Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 32 van 32

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
HOOGLAND, Bouwe Jans 
 12 jun 1801Doniaga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16168
2
ANDRINGA, Pieter Jacobs 
 12 jun 1815Leeuwarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I490
3
LAANSTRA, Lammert Romkes 
 12 jun 1816Achtkarspelen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6925
4
KAMMINGA, Age Jans 
 12 jun 1824Irnsum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6745
5
PALSTRA, Sjoerdje 
 12 jun 1824Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17138
6
HOFMEYER, Hinke 
 12 jun 1829Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13257
7
HOEKSTRA, Meye 
 12 jun 1835Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2981
8
OORTHUIS, Johannes 
 12 jun 1842Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7009
9
JELGERSMA, Jelle 
 12 jun 1843Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19219
10
DE VRIES, Jantje Baukes 
 12 jun 1844Hemelumer Oldeferd(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10360
11
JORNA, Andreas Feikes 
 12 jun 1847Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18891
12
VAN DER HEIDE, Geeske 
 12 jun 1849Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2125
13
TERPSTRA, Klaas Thomas 
 12 jun 1859Leeuwarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12844
14
TERPSTRA, Tjalling Thomas 
 12 jun 1859Leeuwarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12843
15
VAN DER HEIDE, Johannes 
 12 jun 1863Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2252
16
DE LANGE, Wietske 
 12 jun 1869Lemsterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9966
17
JAGTMAN, Anthoon 
 12 jun 1871Haskerland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15285
18
VAN DER MEER, Jan Klazes 
 12 jun 1874Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19200
19
JONGSTRA, Hielkjen 
 12 jun 1875Gaasterland(Friesland). Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12733
20
VAN DER BERG, Fimkje 
 12 jun 1880Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13303
21
AUKES, Geertje 
 12 jun 1884Gaasterlân-Sleat(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3757
22
VAN SCHELTINGA, Eelke 
 12 jun 1884Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10870
23
PALSTRA, Sjoerd 
 12 jun 1887Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16932
24
SPOELSTRA, Klaas 
 12 jun 1888Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15886
25
VAN DER HEIDE, Elisabeth 
 12 jun 1891Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2240
26
VAN DER WERF, Fokje 
 12 jun 1892Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19304
27
BONEKAMP, Johannes Nicolaas 
 12 jun 1895Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7730
28
DE VRIES, Barbara 
 12 jun 1895Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7677
29
HALMA, Catharina 
 12 jun 1899Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17697
30
ROORDA, Martha Elisabeth 
 12 jun 1908Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18682
31
HOMMINGA, Frans 
 12 jun 1911Wonseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18114
32
HUISMAN, Jeltje Joukje 
 12 jun 1917Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17877

Gedoopt

Treffers 1 t/m 5 van 5

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
NN, Aeltje Alberts 
 12 jun 1717Sint Nicolaasga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3436
2
NN, Aaltje Peters 
 12 jun 1733Steenwijkerwold(Overijssel) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11961
3
AGRICOLA, Jeltje Ydes 
 12 jun 1768Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11314
4
VAN DALEN, Hendrika Pieters 
 12 jun 1775Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11953
5
LAANSTRA, Aukjen Lammerts 
 12 jun 1785Augustinisga(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6935

Overleden

Treffers 1 t/m 20 van 20

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
BIJVOETS, Adriaan Jans 
 12 jun 1821Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1446
2
GROENEVELD, Klaaske Jans 
 12 jun 1845Franeker(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5899
3
RYPKEMA, Grietje Tjitskes 
 12 jun 1850Doniawerstal(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10645
4
HUITEMA, Huite Fongers 
 12 jun 1857Nijland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5896
5
LIGTHART, Otje Douwes 
 12 jun 1857Hennaarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5471
6
DAMSMA, Levenloos kind 
 12 jun 1870Idaarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10080
7
DE WOLFF, Tjitte Jans 
 12 jun 1873Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47
8
OOSTERBAAN, Agatha Johanna 
 12 jun 1876Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18499
9
KAMSTRA, Grietje Aukes 
 12 jun 1886Rauwerderhem(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10079
10
HALMA, Ybeltje 
 12 jun 1890Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17675
11
BOSMA, Sake Jelles 
 12 jun 1891Lemsterland(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10659
12
VAN DER WEY, Agatha 
 12 jun 1901Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11900
13
VAN DER WERFF, Johannes 
 12 jun 1907Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18343
14
GERRITSMA, Julia 
 12 jun 1918Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18043
15
DOUMA, Gjalt 
 12 jun 1929Sneek(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11265
16
FLAPPER, Yttje 
 12 jun 1935Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18595
17
HOOGHIEMSTRA, Martha 
 12 jun 1939Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7636
18
REUSCH, Ida Francisca 
 12 jun 1965Amsterdam(Noord Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15673
19
DE WOLFF, Taeke 
 12 jun 1969 I30
20
NIJHOLT, Elisabeth 
 12 jun 1987Emmen(Drenthe) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8727

Begraven

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
DE JONG, Teatske Berends 
 12 jun 1915Gaasterlân-Sleat(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7702
2
BOERSMA, Anna Maria 
 12 jun 2010Wolvega(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7950

Getrouwd

Treffers 1 t/m 12 van 12

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
TERPSTRA, Ane Jans 
BRUINSMA, Antje Tjeerds 
 12 jun 1803Tzummarum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5851
I5003
2
DE MOED, Taede Pieters 
HOEFMAN(HOMANS)(HOOMANS), Engeltje Hendriks 
 12 jun 1824Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3161
I3162
3
STORNEBRINK, Pier 
POSTMA, Grietje Jacobs 
 12 jun 1828Leeuwarderadeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6301
I6326
4
KRAMER, Hylke Hendriks 
BONTHUIS, Martzen Freerks 
 12 jun 1842Joure(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7414
I7282
5
BROUWER, Albert Fokkes 
RIEMERSMA, Sjoukjen Riemers 
 12 jun 1850Workum(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6356
I6372
6
VAN DER HEIDE, Jan 
LIJKER, Trijntje 
 12 jun 1856Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1617
I1618
7
HOFMEIJER, Willem 
AALSMA, Jantje 
 12 jun 1880Wymbritseradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13465
I13466
8
BULSING, David Pieter 
HUISKES, Pietertje 
 12 jun 1895's-Gravenhage(Zuid Holland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15227
I15332
9
KRAMER, Lodewijk 
VELDMAN, Maria Johanna 
 12 jun 1915Bolsward(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14812
I14811
10
RESINK, Johannes Antonius 
POPMA, Catharina Dorothea 
 12 jun 1933Heerenveen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18680
I6184
11
ZEGEL, Thijs Roelof 
VAN DER HEIDE, Ida 
 12 jun 1941Harlingen(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1729
I1639
12
SYBESMA, Sape 
VISSER, Wijke 
 12 jun 1943Franekeradeel(Friesland) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19158
I19159