folkert Pieters 
 14 jan 1838Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6370
7
TERBRAACK, Elisabeth 
 14 jan 1845Ahaus(Duitsland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9694
8
VAN DER WERF, Marijke Feddes 
 14 jan 1845Leeuwarden(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74
9
VAN DER POL, Grietje 
 14 jan 1862Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5606
10
DE JONG, Pieter Hommes 
 14 jan 1864Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10449
11
DIJKSTRA, Jelger Sietses 
 14 jan 1868Ferwoude(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5072
12
GALEMA, Ytje 
 14 jan 1870Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11099
13
ELZINGA, Siebrandus 
 14 jan 1872Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1343
14
BOSCH, Sjoukjen Gerbens 
 14 jan 1877Weststellingwerf(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9573
15
MIEDEMA, Entje Ites 
 14 jan 1882Oldeklooster(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7549
16
DE JONG, Pieter Tjittes 
 14 jan 1884Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2826
17
HOEKSTRA, Romkje Romkes 
 14 jan 1885Barradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15602
18
AGRICOLA, Willem Rienks 
 14 jan 1902Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13456
19
NIJKAMP, Ybeltje 
 14 jan 1902Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6569
20
HUITEMA, Jarig Tjittes 
 14 jan 1936Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I470
21
BOERTJE, Tryntje Douwes 
 14 jan 1941Sint Nicolaasga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7946
22
ZELDENTHUIS, Gerbrigje 
 14 jan 1952Haskerland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15143
23
WITTEVEEN, Popke Eeltjes 
 14 jan 1962Tjerkwerd(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5196
24
VAN DOORN, Johannes Antonius Wilhelmus 
 14 jan 1965Nijmegen(Gelderland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15388
25
NIJHOLT, Lolke 
 14 jan 1971Baarn(Utrecht) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7756
26
VAN NEERIJNEN, Geertruida Wilhelmina Maria 
 14 jan 2006Amsterdam(Noord Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13026

Getrouwd

Treffers 1 t/m 3 van 3

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
ADEMA, Wander Aukes 
ZIJLSTRA, Geertje Jans 
 14 jan 1845Kollumerland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6932
I6934
2
STRAATSMA, Sake 
ONGERING, Anna 
 14 jan 1897Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9986
I9991
3
ZEEGERS, Gerrit Johannes 
JAARSVELD, Jacoba 
 14 jan 1904Velsen(Noord Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7093
I7092